Hovrätten för Västra Sverige referat RH 2001:90

Court
Hovrätten för Västra Sverige
Reference
RH 2001:90
Målnummer
B1178-01
Avdelning
5
Avgörandedatum
2001-12-14
Rubrik
Påföljd för mened och anstiftan av mened. - Referat nr 9 av totalt 11 hovrättsdomar som har meddelats under 2001 (referat RH 2001:82-92). Domarna har vunnit laga kraft. Referaten är summariska. I dem anges det eller de brott för vilka hovrätten har dömt till ansvar i målet, den av hovrätten bestämda påföljden och skälen för påföljdsbestämningen. Domstolarnas motiveringar redovisas i sammanfattning och återger inte ordagrant skälen. Skiljaktiga meningar redovisas inte. Domar i vilka den åtalade har dömts även för annat brott än mened eller anstiftan till sådant brott har inte tagits med i redovisningen. Detta gäller även i de fall det eller de andra brotten är bagatellartade i jämförelse med menedsbrottet.

Gärningen: I ett rattfyllerimål uppgav B.W. sanningslöst att den åtalade inte hade kört bilen vid tillfället.

Personliga förhållanden: B.W. missbrukade sedan många år alkohol; han drack alkohol så gott som dagligen. Han led dessutom av sviterna efter en hjärtinfarkt våren 2001 och han hade haft självmordstankar. Kriminalvårdmyndigheten föreslog skyddstillsyn med kontraktsvård.

Tingsrätten ogillade åtalet med motiveringen att B.W. enligt bandupptagningen av vittnesmålet i rattfyllerimålet inte hade sagt precis så som åklagaren påstod i sin gärningsbeskrivning, nämligen att B.W. hade lämnat osann uppgift genom att påstå att den åtalade inte hade fört bilen vid tillfället.

Hovrätten: Sedan åklagaren justerat gärningsbeskrivningen, dömde hovrätten B.W. för mened till skyddstillsyn med kontraktsvård och alternativ påföljd fängelse i sex månader.