Hovrätten för Västra Sverige referat RH 2003:85

Court
Hovrätten för Västra Sverige
Reference
RH 2003:85
Målnummer
B4588-02
Avdelning
1
Avgörandedatum
2003-01-09
Rubrik
Brottsrubricering, påföljdsbestämning och skadestånd vid grov kvinnofridskränkning. - Referat nr 16 av totalt 22 hovrättsdomar som har meddelats under 2003 (referat RH 2003:70-91). Redovisningen upptar inte alla domar avseende grov kvinnofridskränkning som har meddelats av hovrätterna under år 2003 utan får närmast ses som en exemplifiering av hovrätternas rättstillämpning. Särskilt skall anmärkas att i de inte så få fall då domen upptar annat eller andra brott än grov kvinnofridskränkning redovisas inte domen, om inte det andra brottet kan sägas utgöra ett led i kränkningen. Domstolarnas motiveringar återges inte ordagrant utan merendels i sammanfattning. Skiljaktiga meningar redovisas inte. Samtliga domar har vunnit laga kraft.

Gärningarna: M.G. har under tiden den 30 april 2001 ? den 4 oktober 2002 misshandlat och hotat sin sambo enligt följande. (1) Den 30 april 2001 gav M.G. sambon ? sittande på henne ? ett slag i ansiktet. Av slaget fick sambon ett s.k. blåögda. (2) I juli 2001 utdelade M.G. två slag i sambons ansikte. Misshandeln skedde i närvaro av parets båda barn. (3) Den 27 december 2001 utdelade M.G. ett slag som träffade i sambons ansikte så att svullnad/blåmärke uppkom över näsryggen. (4) I början av februari 2002 utdelade M.G. ett slag som träffade sambons ansikte. (5) Den 9 mars 2002 brottade M.G. ned sin sambo på golvet och tilldelade henne därefter, sittande på sambons bröstkorg, flera slag mot hennes huvud. (6) I slutet av april 2002 utdelade M.G. sambon ett slag i ansiktet. (7) Den 19 maj 2002 brottade M.G. ned sin sambo på golvet, varefter han satte sig på henne och höll en kofta över hennes ansikte och mun. Härvid hotade han att döda henne. Av misshandeln erhöll sambon överhudsavskrapningar på halsen samt blånader och överhudsavskrapningar på armarna, bålen och ena benet. (8) Den 21 juli samma år brottade M.G. ånyo ner sin sambo på golvet, varefter han ryckte henne i håret och utdelade flera slag och sparkar mot hennes kropp och huvud. Misshandeln medförde, förutom smärta, blånader, rodnader, svullnader samt överhudsavskrapningar bl.a. på huvudet. (9) Den 4 oktober 2002 gav M.G. sin sambo först en kraftig örfil och därefter ett kraftigt knytnävsslag som träffade det vänstra låret. Slutligen sparkade M.G. sambon i ryggen.

Personliga förhållanden: M.G. är född år 1958. Han hade tidigare (senast år 1992) dömts för rattfylleri. Han missbrukade alkohol. M.G. var häktad i målet vid tingsrätten.

Tingsrätten dömde M.G. för grov kvinnofridskränkning till fängelse i tio månader samt ålade honom att betala skadestånd med 109 594 kr, varav 40 000 kr för kränkning (yrkat 70 000 kr), 14 000 kr för sveda och värk (yrkat 22 000 kr), yrkade 2 351 kr för utlägg för läkare m.m. och yrkade 53 243 kr för förlorad arbetsförtjänst.

Hovrätten fastställde tingsrättens dom, som emellertid hade överklagats endast i påföljdsdelen.