Hovrätten över Skåne och Blekinge referat RH 2004:102

Court
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Reference
RH 2004:102
Målnummer
B3596-04
Avdelning
1
Avgörandedatum
2004-12-28
Rubrik
Vapenbrott och annat brott mot vapenlagen (1996:67). - Referat nr 10 av 17 hovrättsdomar som har meddelats under 2004 (referat RH 2004:93-109). Redovisningen upptar inte alla domar avseende vapenbrott eller annat brott mot vapenlagen som har meddelats av hovrätterna under år 2004. Sålunda saknas domar som inte har vunnit laga kraft i tid för att kunna tas med i RH 2004. Vidare har domar som avsett även andra brott än vapenbrott endast undantagsvis tagits med i redovisningen. Också av andra skäl har vissa avgöranden ansetts inte vara lämpliga att referera.

Gärningen: R.H. har den 11 oktober 2004 tillsammans och i samförstånd med annan under bilfärd innehaft ett avsågat hagelgevär med tillhörande ammunition utan att vara därtill berättigad. Brottet är att bedöma som grovt enär det avser ett livsfarligt vapen utan lagligt användningsområde.

Tingsrätten dömde R.H. (på de skäl åklagaren angivit) för grovt vapenbrott (och snatteri) till fängelse 1 år (och förverkande av villkorligt medgiven frihet).

Hovrätten konstaterade att det avsågade hagelgeväret var ett vapen av livsfarligt slag och som saknar lagligt användningsområde och att dessa omständigheter var försvårande men emellertid inte sådana att de ensamma kunde kvalificera brottet som grovt utan att även andra omständigheter kring brottet måste beaktas. Hovrätten fann, med åberopande bl.a. av att R.H., som sedan tidigare var kriminellt belastad, hade förvarat hagelgeväret under sätet i bilen och haft till vapnet passande ammunition lätt tillgänglig, att omständigheterna sammantagna var sådana att vapnet kunde befaras komma till brottslig användning och att gärningen därför skulle bedömas som grovt brott. Enligt hovrätten översteg straffvärdet inte minimistraffet och fängelsestraffets längd bestämdes till 6 månader.