Göta hovrätt referat RH 2010:95

Court
Göta hovrätt
Reference
RH 2010:95
Målnummer
B3158-09
Avgörandedatum
2010-01-20
Rubrik
Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska referat.
Lagrum
30 kap. 9 § andra stycket 3 och 28 kap. 6 a § brottsbalken (1962:700)

Brott: Rån m.m.

Fängelse: 2 år 6 månader

Av utredningen i målet och R:s egna uppgifter framgår att han sedan cirka åtta år lider av s.k. spelmissbruk för vilket han tidigare på egen hand sökt hjälp i form av öppenvårdsbehandling och att han nu är motiverad att genomgå behandling vid Kolmårdens behandlingshem. Det upprättade kontraktet avser institutionsvård om sex till åtta månader på behandlingshemmet med eftervård i form av två dagars månatliga återbesök under ett år. Därtill kommer gruppträffar om 90 respektive 50 timmar inom ramen för frivårdens programverksamhet ART (Aggression Replacement Training) och Brottsbrytet.

Det saknas anledning att betvivla att spelmissbruket har bidragit till att R har begått brotten och att han är i behov av en längre tids strukturerad institutionsbehandling för sitt missbruk. Brottslighetens straffvärde är emellertid sådant att det, som tingsrätten också angivit, saknas förutsättning att bestämma annan påföljd än fängelse.