Hovrätten för Västra Sverige referat RH 2004:105

Court
Hovrätten för Västra Sverige
Reference
RH 2004:105
Målnummer
B2712-03
Avdelning
5
Avgörandedatum
2004-01-27
Rubrik
Vapenbrott och annat brott mot vapenlagen (1996:67). - Referat nr 13 av 17 hovrättsdomar som har meddelats under 2004 (referat RH 2004:93-109). Redovisningen upptar inte alla domar avseende vapenbrott eller annat brott mot vapenlagen som har meddelats av hovrätterna under år 2004. Sålunda saknas domar som inte har vunnit laga kraft i tid för att kunna tas med i RH 2004. Vidare har domar som avsett även andra brott än vapenbrott endast undantagsvis tagits med i redovisningen. Också av andra skäl har vissa avgöranden ansetts inte vara lämpliga att referera.

Gärningen: S.M., som var taxichaufför, har den 22-24 september 2000 utan tillstånd innehaft en pistol, kaliber 7,65, med tillhörande ammunition. Enligt åklagaren var brottet grovt eftersom S.M. burit det skarpladdade vapnet på sig och i hotsyfte riktat vapnet mot annan och avlossat skott med vapnet.

Tingsrätten konstaterade att det var uppenbart att ett vapeninnehav som använts i försvarssyfte på det sätt som S.M. hade gjort var förenat med uppenbara skaderisker men fann trots detta och med hänvisning till att S.M. inte med avsikt hade avlossat något skott att gärningen skulle bedömas som vapenbrott av normalgraden. Påföljden bestämdes till fängelse 3 månader (i domen frikändes S.M. för att i en nödvärnssituation bl.a. ha hotat en taxikund med vapnet).

Hovrätten fastställde tingsrättens domslut.