Arbetsdomstolen referat AD 2019 nr 57

Court
Arbetsdomstolen
Reference
AD 2019 nr 57
Domsnummer
2019-57
Målnummer
A-81-2019
Avgörandedatum
2019-12-20
Rubrik
Målet gällde avskedande m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge fullständigt svaromål.

Svenska Målareförbundet

mot

A.R.G Takmåleri och Service AB i konkurs.

Målet gällde avskedande m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge fullständigt svaromål.

Dom 2019-12-20, målnummer A-81-2019

Ledamot: Cathrine Lilja Hansson

Rättssekreterare: Pontus Bromander