Göta hovrätt referat RH 2010:192

Court
Göta hovrätt
Reference
RH 2010:192
Målnummer
B2658-10
Avgörandedatum
2010-11-19
Rubrik
Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska referat.
Lagrum
30 kap. 9 § andra stycket 3 och 28 kap. 6 a § brottsbalken (1962:700)

Brott: Olaga hot m.m.

Fängelse: 6 månader

I det kompletterande yttrandet föreslår Kriminalvården att P ska dömas till skyddstillsyn med kontraktsvård. Den föreslagna vården ska ske i öppenvård vid frivården Örebro och innefatta specifik återfallspreventiv behandling för relationsvåld (IDAP). Vidare ingår kontakt med Beroendecentrum för kontroll hos läkare, antabusbehandling och regelbundna samtal hos kurator. Slutligen ingår kontakt med Örebro kommuns öppenvård, eventuellt med sikte på en längre samtalsterapi som i sådant fall kan inledas i slutet av övervakningstiden. Denna har föreslagits bli ett och ett halvt år.

Hovrätten bedömer att straffvärdet för brotten uppgår till fängelse fyra månader. Med hänsyn till att P återfallit i brott av samma slag är utgångspunkten att påföljden ska bestämmas till fängelse. En frivårdspåföljd är inte utesluten vare sig med hänsyn till brottens straffvärde eller art. Den föreslagna vården framstår i och för sig som lämplig på sikt. Den påtagliga risken för att P på fri fot återfaller i brott utesluter emellertid en frivårdspåföljd i öppenvården. Någon annan påföljd än fängelse är därför inte möjlig.