Hovrätten över Skåne och Blekinge referat RH 2004:99

Court
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Reference
RH 2004:99
Målnummer
B2765-03
Avdelning
3
Avgörandedatum
2004-01-12
Rubrik
Vapenbrott och annat brott mot vapenlagen (1996:67). - Referat nr 7 av 17 hovrättsdomar som har meddelats under 2004 (referat RH 2004:93-109). Redovisningen upptar inte alla domar avseende vapenbrott eller annat brott mot vapenlagen som har meddelats av hovrätterna under år 2004. Sålunda saknas domar som inte har vunnit laga kraft i tid för att kunna tas med i RH 2004. Vidare har domar som avsett även andra brott än vapenbrott endast undantagsvis tagits med i redovisningen. Också av andra skäl har vissa avgöranden ansetts inte vara lämpliga att referera.

Gärningen: T.S. har den 25 augusti 2003 innehaft två skarpladdade automatgevär av märket Kalashnikov trots att han inte haft rätt att inneha vapen.

Tingsrätten dömde T.S. för grovt vapenbrott till fängelse 2 år (jämte utvisning).

Hovrätten, som bedömde straffvärdet något lägre, bestämde påföljden till fängelse 1 år och 6 månader (jämte utvisning).