Hovrätten för Västra Sverige referat RH 2004:103

Court
Hovrätten för Västra Sverige
Reference
RH 2004:103
Målnummer
B4544-03
Avdelning
5
Avgörandedatum
2004-04-20
Rubrik
Vapenbrott och annat brott mot vapenlagen (1996:67). - Referat nr 11 av 17 hovrättsdomar som har meddelats under 2004 (referat RH 2004:93-109). Redovisningen upptar inte alla domar avseende vapenbrott eller annat brott mot vapenlagen som har meddelats av hovrätterna under år 2004. Sålunda saknas domar som inte har vunnit laga kraft i tid för att kunna tas med i RH 2004. Vidare har domar som avsett även andra brott än vapenbrott endast undantagsvis tagits med i redovisningen. Också av andra skäl har vissa avgöranden ansetts inte vara lämpliga att referera.

Gärningen: O.L. har den 21 november 2002 i sin bostad uppsåtligen innehaft en revolver laddad med fem patroner utan att ha rätt till det.

Tingsrätten dömde O.L. för grovt vapenbrott till fängelse 6 månader.

Hovrätten ändrade brottsrubriceringen och dömde O.L. för vapenbrott av normalgraden till fängelse 3 månader. I rubriceringsfrågan noterade hovrätten att det rört sig om endast ett vapen med tillhörande mindre mängd ammunition och att vapnet förvarats gömt i bostaden.