Hovrätten för Västra Sverige referat RH 2006:81

Court
Hovrätten för Västra Sverige
Reference
RH 2006:81
Målnummer
B4860-05
Avgörandedatum
2006-02-07
Rubrik
Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våldtäkt (referat RH 2006:81-104); Våldtäkt mot barn m.m. (referat RH 2006:105-132); Sexuellt ofredande (referat RH 2006:133-136). - Redovisningen innehåller summariska referat av hovrättsavgöranden som under år 2006 har meddelats angående sexualbrott där 6 kap. brottsbalken i dess lydelse efter den 1 april 2005 har tillämpats.

Gärningen: A har i augusti 2005 under pågående taxiuppdrag med M genomfört en sexuell handling som är jämförlig med samlag genom att otillbörligt utnyttja att hon på grund av sömn och berusning befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd. Därvid har A, bl.a. när M sov, efter att ha tagit av hennes strumpor och trosor, fört flera fingrar fram och tillbaka i hennes slida. Med detta har han, med sina egna byxor uppknäppta, fortsatt trots att M uppmanat honom att sluta.

Tingsrätten: Våldtäkt; Fängelse 2 år 6 månader; Utvisning; Kränkningsersättning 75 000 kr. – A dömdes även för olaga tvång för att efter övergreppet ha hållit M inlåst i taxin.

Hovrätten: Utvisning 5 år.