Hovrätten över Skåne och Blekinge referat RH 2004:100

Court
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Reference
RH 2004:100
Målnummer
B1394-03
Avdelning
1
Avgörandedatum
2004-03-16
Rubrik
Vapenbrott och annat brott mot vapenlagen (1996:67). - Referat nr 8 av 17 hovrättsdomar som har meddelats under 2004 (referat RH 2004:93-109). Redovisningen upptar inte alla domar avseende vapenbrott eller annat brott mot vapenlagen som har meddelats av hovrätterna under år 2004. Sålunda saknas domar som inte har vunnit laga kraft i tid för att kunna tas med i RH 2004. Vidare har domar som avsett även andra brott än vapenbrott endast undantagsvis tagits med i redovisningen. Också av andra skäl har vissa avgöranden ansetts inte vara lämpliga att referera.

Gärningarna: L.H. har 1) den 1 november 2001 till den 30 oktober 2002 uppsåtligen innehaft ett avsågat hagelgevär, kaliber 16, utan att ha rätt till det och 2) den 30 oktober 2002 uppsåtligen eller av oaktsamhet innehaft ett kulgevär, kaliber 12,5, utan att ha rätt till det.

Tingsrätten konstaterade att gärningen under 1 (som bl.a. med hänsyn till att vapnet var laddat, bedömdes som grovt vapenbrott) hade ett straffvärde som motsvarade fängelse 6 månader och att gärningen under 2 (vapenbrott) förskyllde böter. LH dömdes till fängelse 6 månader.

Hovrätten fastställde tingsrättens domslut.