Marknadsdomstolen referat MD 2013:13

Court
Marknadsdomstolen
Reference
MD 2013:13
Domsnummer
2013-13
Avgörandedatum
2013-08-02
Rubrik
Fråga om marknadsföring av kosttillskott m.m. Även fråga om utformning av förbud.
Lagrum
•  5 §, 6 §, 8 §, 10 §, 23 § och 26 § marknadsföringslagen (2008:486)
•  Artikel 8 i EU-förordningen 1924/2006
•  Artikel 7 i EU-förordningen 1925/2006

KÄRANDE Bayer Aktiebolag, Box 606, 169 26 Solna Ombud: advokaten K. L. och jur.kand. S. K., Advokatfirman MarLaw AB, Box 3079, 103 61 Stockholm

SVARANDE 1. Bringwell Sverige AB, Box 164, 521 02 Falköping 2. Bringwell AB (publ.), Box 55905, 102 16 Stockholm 3. D. R., Ymervägen 6, 182 67 Djursholm Ombud för 1-3: bolagsjuristen R. T., Bringwell AB, c/o GreenMedicine AB, Tegelgårdsgatan 11, 211 33 Malmö

SAKEN Marknadsföring av kosttillskott m.m.

______________________

DOMSLUT

1.1 Marknadsdomstolen förbjuder Bringwell Sverige AB, vid vite om en miljon (1 000 000) kr, att vid marknadsföring av kosttillskott, tillsammans med beteckningen Mivitotal, använda följande påståenden eller andra påståenden med väsentligen samma innebörd:

1.1.1 är ett komplett kosttillskott,

1.1.2 den flytande formen är naturlig för kroppen och gör att alla vitaminer och mineraler lättare tas upp,

1.1.3 förstärkt med Ribos, L-Carnitine och L-taurin,

1.1.5 uthålligheten samt energin i kroppen kan därför förlängas,

1.1.6 muskeltrötthet förebyggs, syreupptagningsförmågan ökar, energiomsättningen bibehålls och stresstoleransen ökar,

1.1.8 snabbmat och halvfabrikat på menyn ger inte tillräckligt av alla de näringsämnen som behövs för att främja en god hälsa under ett barns tillväxt och utveckling,

1.1.9 det finns kliniska undersökningar som visar, att barn som får kosttillskott presterar bättre resultat i skolan än barn som inte får något tillskott alls,

1.1.10 speciellt sammansatt för att tillmötesgå barns behov av vitaminer, mineraler och kolloidala mineraler,

1.1.11 näringsrika och effektiva som måltidsersättare,

1.1.12 fungerar även när du t.ex. vill byta ut ett mål mat då och då,

1.1.13 samtliga produkter är framställda under noggrann farmaceutisk kontroll,

1.1.14 ett kosttillskott i flytande form är en förutsättning för ett maximalt upptag,

1.1.15 kolloidala mineraler som är helt upplösta i vätska och med mycket liten partikelstorlek är lätta för den mänskliga organismen att ta upp,

1.1.16 brist på bara ett enda vitamin kan få kroppen ur balans,

1.1.17 som källa för aminosyrorna i Mivitotal®-produkterna används förspjälkat vassleprotein. Detta är det mest högvärdiga proteiner med högsta tänkbara biotillgänglighet, d.v.s. kroppen har en hög förmåga till upptag av aminosyrorna,

1.1.18 bioflavonoider är mycket kraftfulla antioxidanter, betydligt mer kraftfulla än vitaminer, mineraler och enzymer,

1.1.19 till och med vid minsta lilla brist av ett näringsämne, så kommer Din kropp inte att fungera helt korrekt,

1.1.20 i takt med stigande ålder sker en del förändringar i kroppens förmåga till nedbrytning och upptag av näringsämnen. Detta i kombination med en rad andra faktorer ökar risken för näringsbrister även om kosten är väl sammansatt,

1.1.21 näringen i de grönsaker, rotfrukter och säd som vi äter, är knappast fullvärdig. Jordarna är utarmade och fattiga på mineraler och ger oss inte alls samma näring som tidigare,

1.1.22 finns det då ett samband mellan sjukdom och näringsbrist? Ja, till viss del i alla fall,

1.1.23 en brist på tre vitaminer som folsyra, B6 och B12 kan ge för höga homocysteinvärden i kroppen. Dessa förhöjda värden är en betydande riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdomar,

1.1.24 gravida kvinnor bör äta folsyra och B12 då man vet att dessa vitaminer förebygger ryggmärgsbråck hos fostret,

1.1.25 en brist på bland annat kalcium kan resultera i benskörhet, osteoporos,

1.1.29 människan idag utsätts för mycket fler gifter än någonsin tidigare i historien med följd att vi får betydligt ökade halter av fria radikaler i kroppen som kan vara en bidragande orsak till uppkomsten av en lång rad olika sjukdomar,

1.1.30 vi behöver ett bättre näringsskydd än någonsin för att leva i dagens samhälle,

1.1.31 man tror att zink har en styrande funktion över hypofysen, den körtel som reglerar hormonbalanser,

1.1.32 vitaminer och mineraler är nödvändiga även för hud, blodbildning, enzymproduktion, energiproduktion, nervsystemet m.fl.,

1.1.33 vitaminer kan fungera som mediciner men klassas inte som läkemedel,

1.1.34 vitaminer är nödvändiga för att upprätthålla liv,

1.1.35 du måste dagligen, via din kost eller som tillskott, få i dig vitaminer,

1.1.36 vitaminer är nödvändiga för att din kropp ska fungera normalt och för att du inte ska få bristsjukdomar,

1.1.37 man kan få problem med upptag av fettlösliga vitaminer om man har gallbesvär eller om bukspottkörteln inte producerar tillräcklig mängd enzymer till matsmältningen,

1.1.38 vitaminer bör tillföras flera gånger om dagen,

1.1.39 risken för överdosering är minimal,

1.1.40 mineraler är viktigare än vitaminer,

1.1.41 det är av vital betydelse att man får i sig ett brett spektrum av vitaminer och                 mineraler,

1.1.42 en brist på en enda vitamin eller mineral kan vara skadlig för hela kroppen och   leder dessutom ofta till att ett annat ämnes upptag blir försämrat,

1.1.43 vissa mineraler som är livsnödvändiga för organismen, förekommer endast i så små mängder att man bara kan finna spår av dem,

1.1.44 den moderna maten raffineras hårt vilket gör att viktiga mineraler och spårämnen går förlorade,

1.1.45 dagens jordbruksmetoder utarmar våra jordar på mineraler,

1.1.46 ett annat mycket bra upptag i organismen, får man med mineraler i kolloidal form,

1.1.47 mineraler i kolloidal form, kan vara viktiga för vår hälsa. Enligt kliniska studier kan de faktiskt hjälpa till med att avgifta kroppen från tungmetaller,

1.1.48 åtta s.k. essentiella aminosyror kan inte bildas av kroppen själv, utan måste dagligen tillföras med kosten,

1.1.49 det är särskilt viktigt för idrottsmän som tränar hårt, att få tillräckligt med protein i sin kost och som kosttillskott,

1.1.50 eftersom en tablett måste lösas upp först, innan upptag kan ske i tunntarmen, kan det vara en fördel att ta sitt kosttillskott i flytande form,

1.1.51 skyddar kroppen och bygger upp dess funktion och försvarssystem,

1.1.52 innehåller fler än 100 vitaminer och mineraler,

1.1.54 har låg fetthalt och innehåller bara de bästa ingredienserna,

1.1.55 passar alla åldrar,

1.1.56 utan att belasta matsmältningen,

1.1.57 speciellt sammansatt för att tillmötesgå barns behov under en extrem utvecklings- och tillväxtperiod,

1.1.58 barn är extra känsliga för näringsbrist,

1.1.60 tillskott i flytande form anses både lättare att bryta ned och att ta upp för kroppen, utan att belasta matsmältningen,

1.1 (forts.) Marknadsdomstolen förbjuder Bringwell Sverige AB, vid vite om en miljon (1 000 000) kr, att vid marknadsföring av kosttillskott, på sätt som skett, eller på väsentligen samma sätt, tillsammans med beteckningen Mivitotal, använda följande påståenden eller andra påståenden med väsentligen samma innebörd:

1.1.4 Ribos är en kolhydrat som förekommer naturligt i cellerna och som är nödvändig för kroppens energiproduktion. Ett tillskott av ribos har en energigivande och prestationshöjande effekt (se domsbilaga 1),

1.1.7 L-taurin är en aminosyra som stöttar vätskebalansen i cellerna och därför har stor betydelse för återhämtningen efter träning (se domsbilaga 1),

1.1.26 hälsoläget i Sverige idag är mycket besvärligt, vissa sjukdomar ökar lavinartat, t.ex. diabetes (se domsbilaga 2),

1.1.27 benskörhet är en mycket besvärlig sjukdom som ökar kraftigt liksom cancer sjukdomar i många former, bl.a. prostatacancer (se domsbilaga 2),

1.1.28 hjärt- och kärlsjukdomar är den sjukdom som flest svenskar dör av (se domsbilaga 2),

1.2 Marknadsdomstolen förbjuder Bringwell Sverige AB, vid vite om en miljon (1 000 000) kr, att vid marknadsföring av kosttillskott, använda följande påståenden, eller andra påståenden med väsentligen samma innebörd, utan att ange att de avser produkten Mivitotal Plus och åren 1997, 1998, 2001, 2002, 2006 och/eller 2008:

1.2.1 Mivitotal Årets kosttillskott,

1.2.2 Mivitotal är utsedd till årets kosttillskott inte mindre än sex gånger,

2.1 Marknadsdomstolen förbjuder Bringwell Sverige AB, vid vite om en miljon (1 000 000) kr, att vid marknadsföring av kosttillskott, tillsammans med beteckningen Mivitotal, använda något av följande påståenden eller andra påståenden med väsentligen samma innebörd:

2.1.1 Sveriges mest sålda flytande kosttillskott,

2.1.2 Sveriges mest sålda flytande multivitamin,

2.1.3 Ett kosttillskott i flytande form är en förutsättning för ett säkerställt bra upptag.

3. Marknadsdomstolen förbjuder Bringwell AB (publ), vid vite om en miljon (1 000 000) kr, att vid marknadsföring av kosttillskott, på sätt som skett, eller på väsentligen samma sätt, använda följande påståenden, eller andra påståenden med väsentligen samma innebörd, om så inte är fallet:

3.1 Sveriges mest använda flytande multivitamin,

3.2 innehåller mer än 100 mineraler, vitaminer och näringsämnen,

3.3 Årets kosttillskott sex gånger.

4. Marknadsdomstolen förbjuder Bringwell AB (publ), vid vite om en miljon (1 000 000) kr, att vid marknadsföring av kosttillskott, på sätt som skett, eller på väsentligen samma sätt, använda påståenden som ger intryck av att kosttillskott i flytande form har ett snabbare och effektivare upptag i kroppen än kosttillskott i andra former, om så inte är fallet.

5. Marknadsdomstolen lämnar Bayer AB:s talan mot Bringwell Sverige AB i själva saken i övrigt utan bifall.

6. Marknadsdomstolen lämnar Bayer AB:s talan såvitt avser D. R. utan bifall.

7. Bringwell Sverige AB ska ersätta Bayer AB dess rättegångskostnader med enmiljonniohundrafyrtiotusen (1 740 000) kr, varav 1 500 000 kr avser ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för Marknadsdomstolens dom till dess betalning sker.

8. Bringwell AB (publ) ska ersätta Bayer AB dess rättegångskostnader med trehundratjugofyratusen (324 000) kr avseende ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för Marknadsdomstolens dom till dess betalning sker.

9. Bayer AB ska ersätta D. R. dennes rättegångskostnader med etthundratjugofem (125 000) kr avseende ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för Marknadsdomstolens dom till dess betalning sker.

10. Marknadsdomstolen avskriver yrkandena 1.1.53 och 1.1.59 i mål C 3/11 från vidare handläggning.

11. Marknadsdomstolens interimistiska beslut av den 23 mars 2011 i mål C 3/11 ska inte längre gälla.

_________________________

BAKGRUND

1                    Bayer Aktiebolag (Bayer AB) är ett dotterbolag till Bayer AG, som är moderbolag i läkemedels- och hälsovårdskoncernen Bayer.

2                    Bringwell AB (publ.) är moderbolag i en koncern verksam inom området för egenvårdsprodukter. Ett av dess dotterbolag är Bringwell Sverige AB (tidigare firma Hela Pharma AB). D. R. var tidigare ensam styrelseledamot i Hela Pharma AB och var fram till 30 juni 2012 extern verkställande direktör i Bringwell AB.

3                    Bayer AB väckte den 24 januari 2011 talan mot Bringwell Sverige AB (mål C 3/11) samt framställde de nedan upptagna yrkandena 1.1 och 1.2 om förbud för Bringwell Sverige AB att använda de under yrkandena angivna påståendena. Vidare yrkade Bayer AB att domstolen interimistiskt skulle förbjuda Bringwell Sverige AB att använda vissa av påståendena.

4                    I samma mål, C 3/11, framställde Bayer AB därefter, den 14 februari 2011, de nedan upptagna yrkandena 2.1 och 2.2 om förbud för Bringwell Sverige AB att använda de under dessa yrkanden angivna påståendena.

5                    Marknadsdomstolen beslutade den 23 mars 2011 i mål C 3/11 om interimistiskt förbud avseende vissa av de påtalade påståendena.

6                    Bayer AB väckte den 24 april 2012 talan mot Bringwell AB och D. R. (mål C 10/12) samt framställde de nedan upptagna yrkandena 3 och 4 om förbud för var och en av dem att använda de under dessa yrkanden angivna påståendena.

7                    Marknadsdomstolen har genom beslut den 22 maj 2012 i mål C 10/12 lämnat svarandenas yrkande om avvisning och Bayer AB:s yrkande om interimistiskt förbud utan bifall.

8                    Marknadsdomstolen har genom beslut den 8 januari 2013 beslutat att de båda målen C 3/11 och C 10/12 ska handläggas gemensamt.

YRKANDEN

Bayer AB

C 3/11

9                    Bayer AB har yrkat att Marknadsdomstolen vid vite om 1 000 000 kr, subsidiärt det kännbara vite som Marknadsdomstolen finner skäligt, förbjuder Bringwell Sverige AB jämlikt 23 och 26 §§ marknadsföringslagen (MFL)

1.1 dels att tillsammans med beteckningen Mivitotal använda något av påståendena

1.1.1 "är ett komplett kosttillskott",

1.1.2 "Den flytande formen är naturlig för kroppen och gör att alla vitaminer och mineraler lättare tas upp.",

1.1.3 ”förstärkt med Ribos, L-Carnitine och L-taurin",

1.1.4 "Ribos är en kolhydrat som förekommer naturligt i cellerna och som är nödvändig för kroppens energiproduktion. Ett tillskott av ribos har en energigivande och prestationshöjande effekt",

1.1.5 "Uthålligheten samt energin i kroppen kan därför förlängas",

1.1.6 "Muskeltrötthet förebyggs, syreupptagningsförmågan ökar, energiomsättningen bibehålls och stresstoleransen ökar",

1.1.7 "L-taurin är en aminosyra som stöttar vätskebalansen i cellerna och därför har stor betydelse för återhämtningen efter träning",

1.1.8 "Snabbmat och halvfabrikat på menyn ger inte tillräckligt av alla de näringsämnen som behövs för att främja en god hälsa under ett barns tillväxt och utveckling",

1.1.9 "Det finns kliniska undersökningar som visar, att barn som får kosttillskott presterar bättre resultat i skolan än barn som inte får något tillskott alls",

1.1.10 "Speciellt sammansatt för att tillmötesgå barns behov av vitaminer, mineraler och kolloidala mineraler",

1.1.11 "näringsrika och effektiva som måltidsersättare",

1.1.12 "fungerar även när du t.ex. vill byta ut ett mål mat då och då",

1.1.13 "Samtliga produkter är framställda under noggrann farmaceutisk kontroll",

1.1.14 "Ett kosttillskott i flytande form är en förutsättning för ett maximalt upptag",

1.1.15 "Kolloidala mineraler som är helt upplösta i vätska och med mycket liten partikelstorlek är lätta för den mänskliga organismen att ta upp",

1.1.16 "Brist på bara ett enda vitamin kan få kroppen ur balans ",

1.1.17 "Som källa för aminosyrorna i Mivitotal®-produkterna används förspjälkat vassleprotein. Detta är det mest högvärdiga proteiner med högsta tänkbara biotillgänglighet, d.v.s. kroppen har en hög förmåga till upptag av aminosyrorna",

1.1.18 "Bioflavonoider är mycket kraftfulla antioxidanter, betydligt mer kraftfulla än vitaminer, mineraler och enzymer",

1.1.19 "Till och med vid minsta lilla brist av ett näringsämne, så kommer Din kropp inte att fungera helt korrekt",

1.1.20 "I takt med stigande ålder sker en del förändringar i kroppens förmåga till nedbrytning och upptag av näringsämnen. Detta i kombination med en rad andra faktorer ökar risken för näringsbrister även om kosten är väl sammansatt",

1.1.21 "Näringen i de grönsaker, rotfrukter och säd som vi äter, är knappast fullvärdig. Jordarna är utarmade och fattiga på mineraler och ger oss inte alls samma näring som tidigare",

1.1.22 "Finns det då ett samband mellan sjukdom och näringsbrist? Ja, till viss del i alla fall",

1.1.23 "Som ett exempel kan nämnas att en brist på tre vitaminer som folsyra, B6 och B12 kan ge för höga homocysteinvärden i kroppen. Dessa förhöjda värden är en betydande riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdomar",

1.1.24 "Gravida kvinnor bör äta folsyra och B12 då man vet att dessa vitaminer förebygger ryggmärgsbråck hos fostret",

1.1.25 "En brist på bland annat kalcium kan resultera i benskörhet, osteoporos",

1.1.26 "Hälsoläget i Sverige idag är mycket besvärligt, vissa sjukdomar ökar lavinartat, t.ex. diabetes",

1.1.27 "Benskörhet är en mycket besvärlig sjukdom som ökar kraftigt liksom cancersjukdomar i många former, bl. a. prostatacancer",

1.1.28 "Hjärt- och kärlsjukdomar är den sjukdom som flest svenskar dör av"

1.1.29 "Människan idag utsätts för mycket fler gifter än någonsin tidigare i historien med följd att vi får betydligt ökade halter av fria radikaler i kroppen som kan vara en bidragande orsak till uppkomsten av en lång rad olika sjukdomar",

1.1.30 "Vi behöver ett bättre näringsskydd än någonsin för att leva i dagens samhälle"

1.1.31 "Man tror att zink har en styrande funktion över hypofysen, den körtel som reglerar hormonbalansen",

1.1.32 "vitaminer och mineraler är nödvändiga även för hud, blodbildning, enzymproduktion, energiproduktion, nervsystemet m.fl.",

1.1.33 "Vitaminer kan fungera som mediciner men klassas inte som läkemedel",

1.1.34 "Vitaminer är nödvändiga för att upprätthålla liv",

1.1.35 "Du måste dagligen, via din kost eller som tillskott, få i dig vitaminer",

1.1.36 "Vitaminer är nödvändiga för att din kropp ska fungera normalt och för att du inte ska få bristsjukdomar",

1.1.37 ”Man kan få problem med upptag av fettlösliga vitaminer om man har gallbesvär eller om bukspottkörteln inte producerar tillräcklig mängd enzymer till matsmältningen”,

1.1.38 "Vitaminer bör tillföras flera gånger om dagen",

1.1.39 "Risken för överdosering är minimal",

1.1.40 "Mineraler är viktigare än vitaminer […]",

1.1.41 "Det är av vital betydelse att man får i sig ett brett spektrum av vitaminer och mineraler",

1.1.42 "En brist på en enda vitamin eller mineral kan vara skadlig för hela kroppen och leder dessutom ofta till att ett annat ämnes upptag blir försämrat",

1.1.43 "Vissa mineraler som är livsnödvändiga för organismen, förekommer endast i så små mängder att man bara kan finna spår av dem",

1.1.44 "Den moderna maten raffineras hårt vilket gör att viktiga mineraler och spårämnen går förlorade",

1.1.45 "Dagens jordbruksmetoder utarmar våra jordar på mineraler",

1.1.46 "Ett annat mycket bra upptag i organismen, får man med mineraler i kolloidal form",

1.1.47 "Mineraler i kolloidal form, kan vara viktiga för vår hälsa. Enligt kliniska studier kan de faktiskt hjälpa till med att avgifta kroppen från tungmetaller",

1.1.48 "Åtta s.k. essentiella aminosyror kan inte bildas av kroppen själv, utan måste dagligen tillföras med kosten",

1.1.49 "Det är särskilt viktigt för idrottsmän som tränar hårt, att få tillräckligt med protein i sin kost och som kosttillskott",

1.1.50 "Eftersom en tablett måste lösas upp först, innan upptag kan ske i tunntarmen, kan det vara en fördel att ta sitt kosttillskott i flytande form",

1.1.51 "skyddar kroppen och bygger upp dess funktion och försvarssystem",

1.1.52 "innehåller fler än 100 vitaminer och mineraler",

(1.1.53 Yrkandet återkallat av Bayer),

1.1.54 "har låg fetthalt och innehåller bara de bästa ingredienserna",

1.1.55 "passar alla åldrar",

1.1.56 "utan att belasta matsmältningen",

1.1.57 "speciellt sammansatt för att tillmötesgå barns behov under en extrem utvecklings- och tillväxtperiod",

1.1.58. "barn är extra känsliga för näringsbrist",

(1.1.59. Yrkandet återkallat av Bayer)

1.1.60. "Tillskott i flytande form anses både lättare att bryta ned och att ta upp för kroppen, utan att belasta matsmältningen",

eller andra liknande påståenden.

1.2 dels att använda sig av påståendena

1.2.1 "Mivitotal Årets kosttillskott",

1.2.2 "Mivitotal är utsedd till årets kosttillskott inte mindre än sex gånger"

eller liknande uttryck annat än i direkt anslutning till produkten Mivitotal Plus och då med angivande av årtalen 1997, 1998, 2001, 2002, 2006 och/eller 2008.

2.1 dels att tillsammans med beteckningen Mivitotal använda något av påståendena

2.1.1 "Sveriges mest sålda flytande kosttillskott",

2.1.2 "Sveriges mest sålda flytande multivitamin"

eller andra liknande formuleringar som på väsentligen samma sätt ger intryck av att Mivitotal är Sveriges mest sålda kosttillskott i flytande eller annan form;

samt

2.1.3 "Ett kosttillskott i flytande form är en förutsättning för ett säkerställt bra upptag".

eller andra liknande formuleringar eller bilder som på väsentligen samma sätt ger intryck av att kosttillskott i flytande form medför ett bättre upptag av den mänskliga kroppen än kostillskott i annan form.

C 10/12

3. Bayer AB har yrkat att var och en av Bringwell AB och D. R., vid vite om 1 000 000 kr, förbjuds att vid marknadsföring av kosttillskott, på sätt som skett, eller på väsentligen samma sätt, använda följande påståenden, var för sig, eller tillsammans;

3.1 "Sveriges mest använda flytande multivitamin.",

3.2 "innehåller mer än 100 mineraler, vitaminer och näringsämnen.",

3.3 "Årets kosttillskott sex gånger" och

3.4 "Mer än bara energi!"

eller andra påståenden med väsentligen samma innebörd, om så inte är fallet.

4. Bayer AB har yrkat att var och en av Bringwell AB och D. R., vid vite om 1 000 000 kr, förbjuds, att vid marknadsföring av kosttillskott, på sätt som skett, eller på väsentligen samma sätt, använda påståenden som ger intryck av att kosttillskott i flytande form har ett snabbare och effektivare upptag i kroppen än kosttillskott i andra former, om så inte är fallet.

INSTÄLLNING

Bringwell Sverige AB

10                  Bringwell Sverige AB har medgivit Bayer AB:s yrkanden avseende påståendena under yrkandena 1.1.1, 1.1.2, 1.1.13, 1.1.15, 1.1.18, 1.1.30, 1.1.33, 1.1.35, 1.1.38, 1.1.40, 1.1.42, 1.1.46, 1.1.47, 1.1.48, 1.1.52, 1.1.54, 1.1.55, 1.1.56 och 1.1.60.

– Bringwell Sverige AB medger dock inte talan i dessa delar såvitt avser andra liknande påståenden.

11                  Bringwell Sverige AB har bestritt Bayer AB:s yrkanden i övrigt.

Bringwell AB

12                  Bringwell AB har bestritt Bayer AB:s yrkanden.

D. R.

13                  D. R. har bestritt Bayer AB:s yrkanden.

RÄTTEGÅNGSKOSTNADER

14                  Bayer AB, Bringwell Sverige AB, Bringwell AB och D. R. har framställt yrkanden om ersättning för rättegångskostnader.

15                  Bayer AB och Bringwell Sverige AB har vidare, oavsett hur rättegångskostnaderna i övrigt ska fördelas, yrkat ersättning för kostnader till följd av att deras motpart genom vårdslöshet eller försummelse vållat kostnad.

16                  Part har bestritt motparts yrkande avseende rättegångskostnader.

GRUNDER M.M.

17                  Nedan redovisas parternas grunder m.m., dels med utgångspunkt i vissa övergripande frågeställningar, dels med avseende på de enskilda yrkandena.

Bayer AB

Om ansvar för marknadsföringen

18                  Bringwell Sverige AB (mål C 3/11) respektive Bringwell AB (mål C 10/12) är ansvariga för den påtalade marknadsföringen.

19                  Bringwell AB, som är ägare till det figurmärke som används som avsändare i den reklamfilm som de för mål C 10/12 aktuella påståendena förekommer, har i vart fall väsentligt bidragit till den i mål C 10/12 påtalade marknadsföringen.

20                  D. R. var vid tiden för marknadsföringen och fram till den 30 juni 2012 extern VD i Bringwell AB och fick, samman med annan, teckna bolagets firma. Han har haft bestämmande inflytande över hur koncernens marknadsföring ska utformas och även stått som kontaktperson vid kommunikation om företagets produkter. Han har även varit firmatecknare i Bringwell Sverige AB (tidigare Hela Pharma AB). Han har väsentligt bidragit till den i mål C 10/12 påtalade marknadsföringen varför ett förbud ska riktas mot honom personligen.

Om näringspåståenden och hälsopåståenden

Generella näringspåståenden

21                  Påståendena som avses i yrkande 1.1.52 och 3.2 utgör generella näringspåståenden enligt artikel 2.2.4 b i EU-förordning 1924/2006 (Förordningen) då de anger, eller i vart fall låter förstå eller antyder att livsmedlet Mivitotal har särskilt gynnsamma näringsmässiga egenskaper på grund av de näringsämnen som livsmedlet innehåller, utan att närmare precisera vilka näringsämnen som avses. Ett näringspåstående får enligt artikel 8 endast göras om det finns förtecknat i bilaga I till Förordningen. En förutsättning enligt bilagan är att det preciseras vilket eller vilka näringsämnen som avses. Påståendena är således redan på denna grund otillåtna. Påståendena är även i strid med Förordningen artikel 3 a enligt vilken ett påstående inte får vara felaktigt, tvetydigt eller vilseledande. Då de strider mot Förordningen strider de även mot god marknadsföringssed 5 § MFL (lagstridighetsprincipen).

Bestämda näringspåståenden

22                  Påståendena som avses i yrkande 1.1.3 och 1.1.54 utgör näringspåståenden enligt artikel 2.2.4 a respektive b då de anger, eller i vart fall låter förstå eller antyder att livsmedlet Mivitotal har särskilt gynnsamma näringsmässiga egenskaper på grund av de näringsämnen som livsmedlet innehåller respektive den energi det ger i minskad grad. Påståendena utgör bestämda näringspåståenden, dvs. ett specifikt näringsämne anges i enlighet med bilaga I till Förordningen. För att vara tillåtna jämlikt artikel 8 krävs dock att påståendena uppfyller de krav som uppställs på respektive näringspåstående i bilaga I till Förordningen. Då påståendena inte motsvarar kraven i bilaga I till Förordningen är påståendena även i strid med Förordningen artikel 3 a enligt vilken ett påstående inte får vara felaktigt, tvetydigt eller vilseledande. Då de strider mot Förordningen strider de även mot god marknadsföringssed 5 § MFL (lagstridighetsprincipen).

Ospecifika hälsopåståenden

23                  Påståendena som avses i yrkande 1.1.1, 1.1.2, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.8, 1.1.9, 1.1.10, 1.1.14, 1.1.15, 1.1.16, 1.1.18, 1.1.19, 1.1.20, 1.1.32, 1.1.33, 1.1.34, 1.1.35, 1.1.36, 1.1.37, 1.1.38, 1,1.39, 1.1.40, 1.1.41, 1.1.42, 1.1.43, 1.1.46, 1.1.47, 1.1.48, 1.1.49, 1.1.50, 1.1.51, 1.1.56, 1.1.57, 1.1.58, 1.1.60, 2.1.3 och 3.4 utgör hälsopåståenden enligt artikel 2.2.5 då de anger eller i vart fall låter förstå eller antyder att det finns ett samband mellan livsmedlet Mivitotal eller en av dess beståndsdelar och hälsa. Påståendena utgör ospecifika hälsopåståenden enligt artikel 10.3 då de hänvisar till en allmän icke specificerad gynnsam effekt av livsmedlet Mivitotal för allmän hälsa eller hälsorelaterat välbefinnande som får göras endast om det åtföljs av ett bestämt hälsopåstående som ingår i de förteckningar som föreskrivs i artikel 13 eller artikel 14. Då ett sådant bestämt hälsopåstående saknas är påståendena redan på denna grund otillåtna jämlikt Förordningen artikel 10.1. Påståendena är även i strid med Förordningen artikel 3 a enligt vilken ett påstående inte får vara felaktigt, tvetydigt eller vilseledande. Då de strider mot Förordningen strider de även mot god marknadsföringssed 5 § MFL (lagstridighetsprincipen).

Specifika hälsopåståenden

24 Påståendena som avseende i yrkande 1.1.4, 1.1.7, 1.1.17, 1.1.23, 1.1.24, 1.1.25, 1.1.31 och 1.1.43 utgör hälsopåståenden enligt artikel 2.2.5 då de anger eller i vart fall låter förstå eller antyder att det finns ett samband mellan livsmedlet Mivitotal eller en av dess beståndsdelar och hälsa. Påståendena utgör hälsopåståenden enligt antingen artikel 13 eller artikel 14 som, i vart fall i vissa delar, kan anses hänförliga till ett specifikt näringsämne. Det finns emellertid inte, och fanns inte heller vid tidpunkten för marknadsföringen, några godkännanden från varken EFSA eller Kommissionen som kan anses styrka de aktuella påståendena om samband mellan näringsämnet och den påstådda effekten. I förekommande fall har det aldrig ens förelegat någon ansökan till EFSA avseende det påstådda sambandet varför påståendena är direkt otillåtna. Påståendena är således i strid med Förordningen artikel 10. Påståendena är även i strid med Förordningen artikel 3 a enligt vilken ett påstående inte får vara felaktigt, tvetydigt eller vilseledande. Då de strider mot Förordningen strider de även mot god marknadsföringssed 5 § MFL (lagstridighetsprincipen).

Om medicinska påståenden

25                  Yrkande 1.1.13, 1.1.22, 1.1.23, 1.1.24, 1.1.25, 1.1.26, 1.1.27, 1.1.28, 1.1.29, 1.1.33 och 1.1.36.

26                  Samtliga av här aktuella påståenden utgör medicinska påståenden. Formuleringar i marknadsföring som kan uppfattas som påståenden om att en produkt förebygger eller behandlar sjukdom alternativt kan användas på eller tillföras människor i syfte att återställa, korrigera eller modifiera fysiologiska funktioner genom farmakologisk, immunologisk eller metabolisk verkan är förbehållna läkemedel som är godkända av Läkemedelsverket och får inte förekomma i marknadsföring av andra produkter. Då de aktuella produkterna inte är godkända läkemedel är påståendena otillåtna då de strider mot läkemedelslagen och därigenom även mot god marknadsföringssed, 5 § MFL (lagstridighetsprincipen).

27                  Vidare så utgör påståendena under yrkande 1.1.23, 1.1.24 och 1.1.25 hälsopåståenden enligt Förordningens artikel 14.1 a då de anger, eller i vart fall låter förstå eller antyder att det finns ett samband mellan Mivitotal och minskad sjukdomsrisk. I det sammanhang de förekommer kopplas de till Mivitotal genom rubriksättningen "Vem bör använda Mivitotal?", "Vad är Mivitotal?" eller dylikt. Det föreligger inga godkännanden från Kommissionen avseende de aktuella påståendena varför de är otillåtna enligt artikel 10 och 14. Påståendena anspelar på att Mivitotal är nödvändigt för minskad sjukdomsrisk genom förändringar av de fysiologiska funktionerna varför de kan ge upphov till eller anses utnyttja rädsla hos konsumenter samt ger intryck av att hälsan skulle kunna påverkas negativt om man inte konsumerar kosttillskottet. Påståendena utgör således otillåtna hälsopåståenden enligt Förordningen artikel 3 a, 3 e, 10, 12 a, 14.1 a samt enligt 5 § MFL (lagstridighetsprincipen).

28                  Vidare utgör påståendena under yrkandena 1.1.23, 1.1.24, 1.1.25, 1.1.33 och 1.1.36 hälsopåståenden som anger, eller i vart fall låter förstå eller antyder, att en balanserad och varierad kost inte kan ge lämpliga mängder av näringsämnen i allmänhet vilket inte är tillåtet enligt Förordningen art 10 och 3 a och d samt föranleder tvivel om andra livsmedels näringsmässiga lämplighet vilket inte är tillåtet enligt Förordningen artikel 10 och 3 a och b samt enligt 5 § MFL (lagstridighetsprincipen). Under alla omständigheter är samtliga av ovan påståenden vilseledande då Bringwell inte har frambringat någon tillförlitlig vetenskaplig dokumentation till styrkande av att påståendena är vederhäftiga i relation till den aktuella produkten. Påståendena är således ovederhäftiga och vilseledande och är därför otillåtna enligt 10 § MFL.

Om påståenden som varken utgör närings- och hälsopåståenden eller medicinska påståenden

29                  Påståendena avseende yrkandena 1.1.11, 1.1.12, 1.1.21, 1.1.30, 1.1.44, 1.1.45, 1.1.55, 1.2.1, 1.2.2, 2.1.1 och 2.1.2, 3.1 och 3.3 utgör varken närings- eller hälsopåståenden eller medicinska påståenden, dock är de vilseledande enligt 10 § MFL då påståendena inte är vederhäftiga samt otillbörliga enligt 8 § då de påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

Om påståendenas riktighet

30                  Samtliga av de påståenden som avses i yrkandena är icke-korrekta och ovederhäftiga i den kontext de har framställts varför de är vilseledande enligt 10 § MFL.

Om påståendenas otillbörlighet

31                  För det fall Marknadsdomstolen finner att de påtalade påståendena strider mot Förordningen eller läkemedelslagen, eller även annars enligt lagstridighetsprincipen mot 5 § MFL, menar Bayer AB att det inte krävs ett transaktionstest utan att påståendena ska anses otillbörliga.

32                  Samtliga av de påtalade påståendena är i vart fall otillbörliga enligt 6 respektive 8 §§ MFL då de i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

Om god sed inom egenvårdsbranschen

33                  Under alla omständigheter strider samtliga av de påtalade påståendena mot god marknadsföringssed inom egenvårdsbranschen enligt 5 § MFL. Svensk Egenvårds Vägledning för marknadsföring, ger uttryck för god sed inom egenvårdsbranschen.

Om vissa gemensamma grunder för yrkandena

Påståenden om Mivitotals flytande form

34                  Yrkande 1.1.2, 1.1.14, 1.1.15, 1.1.50, 1.1.60, 2.1.3 och 4.

35                  Påståenden om Mivitotals flytande form kan inte uppfattas på något annat sätt än att Mivitotal genom den flytande formen innebär ett bättre, lättare, snabbare och mer effektivt upptag av näringsämnen i kroppen. Påståendena utgör ospecifika hälsopåståenden då de anger eller i vart fall låter förstå eller antyder att det finns ett samband mellan Mivitotal och hälsa. Påståendena är således felaktiga och vilseledande och är därför otillåtna enligt Förordningens artikel 10, 3 a samt enligt 5 § MFL (lagstridighetsprincipen).

36                  Under alla omständigheter är påståendena vilseledande då det inte finns tillräckliga vetenskapliga belägg för påståendet att vitaminer och mineraler lättare tas upp i flytande form. Bringwell har inte heller frambringat någon tillförlitlig vetenskaplig dokumentation till styrkande av att påståendena är vederhäftiga i relation till den aktuella produkten, varför de är vilseledande. Påståendena är således ovederhäftiga och vilseledande och är därför otillåtna enligt 10 § MFL.

Påståenden som anspelar på rädsla

37                  Yrkande 1.1.16, 1.1.19, 1.1.20, 1.1.21, 1.1.22, 1.1.23, 1.1.24, 1.1.25, 1.1.26, 1.1.27, 1.1.28, 1.1.29, 1.1.30, 1.1.31, 1.1.32, 1.1.34, 1.1.35, 1.1.36, 1.1.37, 1.1.38, 1.1.41, 1.1.42, 1.1.43, 1.1.44, 1.1.45, 1.1.47, 1.1.48 1.1.58.

38                  Samtliga påståenden som anspelar på rädsla, undantaget påståendena under yrkande 1.1.21, 1.1.22, 1.1.26, .1.1.27, 1.1.28, 1.1.29, 1.1.44 och 1.1.45, utgör hälsopåståenden då de anger, eller i vart fall låter förstå eller antyder att det finns ett samband mellan Mivitotal och hälsa. Påståendena anspelar på att Mivitotal är nödvändigt för att människokroppen skall fungera normalt. Påståendena kan således ge upphov till eller anses utnyttja rädsla hos konsumenter då de hänvisar till förändringar av de fysiologiska funktionerna och därvid ger intryck av att hälsan skulle kunna påverkas negativt om man inte konsumerar kosttillskottet. Påståendena utgör således otillåtna hälsopåstående enligt Förordningen artikel 10, 3 e och a och 12 a samt 5 § MFL (lagstridighetsprincipen).

39                  Samtliga påståenden, undantaget de som inte är hälsopåståenden, anger även, eller i vart fall låter förstå eller antyder, att en balanserad och varierad kost inte kan ge lämpliga mängder av näringsämnen i allmänhet vilket inte är tillåtet enligt Förordningen artikel 10, 3 a och d samt föranleder tvivel om andra livsmedels näringsmässiga lämplighet vilket inte är tillåtet enligt Förordningen artikel 10, 3 a och b samt enligt 5 § MFL (lagstridighetsprincipen).

40                  Under alla omständigheter är samtliga av ovan påståenden vilseledande då Bringwell inte har frambringat någon tillförlitlig vetenskaplig dokumentation till styrkande av att påståendena är vederhäftiga i relation till den aktuella produkten. Påståendena är således ovederhäftiga och vilseledande enligt 10 § MFL.

41                  God sed inom egenvårdsbranschen föreskriver att påståenden gällande kosttillskott skall vara "meningsfulla och balanserade" och de får bl.a. "inte vara överdrivna". Påståendena uppfyller inte dessa förutsättningar varför de strider mot 5 § MFL.

42                  Vidare framgår av artikel 4 stycke 2 i ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation att marknadskommunikation inte utan vägande skäl får spela på rädsla eller fruktan eller utnyttja olycka eller lidande. Påståendena strider således mot 5 § MFL även på denna grund.

Påståenden om barns utveckling och hälsa

43                  Yrkande 1.1.8, 1.1.9, 1.1.10, 1.1.57, 1.1.58.

44                  Samtliga av ovan påståenden utgör hälsopåståenden enligt artikel 14.1 b då de anger, eller i vart fall låter förstå eller antyder att det finns ett samband mellan Mivitotal och barns utveckling och hälsa. Det föreligger inga godkännanden från Kommissionen avseende de aktuella påståendena varför de är otillåtna enligt artikel 10 och 14. Påståendena anspelar på att Mivitotal är nödvändigt för barns utveckling och hälsa genom förändringar av de fysiologiska funktionerna varför de kan ge upphov till eller anses utnyttja rädsla hos konsumenter samt ger intryck av att hälsan skulle kunna påverkas negativt om man inte konsumerar kosttillskottet. Påståendena föranleder även tvivel om andra livsmedels näringsmässiga lämplighet samt anger, eller i vart fall låter förstå eller antyder att en balanserad kost inte kan ge lämplig mängd av näringsämnen i allmänhet Påståendena utgör således otillåtna hälsopåståenden enligt Förordningen artikel 3 a, b,d och e, 10, 12 a, 14.1 b samt enligt 5 § MFL (lagstridighetsprincipen).

45                  Under alla omständigheter är samtliga av påståendena ovan vilseledande då Bringwell inte har frambringat någon tillförlitlig vetenskaplig dokumentation till styrkande av att påståendena är vederhäftiga i relation till den aktuella produkten varför de är vilseledande. Påståendena är således ovederhäftiga och vilseledande och är därför otillåtna enligt 10 § MFL.

Om genomsnittskonsumenten

46                  Marknadsföringen riktar sig till större delen av den vuxna befolkningen. Denna saknar särskilda kunskaper om t.ex. hälsa, näringslära eller olika ämnen. Konsumenterna är i stället särskilt påverkbara då de genom kosttillskott söker en förbättrad hälsa.

Bringwell

Om ansvaret för marknadsföringen

47                  Det bestrids att Bringwell AB eller D. R. har ansvar för den påtalade marknadsföringen. De har inte heller bidragit till marknadsföringen på ett sådant sätt att ett förbud skall riktas mot dem på grund av s.k. medverkansansvar.

Om Bringwell Sverige AB:s medgivanden

48                  Bringwell Sverige AB har medgivit vissa yrkanden i enlighet med vad som anges ovan. Medgivandena omfattar dock endast de påtalade påståendena och inte andra liknande påståenden.

Om allmän information m.m.

49                  En majoritet av de påtalade påståendena är inte påståenden om produkten Mivitotal, utan det är fråga om allmän information om ingående beståndsdelar och information om näringslära samt vissa ämnen. Påståendena avser således inte någon Mivitotal-produkt. Bringwell har således inte i denna del påstått att det är Mivitotal som har de påtalade egenskaperna. För läkemedelslagens, MFL:s och Förordningens tillämpning krävs att det är ett påstående som avser en utpekad produkt. Så är inte fallet här. Enligt Bringwells uppfattning är delar av de påståenden som omfattas av ab 9, 11, 12, 14-19 och som omfattas av Bayers yrkanden inte att anse som marknadsföring av Mivitotal.

50                  Vidare är det fråga om s.k. blandade meddelanden där en framställning innefattar både reklam för en viss produkt och annan information (såsom allmän näringslära eller allmän information om en ingående beståndsdel i produkten). Om det är möjligt att särskilja olika partier med olika innebörd, skall MFL inte tillämpas på det parti som avser exempelvis allmän näringslära eller allmän information om en ingående beståndsdel i produkten. Vid oklarhet eller tveksamhet ska företräde ges åt tryckfrihetsförordningen. Enligt Bringwells uppfattning är delar av de påståenden som omfattas av ab 9, 11, 12, 14-19 och som omfattas av Bayers yrkanden skyddade av tryckfrihetsförordningen.

51                  De yrkanden som således inte omfattas av MFL, läkemedelslagen eller Förordningen då påståendena inte är näringspåståenden, hälsopåståenden eller medicinska påståenden eller avser en Mivitotal-produkt, är följande.

1.1.3 (ab 11), 1.1.4 (ab 11), 1.1.5 (ab 11), 1.1.6 (ab 11), 1.1.7 (ab 11), 1.1.8 (ab 12), 1.1.9 (ab 12), 1.1.10 (ab 12), 1.1.14 (ab 14), 1.1.16 (ab 14), 1.1.17 (ab 14), 1.1.19 (ab 14), 1.1.20 (ab 14), 1.1.21 (ab 15), 1.1.22 (ab 15), 1.1.23 (ab 23), 1.1.24 (ab 15), 1.1.25 (ab 15), 1.1.26 (ab 15), 1.1.27 (ab 15), 1.1.28 (ab 15), 1.1.29 (ab 15), 1.1.31 (ab 15), 1.1.32 (ab 15), 1.1.34 (ab 15), 1.1.36 (ab 15), 1.1.37 (ab 15), 1.1.39 (ab 15), 1.1.41 (ab 15), 1.1.43 (ab 15), 1.1.44 (ab 15), 1.1.45 (ab 15), 1.1.47 (ab 15), 1.1.48 (ab 15), 1.1.49 (ab 15), 1.1.50 (ab 15), 1.1.51 (ab 16), 1.1.57 (ab 19), 1.1.58 (ab 19) och 1.1.59 (ab 19)

Om sjukdom och symptom

52                  Syftet med kosttillskott är inte att förändra ett patologiskt tillstånd (sjukdom), utan istället att bidra till att lindra ett fysiologiskt tillstånd (symtom).

53                  Mivitotal marknadsförs inte mot sjukdom. En produkt som endast verkar mot sjukdomssymptomen (fysiologisk verkan) kan inte klassificeras som ett läkemedel. För att så ska ske krävs att produkten återställer, korrigerar eller modifierar fysiologiska funktioner (dvs. har en effekt mot den underliggande sjukdomen). Mivitotal marknadsförs inte för att återställa, korrigera eller modifiera fysiologiska funktioner.

Om påståendenas riktighet

54                  Samtliga av de påståenden som avses i yrkandena är korrekta i sig och vederhäftiga.

Om god marknadsföringssed inom egenvårdsbranschen

55                  Påståendena som avses i yrkandena är i enlighet med god sed. Det bestrids att överträdelse av Svensk Egenvårds Vägledning för Marknadsföring även utgör överträdelse av MFL.

Om påståendenas eventuella otillbörlighet

56                  Det bestrids att ett s.k. transaktionstest inte ska göras under vissa av Bayer AB ovan angivna förutsättningar.

Om utformningen av Bayer AB:s yrkanden

57                  Bayer AB:s yrkanden under 1 och 2 är utformade på sådant sätt att de inte tar i beaktande att påståendena kan vara vederhäftiga vid en senare tidpunkt. Om Marknadsdomstolen skulle bifalla yrkandena i dess nuvarande utformning saknar svarandena möjlighet att använda sig av påståendena för all framtid. Bayer AB:s yrkanden saknar passusen ”om så inte är fallet”.

58                  Bayer AB:s yrkande avseende yrkandena 3 är inte begränsade till de berörda Mivitotal-produkterna utan omfattar samtliga kosttillskottprodukter från Bringwell, dvs även sådana som inte omfattas av den aktuella marknadsföringen. Yrkandena ska därför ogillas.

Om genomsnittskonsumenten

59                  Den genomsnittlige mottagaren av den i målen aktuella marknadsföringen – som i huvudsak avser kosttillskott – är mer upplyst än konsumenter i allmänhet. Detta eftersom dessa konsumenter aktivt söker information om de produkter de skall inta av rädsla för intag av ”dåliga” eller ”felaktiga” produkter. Konsumenterna kan därför göra åtskillnad mellan allmän näringslära och den egentliga marknadsföringen.

Bayer AB

Om ansvaret för marknadsföringen

60                  Bayer AB bestrider att den påtalade marknadsföringen skulle avse annat än rent kommersiella meddelanden.

NÄRMARE OM DE ENSKILDA YRKANDENA

Yrkande 1.1.1. angående påståendet "är ett komplett kosttillskott"

Bayer AB

61                  Påståendet är ett ospecifikt hälsopåstående enligt vad som anförts ovan.

62                  Påståendet ger intryck av att Mivitotal innehåller samtliga näringsämnen som är nödvändiga för människan. Då ett kostillskott inte kan vara "komplett" är påståendet vidare felaktigt och vilseledande och får inte användas enligt Förordningen artikel 3 samt 5 § MFL (lagstridighetsprincipen).

63                  Under alla omständigheter har Bringwell inte har styrkt påståendet varför det är ovederhäftigt och vilseledande enligt 10 § MFL.

Bringwell Sverige AB

64                  Yrkandet har medgivits av Bringwell.

Yrkande 1.1.2 angående påståendet "Den flytande formen är naturlig för kroppen och gör att alla vitaminer och mineraler lättare tas upp."

Bayer AB

65                  Påståendet är ett ospecifikt hälsopåstående enligt vad som anförts ovan.

66                  Påståendet är ett påstående om Mivitotals flytande form enligt vad som anförts ovan.

67                  Vad gäller yrkande 1.1.2 är påståendet även felaktigt, vilseledande och således otillåtet enligt Förordningen artikel 3 samt enligt 5 § MFL (lagstridighetsprincipen). Då det inte finns några vetenskapliga belägg för att påståendet att flytande form är mer "naturlig" för kroppen än någon annan form eller att den flytande formen innebär att vitaminer och mineraler lättare tas upp samt då Bringwell inte har styrkt detta förhållande så är påståendet under alla omständigheter ovederhäftigt och vilseledande enligt 10 § MFL.

Bringwell Sverige AB

68                  Yrkandet har medgivits av Bringwell.

Yrkande 1.1.3 angående påståendet ”förstärkt med Ribos, L-Carnitine och L-taurin"

Bayer AB

69                  Påståendet är ett bestämt näringspåstående enligt vad som anförts ovan.

70                  Påståendet är ett näringspåstående då det anger, eller i vart fall låter förstå eller antyder att Mivitotal har särskilda gynnsamma näringsmässiga egenskaper. "Förstärkt" är en till "ökat innehåll" ekvivalent term som enligt bilaga 1 till Förordningen jämlikt artikel 8 endast får göras om produkten uppfyller kraven för påståendet "källa" enligt förteckningen och innehållet har ökat med minst 30 % jämfört med en liknande produkt. En förutsättning är således att en bestämmelse finns om hur "källa" får användas för det ämne som påståendet skall användas för enligt förteckningen i bilagan. En sådan bestämmelse finns endast avseende vitaminer, mineraler, proteiner och kostfiber varför påståendet inte får användas för Ribos, L-Carnitine och L-taurin, oaktat den ökade mängd av ämnet som produkten innehåller. Produkten innehåller emellertid inte heller minst 30 % av ämnena jämfört med en liknande produkt. Påståendet är således vilseledande och otillåtet enligt Förordningen artikel 3 och 8 samt enligt 5 § MFL (lagstridighetsprincipen).

71                  Under alla omständigheter får näringspåståenden enligt artikel 5.1 a endast göras förutsatt att det har påvisats att förekomsten, avsaknaden eller den minskade mängden i ett livsmedel eller en livsmedelskategori av ett näringsämne eller annat ämne som påståendet gäller, har en gynnsam näringsmässig eller fysiologisk effekt enligt allmänt vedertagen vetenskaplig dokumentation. Då det inte föreligger något godkänt specifikt hälsopåstående avseende de aktuella ämnena så har någon sådan effekt inte kunnat påvisas varför näringspåståendet är otillåtet enligt Förordningen artikel 5.1 a och 8 samt enligt 5 § MFL (lagstridighetsprincipen).

Bringwell Sverige AB

72                  Påståendet strider inte mot vare sig MFL eller EU-rätten.

73                  Påståendet avser inte någon Mivitotal-produkt. Förordningen tillåter påstående om att ett redan existerande näringsämne ökats i produkten under vissa förutsättningar. Här är dock endast fråga om att vissa ämnen tillsats (”förstärkt”) produkten. Begreppet ”förstärkt” är inte en till ”ökat innehåll” ekvivalent term. Påståendet är inte ett näringspåstående eftersom det vare sig avser en utpekad produkt eller gör gällande att produkten i fråga har särskilt gynnsamma näringsmässiga egenskaper. Bringwell har endast angett att man tillsatt vissa ämnen och förklarat vad dessa ämnen har för verkan, inte angett att det är just den aktuella produkten som har särskilda näringsmässiga egenskaper. Att påståendet i sig är korrekt följer av den åberopade bevisningen i denna del. Påståendet är vederhäftigt och det är inte obalanserat, tvetydligt eller vilseledande. – Framställningen är ett s.k. blandat meddelande och omfattas av tryckfrihetsförordningen.

Yrkande 1.1.4 angående påståendet "Ribos är en kolhydrat som förekommer naturligt i cellerna och som är nödvändig för kroppens energiproduktion. Ett tillskott av ribos har en energigivande och prestationshöjande effekt"

Bayer AB

74                  Påståendet är ett specifikt hälsopåstående enligt vad som anförts ovan.

75                  Vad gäller yrkande 1.1.4 kan påståendet inte uppfattas på något annat sätt än att Mivitotal innehåller ribos som är nödvändigt för kroppens energiproduktion och att Mivitotal därmed är nödvändigt för den mänskliga kroppen samt att ribos har en energigivande och prestationshöjande effekt. Det finns emellertid inte några av Kommissionen godkända samband mellan ribos och den påstådda effekten på hälsan och föreligger inte ens någon ansökan hos EFSA avseende sambandet varför påståendet är otillåtet enligt Förordningen. Påståendet är således otillåtet enligt Förordningen artikel 3, 10 och 13.1 samt enligt 5 § MFL (lagstridighetsprincipen).

Bringwell Sverige AB

76                  Påståendet strider inte mot vare sig MFL eller EU-rätten.

77                  Påståendet avser inte en specifik produkt utan är en allmän beskrivning av ribos. Vidare är det fråga om näringslära. Bringwell har inte påstått att Mivitotal har de påtalade egenskaperna. Det är inte fråga om ett hälsopåstående eftersom påståendet dels inte avser en utpekad produkt eller beståndsdel i produkten och dels inte gör gällande att produkten eller dess beståndsdel i fråga har en effekt på hälsa. Därmed är avsaknaden av ansökningar hos eller godkännanden från EFSA inte relevant. Vidare bestrids att konsumenten uppfattar det som nödvändigt att konsumera Mivitotal för att få i sig ribos. Det hänvisar inte heller till förändringar av fysiologiska funktioner som skulle kunna ge upphov till eller utnyttja rädsla hos konsumenter. Hänvisning till symptomlindring och fysiologisk effekt är tillåtet. Läkemedelslagen och det s.k. kosttillkostsdirektivet (2002/46/EG) nämner produkt som förebygger eller botar sjukdom. ”Symtom” eller liknande omnämns inte här. Att påståendet i sig är korrekt följer av den åberopade bevisningen i denna del. Påståendet är vederhäftigt och det är inte obalanserat, tvetydligt eller vilseledande. Framställningen är ett s.k. blandat meddelande och omfattas av tryckfrihetsförordningen.

Yrkande 1.1.5 angående påståendet "Uthålligheten samt energin i kroppen kan därför förlängas"

Bayer AB

78                  Påståendet är ett ospecifikt hälsopåstående enligt vad som anförts ovan.

79                  Påståendet kan inte uppfattas på något annat sätt än att intag av Mivitotal resulterar i förlängd uthållighet samt energi i kroppen. Påståendet är ett ospecifikt hälsopåstående då det anger eller i vart fall låter förstå eller antyder att det finns ett samband mellan Mivitotal och hälsa varför det är felaktigt och vilseledande och är därför otillåtet enligt Förordningens artikel 10, 3 samt enligt 5 § MFL (lagstridighetsprincipen).

80                  Under alla omständigheter är påståendet vilseledande då det inte finns tillräckliga vetenskapliga belägg för påståendet att intag av Mivitotal innebär att uthålligheten samt energin i kroppen kan förlängas. Bringwell har inte heller frambringat någon tillförlitlig vetenskaplig dokumentation till styrkande av att påståendet är vederhäftigt i relation till den aktuella produkten varför det är vilseledande. Påståendet är således ovederhäftigt och vilseledande enligt 10 § MFL.

Bringwell Sverige AB

81                  Påståendet strider inte mot vare sig MFL eller EU-rätten.

82                  Det är inte fråga om ett hälsopåstående eftersom påståendet dels inte avser en utpekad produkt eller beståndsdel i produkten och dels inte gör gällande att produkten eller dess beståndsdel i fråga har en effekt på hälsa. Påståendet avser inte någon Mivitotal-produkt utan är en allmän beskrivning av L-Carnitine. Bringwell har endast angett vad L-Carnitine är för något och förklarat vad dessa ämnen har för verkan. Bringwell har inte påstått att Mivitotal har de påtalade egenskaperna. Att påståendet i sig är korrekt följer av den åberopade bevisningen i denna del. Påståendet är vederhäftigt och är inte obalanserat, tvetydigt eller vilseledande. Framställningen är ett s.k. blandat meddelande och omfattas av tryckfrihetsförordningen.

Yrkande 1.1.6 angående påståendet "Muskeltrötthet förebyggs, syreupptagningsförmågan ökar, energiomsättningen bibehålls och stresstoleransen ökar"

Bayer AB

83                  Påståendet är ett ospecifikt hälsopåstående enligt vad som anförts ovan.

84                  Påståendet kan inte uppfattas på något annat sätt än att intag av Mivitotal resulterar i att muskeltrötthet förebyggs, syreupptagningsförmågan ökar, energiomsättningen bibehålls och stresstoleransen ökar. Påståendet är ett ospecifikt hälsopåstående då det anger eller i vart fall låter förstå eller antyder att det finns ett samband mellan Mivitotal och hälsa. Vidare tillskriver påståendet felaktigt produkten Mivitotal overifierade fysiologiska egenskaper som ger en genomsnittskonsument ett obalanserat intryck och en felaktig förväntan om produktens effekt varför det således är felaktigt och vilseledande och är därför otillåtet enligt Förordningens artikel 10, 3 samt enligt 5 § MFL (lagstridighetsprincipen).

85                  Under alla omständigheter är påståendet vilseledande då det inte finns tillräckliga vetenskapliga belägg för påståendet att intag av Mivitotal innebär att muskeltrötthet förebyggs, syreupptagningsförmågan ökar, energiomsättningen bibehålls och stresstoleransen ökar. Bringwell har inte heller frambringat någon tillförlitlig vetenskaplig dokumentation till styrkande av att påståendet är vederhäftigt i relation till den aktuella produkten varför det är vilseledande. Påståendet är således ovederhäftigt och vilseledande enligt 10 § MFL.

Bringwell Sverige AB

86                  Påståendet strider inte mot vare sig MFL eller EU-rätten.

87                  Det är inte fråga om ett hälsopåstående eftersom påståendet dels inte avser en utpekad produkt eller beståndsdel i en produkt och dels inte gör gällande att produkten eller dess beståndsdel i fråga har en effekt på hälsa. Det avser inte någon Mivitotal-produkt utan är en allmän beskrivning av L-Carnitine. Bringwell har inte påstått att Mivitotal har de påtalade egenskaperna. Av påståendet följer inte att Mivitotal ändrar konsumentens fysiologiska funktioner eller att Mivitotal har viss effekt. Att påståendet i sig är korrekt följer av den åberopade avseende yrkande 1.1.5. Påståendet är vederhäftigt och är inte obalanserat, tvetydigt eller vilseledande.

Yrkande 1.1.7 angående påståendet "L-taurin är en aminosyra som stöttar vätskebalansen i cellerna och därför har stor betydelse för återhämtningen efter träning"

Bayer AB

88                  Påståendet är ett specifikt hälsopåstående enligt vad som anförts ovan.

89                  Påståendet kan inte uppfattas på något annat sätt än att Mivitotal innehåller L-taurin som stöttar vätskebalansen i cellerna och därför har stor betydelse för återhämtningen efter träning. Påståendet utgör ett hälsopåstående då det anger eller i vart fall låter förstå eller antyder att det finns ett samband mellan Mivitotal samt L-taurin och hälsa. Det finns emellertid inte några av Kommissionen godkända samband mellan L-taurin och den påståedda effekten på hälsan varför påståendet är otillåtet enligt Förordningen artikel 10. Dessutom tillskriver påståendet felaktigt produkten Mivitotal overifierade fysiologiska egenskaper som ger en genomsnittskonsument ett obalanserat intryck och en felaktig förväntan om produktens effekt. Påståendet är således felaktigt och vilseledande och är därför otillåtet enligt Förordningens artikel 10, 13.1, 3 samt enligt 5 § MFL (lagstridighetsprincipen).

90                  Under alla omständigheter är påståendet vilseledande då Bringwell inte har frambringat någon tillförlitlig vetenskaplig dokumentation till styrkande av att påståendet är vederhäftigt i relation till den aktuella produkten. Att produkten "stöttar vätskebalansen i cellerna" är osakligt och att produkten har "stor" betydelse för återhämtning är overifierat och osant. Påståendet är således ovederhäftigt och vilseledande enligt 10 § MFL.

Bringwell Sverige AB

91                  Påståendet strider inte mot vare sig MFL eller EU-rätten.

92                  Det är inte fråga om ett hälsopåstående eftersom påståendet dels inte avser en utpekad produkt eller beståndsdel i en produkt och dels inte gör gällande att produkten eller dess beståndsdel i fråga har en effekt på hälsa. Påståendet avser inte någon Mivitotal-produkt utan är en allmän beskrivning av L-Carnitine och dess verkan. Bringwell har inte påstått att Mivitotal har de påtalade egenskaperna. EFSA:s hittillsvarande ställningstaganden omfattar inte här aktuellt påstående. Det är därför inte förbjudet. Att påståendet i sig är korrekt följer dels av vad som är notoriskt och dels av den åberopade bevisningen i denna del. Påståendet är vederhäftigt och är inte obalanserat, tvetydigt eller vilseledande.

Yrkande 1.1.8 angående påståendet "Snabbmat och halvfabrikat på menyn ger inte tillräckligt av alla de näringsämnen som behövs för att främja en god hälsa under ett barns tillväxt och utveckling"

Bayer AB

93                  Påståendet är ett ospecifikt hälsopåstående enligt vad som anförts ovan.

94                  Påståendet är ett påstående om barns utveckling och hälsa enligt vad som anförts ovan.

95                  Vad gäller yrkande 1.1.8 ger påståendet intryck av att intag av Mivitotal är nödvändigt för att barn skall få tillräckligt av alla de näringsämnen som behövs för att främja en god hälsa vilket är nödvändigt för barnets tillväxt och utveckling. Påståendena anger även, eller i vart fall låter förstå eller antyder, att en balanserad och varierad kost inte kan ge lämpliga mängder av näringsämnen i allmänhet vilket inte är tillåtet enligt Förordningen artikel 3 d samt föranleder tvivel om andra livsmedels näringsmässiga lämplighet vilket inte är tillåtet enligt Förordningen artikel 10 och 3 b. Påståendet är således felaktigt, vilseledande och otillåtet enligt Förordningen artikel 3, 10 och 14.1 b samt enligt 5 § MFL (lagstridighetsprincipen).

96                  Under alla omständigheter har påståendet inte styrkts av Bringwell varför det är ovederhäftigt och vilseledande enligt 10 § MFL.

Bringwell Sverige AB

97                  Påståendet strider inte mot vare sig MFL eller EU-rätten.

98                  Det är inte fråga om ett hälsopåstående eftersom påståendet dels inte avser en utpekad produkt eller beståndsdel i en produkt och dels inte gör gällande att produkten eller dess beståndsdel i fråga har en effekt på hälsa. Påståendet avser inte någon Mivitotal-produkt utan är en allmän beskrivning av undermålig mat. Bringwell har endast angett vad undermålig mat medför och inte påstått att Mivitotal har de påtalade egen-skaperna. Det är inte ett påstående om att produkten Mivitotal ändrar konsumentens fysiologiska funktioner och som ger upphov till eller utnyttjar rädsla hos konsumenten. Påståendet pekar inte ut något annat livsmedel som otillräckligt eller osäkert eller föranleder tvivel om andra livsmedels näringsmässiga lämplighet. Det är inte fråga om ett hälsopåstående eller sådant påstående som hänvisar till barns utveckling. Att påståendet i sig är korrekt följer av den åberopade bevisningen i denna del. Påståendet är vederhäftigt och är inte obalanserat, tvetydigt eller vilseledande. Framställningen är ett s.k. blandat meddelande och omfattas av tryckfrihetsförordningen.

Yrkande 1.1.9 angående påståendet "Det finns kliniska undersökningar som visar, att barn som får kosttillskott presterar bättre resultat i skolan än barn som inte får något tillskott alls"

Bayer AB

99                  Påståendet är ett ospecifikt hälsopåstående enligt vad som anförts ovan.

100                Påståendet är ett påstående om barns utveckling och hälsa enligt vad som anförts ovan.

101                Påståendet ger intryck av att intag av Mivitotal är nödvändigt för att barn skall prestera bra i skolan. Påståendet anger även, eller i vart fall låter förstå eller antyder, att en balanserad och varierad kost inte kan ge lämpliga mängder av näringsämnen i allmänhet vilket inte är tillåtet enligt Förordningen artikel 10 och 3 d samt föranleder tvivel om andra livsmedels näringsmässiga lämplighet vilket inte är tillåtet enligt Förordningen artikel 10 och 3 b varför påståendet är således felaktigt, vilseledande och otillåtet enligt Förordningen artikel 3, 10 och 14.1 b samt enligt 5 § MFL (lagstridighetsprincipen).

102                Påståendet är under alla omständigheter ovederhäftigt då det inte har styrkts av Bringwell varför det är vilseledande enligt 10 § MFL.

Bringwell Sverige AB

103                Påståendet strider inte mot vare sig MFL eller EU-rätten.

104                Det är här inte fråga om marknadsföring av en produkt utan avser information om kliniska undersökningar. Det är inte heller fråga om marknadsföring där det framgår att den aktuella produkten påverkar barns utveckling i positiv riktning. Det är fråga om allmän information och en upplysning, inte att produkten Mivitotal ändrar konsumentens fysiologiska funktioner och som ger upphov till eller utnyttjar rädsla hos konsumenten. Påståendet nämner inte, och föranleder inte tvivel om, andra livsmedels näringsmässiga egenskaper, lämplighet eller säkerhet. Att påståendet i sig är korrekt följer av den åberopade bevisningen avseende yrkande 1.1.59. Påståendet är vederhäftigt och är inte obalanserat, tvetydigt eller vilseledande. Framställningen är ett s.k. blandat meddelande och omfattas av tryckfrihetsförordningen.

Yrkande 1.1.10 angående påståendet "Speciellt sammansatt för att tillmötesgå barns behov av vitaminer, mineraler och kolloidala mineraler"

Bayer AB

105                Påståendet är ett ospecifikt hälsopåstående enligt vad som anförts ovan.

106                Påståendet är ett påstående om barns utveckling och hälsa enligt vad som anförts ovan.

107                Påståendet ger intryck av att intag av Mivitotal är nödvändigt för att barn skall få tillräckligt av vitaminer och mineraler. Påståendet är således felaktigt, vilseledande och otillåtet enligt Förordningen artikel 3 samt enligt 5 § MFL (lagstridighetsprincipen).

108                Det bestrids även att produkten Mivitotal är "speciellt sammansatt" för barn, i vart fall i förhållande till sammansättningen hos andra likvärdiga kosttillskott som tillhandahålls av andra marknadsaktörer än Bringwell varför påståendet är ovederhäftigt och vilseledande enligt 10 § MFL.

109                Under alla omständigheter är påståendet ospecificerat, med avseende på vilket sätt produktens sammansättning är relevant, så att påståendet inte uppfyller god seds krav på balans, verifierbarhet och relevans i avseende på tillhandahållen produktinformation varför det är i strid med god sed för marknadsföring av kosttillskott. Påståendet är således otillbörligt enligt 5 § MFL (lagstridighetsprincipen).

Bringwell Sverige AB

110                Påståendet strider inte mot vare sig MFL eller EU-rätten.

111                Det är inte fråga om ett hälsopåstående eftersom påståendet dels inte avser en utpekad produkt eller beståndsdel i en produkt och dels inte gör gällande att produkten eller dess beståndsdel i fråga har en effekt på hälsa. Att en produkt är speciellt sammansatt för barn betyder att det är framtagen just för barn, då dessa inte ska ha i sig samma mängd vitaminer och mineraler som vuxna. Det är inte fråga om marknadsföring där det framgår att den aktuella produkten påverkar barns utveckling i positiv riktning. Det är fråga om en upplysning, inte att produkten Mivitotal ändrar konsumentens fysiologiska funktioner och som ger upphov till eller utnyttjar rädsla hos konsumenten. Påståendet nämner inte, och föranleder inte tvivel om, andra livsmedels näringsmässiga egenskaper, lämplighet eller säkerhet. Att påståendet i sig är korrekt följer av den åberopade bevisningen i denna del. Påståendet är vederhäftigt och är inte obalanserat, tvetydigt eller vilseledande. Framställningen är ett s.k. blandat meddelande och omfattas av tryckfrihetsförordningen.

Yrkande 1.1.11 angående påståendet "näringsrika och effektiva som måltidsersättare"

Yrkande 1.1.12 angående påståendet "fungerar även när du t.ex. vill byta ut ett mål mat då och då"

Bayer AB

112                Påståendena är inte ett närings- eller hälsopåstående och inte heller ett medicinskt påstående enligt vad som anförts ovan.

113                Påståendena avser Mivitotal Bar enligt vad som anförts ovan.

114                Avseende yrkandena 1.1.11 och 1.1.12 förmedlar den aktuella marknadsföringen av Mivitotal Bar det felaktiga intrycket att produkten Mivitotal Bar är ett kosttillskott. Intrycket ges genom användning av varumärket "Mivitotal" som är starkt förknippat med kosttillskott och som av Bringwell påstås vara om inte det mest sålda så ett av de mest sålda kostillskotten i Sverige. Bringwell nyttjar en "umbrella brand"-strategi, dvs., att nyttja konsumentens (förväntade positiva) bild av en produkt för närliggande produkter. En sådan strategi är förvisso inte otillåten i sig men i detta fall blir konsekvensen att genomsnittskonsumenten felaktigt får intryck av att Mivitotal Bar skulle vara ett kosttillskott. Den felaktiga bilden ges genom att Mivitotal Bar marknadsförs tillsammans med kosttillskotten Mivitotal plus, kapsel etc. på hemsidan, utan att på något vis särskiljas från de andra Mivitotal-produkterna som alla utgör kosttillskott. Vidare anges texten "Mivitotal Bars I Mivitotal – Komplett balanserat kosttillskott" som sidhuvud på sidan där produkten marknadsförs, något som ytterligare förstärker intrycket av att Mivitotal Bar skulle utgöra ett kosttillskott.

115                Enligt 2 § LIVSFS 2003:9, avses med kosttillskott livsmedel som är avsedda att komplettera en normal kost. Det framgår på Livsmedelsverkets hemsida att produkter som endast innehåller små mängder energi klassas som kosttillskott. Enligt 1 a § i samma riktlinje skall benämningen kosttillskott användas endast för produkter som uppfyller kraven i föreskrifterna. Kosttillskott är inte avsett att ersätta en normal kost varför en produkt som marknadsförs som en måltidsersättning aldrig kan utgöra ett kosttillskott.

116                De aktuella påståendena är därtill vilseledande och otillåtna med anledning av att produkten marknadsförs som en måltidsersättning trots att produkten inte innehåller tillräckligt med näring för att kunna ersätta ett mål mat. Av SLVFS 1997:30 framgår märkningskrav för bland annat produkter som "presenteras och saluhålls som ersättning för en eller flera måltider inom ramen för dagsransonen" (2 §), I bestämmelserna, som utgår från Kommissionens direktiv 96/8/EG av den 26 februari 1996 om livsmedel avsedda att användas i energibegränsade dieter för viktminskning, framgår bland annat krav på sammansättningen av dessa produkter. Enligt 5.2 och tillhörande tabell i bilaga 1 till föreskrifterna samt 5.2 och tillhörande tabell i bilaga 1 till direktivet framgår vilka vitaminer och mineraler som skall ingå i måltidsersättning och i vilka mängder. Hur stor mängd av de vitaminer och mineraler som ingår i Mivitotal Bars som finns i varje bar anges varken på förpackningen eller i marknadsföring. Då vissa av de vitaminer som krävs enligt föreskrifterna inte förekommer i produkten står det klart att sammansättningskravet inte är tillgodosett. Vidare uppfyller Bringwell inte heller flera av märkningskraven för måltidsersättning. Till exempel skall enligt 5 § punkt 6 lämnas anmärkning om vikten av att upprätthålla ett tillräckligt dagligt vätskeintag.

117                Påståendena om att Mivitotal Bar är "näringsrika och effektiva som måltidsersättare” och "fingerar även när du t.ex. vill byta ut ett mål mat då och då" är sålunda i strid mot ovan lagstiftning samt är därmed otillbörlig enligt 5 § MFL (lagstridighetsprincipen)

118                Då Mivitotal Bar felaktigt marknadsförs som ett kosttillskott och under alla omständigheter felaktigt marknadsförs som ett fullvärdigt alternativ till en näringsmässigt komplett måltid är påståendena ovederhäftiga och vilseledande i strid med 10 § MFL.

Bringwell Sverige AB

119                Påståendena strider inte mot vare sig MFL, EU-rätten eller annan lagstiftning.

120                Mivitotal Bar är ett livsmedel. Ordet "kosttillskott" återfinns inte vare sig på förpackningen eller i marknadsföringsmaterialet. Det görs åtskillnad mellan Mivitotal Bars och andra Mivitotal-produkter. Varken information i sidhuvud eller sidfot syns för besökare på webbplatsen annat än vid utskrift. Att Mivitotal endast är starkt förknippat med kosttillskott bestrids. Påståendet att s.k. umbrella branding skulle leda till att konsumenten tror att Mivitotal Bar är ett kosttillskott bara för att andra produkter i Mivitotal-familjen är kosttillskott, bestrids. Mivitotal Bar är ett livsmedel och kan som sådant användas för att skjuta upp en måltid eller vid något enstaka tillfälle, byta ut en måltid (mot en Mivitotal Bar). Påståendena är vederhäftiga och de är inte obalanserade, tvetydiga eller vilseledande.

Yrkande 1.1.13 angående påståendet "Samtliga produkter är framställda under noggrann farmaceutisk kontroll"

Bayer AB

121                Påståendet är ett medicinskt påstående enligt vad som anförts ovan.

122                Vad gäller yrkande 1.1.13 ger påståendet intryck av att produkten Mivitotal står under samma granskning och tillverkningskontroll som läkemedel, GMP (Good Manufacturing Practice – god sed vid tillverkning av läkemedel). Genom användandet av uttrycket "noggrann farmaceutisk kontroll" tillskrivs eller antyds dessutom felaktigt att produkten har medicinska egenskaper. I vart fall är det på detta sätt som en genomsnittskonsument uppfattar påståendet. Påståendet är således felaktigt, vilseledande och otillåtet enligt Förordningen artikel 3 och läkemedelslagen samt enligt 5 § MFL.

123                Då påståendet felaktigt ger intryck av att produkten är ett läkemedel är det under alla omständigheter ovederhäftigt och vilseledande enligt 10 § MFL.

Bringwell Sverige AB

124                Yrkandet har medgivits av Bringwell.

Yrkande 1.1.14 angående påståendet "Ett kosttillskott i flytande form är en förutsättning för ett maximalt upptag"

Bayer AB

125                Påståendet är ett ospecifikt hälsopåstående enligt vad som anförts ovan.

126                Påståendet är ett påstående om Mivitotals flytande form enligt vad som anförts ovan.

127                Påståendet ger intryck av att det är en "förutsättning" för ett "maximalt" upptag i människokroppen att kostillskott upptas i flytande form vilket är felaktigt och vilseledande. Dessutom ger påståendet genom termen "förutsättning" upphov till eller utnyttjar rädsla hos konsument och är därför otillåtet enligt Förordningen artikel 3 e samt anger, låter förstå eller i vart fall antyder att en balanserad och varierad kost inte kan ge lämpliga mängder av näringsämnen i allmänhet vilket är otillåtet enligt Förordningen artikel 3 d. Påståendet är felaktigt samt vilseledande och således otillåtet enligt Förordningen artikel 3, 10 samt enligt 5 § MFL (lagstridighetsprincipen).

128                Under alla omständigheter har påståendet inte styrkts av Bringwell varför det är ovederhäftigt och vilseledande enligt 10 § MFL.

Bringwell Sverige AB

129                Påståendet strider inte mot vare sig MFL eller EU-rätten.

130                Det är inte fråga om ett hälsopåstående eftersom påståendet dels inte avser en utpekad produkt eller beståndsdel i en produkt och dels inte gör gällande att produkten eller dess beståndsdel i fråga har en effekt på hälsa. Påståendet avser inte någon Mivitotal-produkt utan är information om kroppens förmåga till upptag av kosttillskott. Det är fråga om en upplysning om att kroppen tillgodogör sig mer av ett kosttillskott i flytande form än i fast form och inte ett påstående om att en balanserad och varierad kost inte kan ge lämpliga mängder av näringsämnen i allmänhet. Upplysningen avser att "ett kosttillskott i flytande form är en förutsättning för ett maximalt upptag" och inte att produkten Mivitotal ändrar konsumentens fysiologiska funktioner och som ger upphov till eller utnyttjar rädsla hos konsumenterna. Att påståendet i sig är korrekt följer av den bevisning som åberopats i denna del. Påståendena är vederhäftiga och de är inte obalanserade, tvetydiga eller vilseledande. Framställningen är ett s.k. blandat meddelande och omfattas av tryckfrihetsförordningen.

Yrkande 1.1.15 angående påståendet "Kolloidala mineraler som är helt upplösta i vätska och med mycket liten partikelstorlek är lätta för den mänskliga organismen att ta upp"

Bayer AB

131                Påståendet är ett ospecifikt hälsopåstående enligt vad som anförts ovan.

132                Påståendet är ett påstående om Mivitotals flytande form enligt vad som anförts ovan.

133                Påståendet är felaktigt samt vilseledande och således otillåtet enligt Förordningen artikel 3 och 10 samt enligt 5 § MFL (lagstridighetsprincipen).

134                Under alla omständigheter har påståendet inte styrkts av Bringwell varför det är ovederhäftigt och vilseledande enligt 10 § MFL.

Bringwell Sverige AB

135                Yrkandet har medgivits av Bringwell.

Yrkande 1.1.16 angående påståendet "Brist på bara ett enda vitamin kan få kroppen ur balans"

Bayer AB

136                Påståendet är ett ospecifikt hälsopåstående enligt vad som anförts ovan.

137                Påståendet anspelar på rädsla enligt vad som anförts ovan.

138                Vad gäller yrkande 1.1.16 ger påståendet intryck av att ett intag av Mivitotal är nödvändigt för att kroppen inte skall komma i obalans. Påståendet anspelar på rädsla och är felaktigt, då brist på ett enda vitamin inte får kroppen ur balans, och är därmed vilseledande. Påståendet antyder även att Mivitotal förebygger eller lindrar sjukdom eller symtom på sjukdom (fysiologisk obalans). Påståendet är således otillåtet enligt Förordningen artikel 3 samt enligt 5 § MFL.

Bringwell Sverige AB

139                Påståendet strider inte mot vare sig MFL eller EU-rätten.

140                Det är inte fråga om ett hälsopåstående eftersom påståendet dels inte avser en utpekad produkt eller beståndsdel i en produkt och dels inte gör gällande att produkten eller dess beståndsdel i fråga har en effekt på hälsa. Påståendet avser inte någon Mivitotalprodukt. I förevarande fall består den allmänna informationen av en upplysning om att "Brist på bara ett enda vitamin kan få kroppen ur balans” och inte att produkten Mivitotal ändrar konsumentens fysiologiska funktioner och som ger upphov till eller utnyttjar rädsla hos konsumenterna. Det nämns inte något om att något annat livs-medel skulle vara otillräckligt eller osäkert och inte heller antyds eller låts förstå att en balanserad kost inte kan ge lämpliga mängder av näringsämnen i allmänhet. Det ges inte intryck av att Mivitotal skulle vara en förutsättning för att människokroppen ska fungera normalt. Användningen av ordet "balans" antyder inte att produkten har en effekt som botar, förebygger, eller lindrar sjukdom eller symtom på sjukdom. Texten är förenlig med god sed inom egenvårdsbranschen. Det bestrids vidare att överträdelse av Svensk Egenvårds Vägledning för Marknadsföring även skulle utgöra en överträdelse av MFL. Att påståendet i sig är korrekt följer av den åberopade bevisningen i denna del. Påståendet är vederhäftigt och det är inte obalanserat, tvetydigt eller vilseledande. Framställningen är ett s.k. blandat meddelande och omfattas av tryckfrihetsförordningen.

Yrkande 1.1.17 angående påståendet "Som källa för aminosyrorna i Mivitotal-produkterna används förspjälkat vassleprotein. Detta är det mest högvördiga proteiner med högsta tänkbara biotillgänglighet, d.v.s. kroppen har en hög förmåga till upptag av aminosyrorna"

Bayer AB

141                Påståendet är ett specifikt hälsopåstående enligt vad som anförts ovan.

142                Påståendet kan inte uppfattas på något annat sätt än att Mivitotal innehåller förspjälkat vassleprotein som har den högsta tänkbara biotillgängligheten. Påståendet är ett ospecifikt hälsopåstående då det anger, eller i vart fall låter förstå eller antyder att det finns ett samband mellan Mivitotal, med dess innehåll av vassleprotein, och hälsa. Påståendet är obalanserat samt irrelevant vid en bedömning av ifrågavarande produkters nytta för en genomsnittskonsument då "Förspjälkat vassleprotein" saknar betydelse för produkten Mivitotals effekt varför det är vilseledande. Påståendet att det proteinet är det "mest högvärdiga" och har "högsta tänkbara biotillgänglighet" saknar vetenskapligt stöd och är dessutom uppgifter utan betydelse för konsumenten varför påståendet är osakligt och obalanserat och därför strider mot god sed inom egenvårdsbranschen. Påståendet är felaktigt och vilseledande och är därför otillåtet enligt Förordningen artikel 3 och 10, 13.1 samt enligt 5 § MFL (lagstridighetsprincipen).

143                Bringwell har inte heller frambringat någon tillförlitlig vetenskaplig dokumentation till styrkande av att påståendet är vederhäftigt i relation till den aktuella produkten varför påståendet under alla omständigheter är ovederhäftigt och vilseledande enligt 10 § MFL.

Bringwell Sverige AB

144                Yrkandet har medgivits av Bringwell.

Yrkande 1.1.18 angående påståendet "Bioflavonoider är mycket kraftfulla antioxidanter, betydligt mer kraftfulla än vitaminer, mineraler och enzymer"

145                Påståendet är ett ospecifikt hälsopåstående enligt vad som anförts ovan.

146                Påståendet kan inte uppfattas på annat sätt än att intag av Mivitotal innebär nödvändigt tillskott av antioxidanterna bioflavonider som är mycket kraftfullare än vitaminer, mineraler och enzymer. Påståendet utgör ett ospecifikt hälsopåstående då det anger, eller i vart fall låter förstå eller antyder att det finns ett samband mellan Mivitotal och hälsa. Att påstå att ämnen är "mycket kraftfulla" är i sig ett otillåtet ospecifikt hälsopåstående. Antioxidant anses även i sig vara en benämning som avseende livsmedel eller en beståndsdel i livsmedel ger konsumenten intryck av att det finns ett samband mellan livsmedlet och hälsa. Benämningen antioxidant får således endast användas om det finns ett av Kommissionen godkänt samband avseende påståendet, Sådant godkännande föreligger för bl.a. vitamin C, dock inte för bioflavonider. Påståendet att bioflavonoider är "mycket kraftfulla" antioxidanter är dessutom felaktigt och vilseledande i sin jämförelse med vitaminer, mineraler och enzymer. Påståendet är obalanserat samt irrelevant vid en bedömning av ifrågavarande produkters nytta för en genomsnittskonsument då "Förspjälkat vassleprotein" saknar betydelse för produkten Mivitotals effekt varför det är vilseledande och otillåtet enligt Förordningen 3 och 10 samt enligt 5 och § MFL (lagstridighetsprincipen).

147                Under alla omständigheter har Bringwell inte frambringat någon tillförlitlig vetenskaplig dokumentation till styrkande av att påståendet är vederhäftigt i relation till den aktuella produkten varför påståendet är ovederhäftigt och vilseledande enligt 10 § MFL.

Bringwell Sverige AB

148                Yrkandet har medgivits av Bringwell.

Yrkande 1.1.19 angående påståendet "Till och med vid minsta lilla brist av ett näringsämne, så kommer Din kropp inte att fungera helt korrekt"

Bayer AB

149                Påståendet är ett ospecifikt hälsopåstående enligt vad som anförts ovan.

150                Påståendet anspelar på rädsla enligt vad som anförts ovan.

151                Vad gäller yrkande 1.1.19 ger påståendet intryck av att intag av Mivitotal, genom dess tillskott av näringsämnen är en förutsättning för att människokroppen skall fungera korrekt varför påståendet är felaktigt, vilseledande och otillåtet enligt Förordningen artikel 3 samt enligt 5 § MFL.

152                Under alla omständigheter har påståendet inte styrkts av Bringwell varför det är ovederhäftigt och vilseledande enligt 10 § MFL.

Bringwell Sverige AB

153                Påståendet strider inte mot vare sig MFL eller EU-rätten.

154                Det är inte fråga om ett hälsopåstående eftersom påståendet dels inte avser en utpekad produkt eller beståndsdel i en produkt och dels inte gör gällande att produkten eller dess beståndsdel i fråga har en effekt på hälsa. Påståendet avser inte någon Mivitotalprodukt. I förevarande fall består den allmänna informationen av en upplysning om att "(t)ill och med vid minsta lilla brist av ett näringsämne, så kommer Din kropp inte att fungera helt korrekt" och inte att produkten Mivitotal ändrar konsumentens fysiologiska funktioner och som ger upphov till eller utnyttjar rädsla hos konsumenterna. Det nämns inte något om att något annat livsmedel skulle vara otillräckligt eller osäkert och inte heller antyds eller låts förstå att en balanserad kost inte kan ge lämpliga mängder av näringsämnen i allmänhet. Det ges inte intryck av att Mivitotal skulle vara en förutsättning för att människokroppen ska fungera normalt. Texten är förenlig med god sed inom egenvårdsbranschen. Det bestrids vidare att överträdelse av Svensk Egenvårds Vägledning för Marknadsföring även skulle utgöra en överträdelse av MFL. Att påståendet i sig är korrekt följer av den åberopade bevisningen i denna del. Påståendet är vederhäftigt och det är inte obalanserat, tvetydigt eller vilseledande. Framställningen är ett sk. blandat meddelande och omfattas av tryckfrihetsförordningen.

Yrkande 1.1.20 angående påståendet "I takt med stigande ålder sker en del förändringar i kroppens förmåga till nedbrytning och upptag av näringsämnen. Detta i kombination med en rad andra faktorer ökar risken för näringsbrister även om kosten är väl sammansatt"

Bayer AB

155                Påståendet är ett ospecifikt hälsopåstående enligt vad som anförts ovan.

156                Påståendet anspelar på rädsla enligt vad som anförts ovan.

157                Vad gäller yrkande 1.1.20 ger påståendet intryck av att risk för näringsbrist föreligger även om kosten är väl sammansatt och att konsumenten därför måste inta Mivitotal till förebyggande av detta varför påståendet är felaktigt, vilseledande och otillåtet enligt Förordningen artikel 3 och 10 samt enligt 5 § MFL (lagstridighetsprincipen).

158                Under alla omständigheter har påståendet inte styrkts av Bringwell varför det är ovederhäftigt och vilseledande enligt 10 § MFL.

Bringwell Sverige AB

159                Påståendena strider inte mot vare sig mot MFL eller EU-rätten.

160                Det är inte fråga om ett hälsopåstående eftersom påståendet dels inte avser en utpekad produkt eller beståndsdel i en produkt och dels inte gör gällande att produkten eller dess beståndsdel i fråga har en effekt på hälsa. Påståendet avser inte någon Mivitotal-produkt utan är en allmän beskrivning av näringslära och annan allmän information som har nära samband med bl.a. näringslära. Det är inte fråga om marknadsföring där det framgår att andra livsmedel inte är näringsmässigt lämpliga eller säkra. Det är den höga åldern som gör att det föreligger en risk för att kroppen inte kan ta upp alla näringsämnen och inte att andra livsmedel skulle vara är näringsmässigt tvivelaktiga. Det är även den höga åldern som gör att det föreligger en risk för att kroppen inte kan ta upp alla näringsämnen och inte att en balanserad och varierad kost inte kan ge lämpliga mängder av näringsämnen i allmänhet. Det är den höga åldern som gör att det föreligger en risk för att kroppen inte kan ta upp alla näringsämnen och inte att produkten Mivitotal ändrar konsumentens fysiologiska funktioner och att detta ger upphov till eller utnyttjar rädsla hos konsumenterna. Att påståendet i sig är korrekt följer av den åberopade bevisningen i denna del. Påståendena är vederhäftiga och de är inte obalanserade, tvetydiga eller vilseledande.

Yrkande 1.1.21 angående påståendet "Näringen i de grönsaker, rotfrukter och säd som vi äter, är knappast fullvärdig. Jordarna är utarmade och fattiga på mineraler och ger oss inte alls samma näring som tidigare"

Bayer AB

161                Påståendet är inte ett närings- eller hälsopåstående och inte heller ett medicinskt påstående enligt vad som anförts ovan.

162                Påståendet anspelar på rädsla enligt vad som anförts ovan.

163                Påståendet ger intryck av att intag av Mivitotal är en förutsättning för att konsumenten skall få i sig samtliga nödvändiga näringsämnen. Under alla omständigheter har påståendet inte styrkts av Bringwell varför påståendet är ovederhäftigt och vilseledande enligt 10 § MFL.

Bringwell Sverige AB

164                Påståendena strider inte mot vare sig mot MFL eller EU-rätten.

165                Det är inte fråga om ett hälsopåstående eftersom påståendet dels inte avser en utpekad produkt eller beståndsdel i en produkt och dels inte gör gällande att produkten eller dess beståndsdel i fråga har en effekt på hälsa. Påståendet avser inte någon Mivitotal-produkt utan är en allmän beskrivning av näringslära och annan allmän information. Det är återgivande av fakta och inte ett påstående om att någon utpekad produkt skulle vara näringsmässigt tvivelaktig eller att Mivitotal är en förutsättning för att en konsument ska få i sig alla nödvändiga näringsämnen. Det är återgivande av fakta och inte fråga om att produkten Mivitotal ändrar konsumentens fysiologiska funktioner och att detta ger upphov till eller utnyttjar rädsla hos konsumenterna. Att påståendet i sig är korrekt följer av den åberopade bevisningen i denna del. Påståendena är vederhäftiga och de är inte obalanserade, tvetydiga eller vilseledande. Framställningen är ett s.k. blandat meddelande och omfattas av tryckfrihetsförordningen.

Yrkande 1.1.22 angående påståendet "Finns det då ett samband mellan sjukdom och näringsbrist? Ja, till viss del i alla fall"

Bayer AB

166                Påståendet är ett medicinskt påstående enligt vad som anförts ovan.

167                Påståendet anspelar på rädsla enligt vad som anförts ovan.

168                Vad gäller yrkande 1.1.22 ger påståendet intryck av att intag av Mivitotal förebygger näringsbrist och därmed även sjukdom varför påståendet är felaktigt, vilseledande och otillåtet enligt läkemedelslagen samt enligt 5 § MFL (lagstridighetsprincipen).

169                Under alla omständigheter är påståendet ovederhäftigt och vilseledande i sin kontext enligt 10 § MFL.

Bringwell Sverige AB

170                Påståendet strider inte mot vare sig MFL, EU-rätten eller läkemedelslagen.

171                Påståendet tillskriver inte Mivitotal medicinska egenskaper. Det är inte heller fråga om ett hälsopåstående eftersom påståendet dels inte avser en utpekad produkt eller beståndsdel i en produkt och dels inte gör gällande att produkten eller dess beståndsdel i fråga har en effekt på hälsa. Påståendet avser inte någon Mivitotal-produkt utan är en allmän beskrivning av näringslära och annan allmän information. Det är återgivande av fakta och inte fråga om att produkten Mivitotal ändrar konsumentens fysiologiska funktioner och att detta ger upphov till eller utnyttjar rädsla hos konsumenterna. Den allmänna informationen är inte ett påstående om att produkten Mivitotal har medicinska egenskaper, förebygger näringsbrist, att konsumenten skulle minska sjukdomsrisken vid intag av Mivitotal eller att Mivitotal förebygger, behandlar eller botar sjukdomar. Vidare innehåller Mivitotal inte någon läkemedelssubstans. Att påståendet i sig är korrekt följer av den åberopade bevisningen i denna del. Påståendet är vederhäftigt och är inte obalanserat, tvetydigt eller vilseledande. Framställningen är ett s.k. blandat meddelande och omfattas av tryckfrihetsförordningen.

Yrkande 1.1.23 angående påståendet "Som ett exempel kan nämnas att en brist på tre vitaminer som folsyra, B6 och B12 kan ge för höga homocysteinvärden i kroppen. Dessa förhöjda värden är en betydande riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdomar"

Bayer AB

172                Påståendet är ett specifikt hälsopåstående enligt vad som anförts ovan.

173                Påståendet är ett medicinskt påstående enligt vad som anförts ovan.

174                Påståendet anspelar på rädsla enligt vad som anförts ovan.

175                Vad gäller yrkande 1.1.23 ger påståendet intryck av att intag av Mivitotal är nödvändigt för att undvika brist på folsyra, B6 och B12 och därigenom även undvika för höga homocysteinvärden i kroppen varför intag av Mivitotal även är nödvändigt för att minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Påståendet är således felaktigt, vilseledande och otillåtet enligt Förordningen artikel 3, 10 och 14.1 a och läkemedelslagen samt enligt 5 § MFL (lagstridighetsprincipen).

176                Under alla omständigheter är påståendet ovederhäftigt och vilseledande i sin kontext enligt 10 § MFL.

Bringwell Sverige AB

177                Påståendet strider inte mot vare sig MFL, EU-rätten eller läkemedelslagen.

178                Påståendet tillskriver inte Mivitotal medicinska egenskaper. Det är inte heller fråga om ett hälsopåstående eftersom påståendet dels inte avser en utpekad produkt eller beståndsdel i en produkt och dels inte gör gällande att produkten eller dess beståndsdel i fråga har en effekt på hälsa. Påståendet avser inte någon Mivitotal-produkt utan är en allmän beskrivning av näringslära och annan allmän information som har nära samband med bl.a. näringslära. Det är ett återgivande av fakta om att det finns ett samband mellan brist på vissa vitaminer och för höga homocysteinvärden och att detta i sin tur är en riskfaktor för vissa sjukdomar och inte att produkten Mivitotal ändrar konsumentens fysiologiska funktioner och att detta ger upphov till eller utnyttjar rädsla hos konsumenterna. Det är fråga om allmän information om att det finns ett samband mellan brist på vissa vitaminer och för höga homocysteinvärden och att detta i sin tur är en riskfaktor för vissa sjukdomar och inte att produkten Mivitotal har medicinska egenskaper. Det är fråga om allmän information om att det finns ett samband mellan brist på vissa vitaminer och för höga hornocysteinvärden och att detta i sin tur är en riskfaktor för vissa sjukdomar och inte att produkten Mivitotal botar sjukdomar. Att påståendet i sig är korrekt följer av den åberopade bevisningen i denna del. Påståendena är vederhäftiga och de är inte obalanserade, tvetydiga eller vilseledande. Framställningen är ett sk. blandat meddelande och omfattas av tryckfrihetsförordningen.

Yrkande 1.1.24 angående påståendet "Gravida kvinnor bör äta folsyra och B12 då man vet att dessa vitaminer förebygger rygginärgsbråck hos fostret"

Bayer AB

179                Påståendet är ett specifikt hälsopåstående enligt vad som anförts ovan.

180                Påståendet är ett medicinskt påstående enligt vad som anförts ovan.

181                Påståendet anspelar på rädsla enligt vad som anförts ovan.

182                Vad gäller yrkande 1.1.24 ger påståendet intryck av att intag av Mivitotal är nödvändigt för att gravida kvinnor skall undvika brist på folsyra och B12 varför intag av Mivitotal även är nödvändigt för att förebygga ryggmärgsbråck hos fostret. Det föreligger inte heller någon ansökan hos EFSA avseende det påstådda sambandet mellan B12 och hälsa. Påståendet är således felaktigt, vilseledande och otillåtet enligt Förordningen artikel 3, 10 och 14.1 a och läkemedelslagen samt enligt 5 och 10 §§ MFL (lagstridighetsprincipen).

Bringwell Sverige AB

183                Påståendet strider inte mot vare sig MFL, EU-rätten eller läkemedelslagen.

184                Påståendet tillskriver inte Mivitotal medicinska egenskaper. Det är inte heller fråga om ett hälsopåstående eftersom påståendet dels inte avser en utpekad produkt eller beståndsdel i en produkt och dels inte gör gällande att produkten eller dess beståndsdel i fråga har en effekt på hälsa. Påståendet avser inte någon Mivitotal-produkt utan är en allmän beskrivning av näringslära och annan allmän information som har nära samband med bl.a. näringslära. Texten pekar inte ut något annan produkt. Det nämns inte något om att något annat livsmedel skulle vara otillräckligt eller osäkert. Det är ett återgivande av fakta om graviditet, folsyra och ryggmärgsbråck hos foster och inte att produkten Mivitotal ändrar konsumentens fysiologiska funktioner och att detta ger upphov till eller utnyttjar rädsla hos konsumenterna, att produkten Mivitotal har medicinska egenskaper eller att konsumenten skulle minska sjukdomsrisken vid intag av Mivitotal. Det är ett återgivande av fakta om graviditet, folsyra och ryggmärgsbrock hos foster och inte att produkten Mivitotal botar sjukdomar. En ansökan har givits in till EFSA men EFSA har konkluderat att ”claims related to children¿s development and health are outside the scope of Article 13 [¿]”. Att påståendet i sig är korrekt följer av den åberopade bevisningen i denna del. Påståendet är vederhäftigt och det är inte obalanserat, tvetydigt eller vilseledande. Framställningen är ett s.k. blandat meddelande och omfattas av tryckfrihetsförordningen.

Yrkande 1.1.25 angående påståendet "En brist på bland annat kalcium kan resultera i benskörhet, osteoporos"

Bayer AB

185                Påståendet är ett specifikt hälsopåstående enligt vad som anförts ovan.

186                Påståendet är ett medicinskt påstående enligt vad som anförts ovan.

187                Påståendet anspelar på rädsla enligt vad som anförts ovan.

188                Vad gäller yrkande 1.1.25 ger påståendet intryck av att intag av Mivitotal är nödvändigt för att undvika brist på kalcium varför intag av Mivitotal även är nödvändigt för att förebygga benskörhet, osteoporos. Påståendet är således felaktigt, vilseledande och otillåtet enligt Förordningen artikel 3, 10 och 14.1 a samt enligt 5 och 10 §§ MFL.

Bringwell Sverige AB

189                Påståendet strider inte mot vare sig MFL, EU-rätten eller läkemedelslagen.

190                Påståendet tillskriver inte Mivitotal medicinska egenskaper. Det är inte heller fråga om ett hälsopåstående eftersom påståendet dels inte avser en utpekad produkt eller beståndsdel i en produkt och dels inte gör gällande att produkten eller dess beståndsdel i fråga har en effekt på hälsa. Påståendet avser inte någon Mivitotal-produkt utan är en allmän beskrivning av näringslära och annan allmän information som har nära samband med bl.a. näringslära. Påstående föranleder inte tvivel om andra livsmedels näringsmässiga lämplighet eller säkerhet. Ingen annan produkt pekas ut. Det nämns inte något om att något annat livsmedel skulle vara otillräckligt eller osäkert. Det är ett återgivande av fakta om relationen mellan vitaminer, mineraler och benskörhet och inte att produkten Mivitotal ändrar konsumentens fysiologiska funktioner och att detta ger upphov till eller utnyttjar rädsla hos konsumenterna. Det är ett återgivande av fakta om relationen mellan vitaminer, mineraler och benskörhet och inte att produkten Mivitotal har medicinska egenskaper eller att sjukdomsrisken skulle minska vid intag av Mivitotal. Det är ett återgivande av fakta om relationen mellan vitaminer, mineralet och benskörhet och inte att produkten Mivitotal botar sjukdomar. Att påståendet i sig är korrekt följer av den åberopade bevisningen i denna del. Påståendet är vederhäftigt och det är inte obalanserat, tvetydigt eller vilseledande. Framställningen är ett s.k. blandat meddelande och omfattas av tryckfrihetsförordningen.

Yrkande 1.1.26 angående påståendet "Hälsoläget i Sverige idag är mycket besvärligt, vissa sjukdomar ökar lavinartat, t.ex. diabetes"

Bayer AB

191                Påståendet är ett medicinskt påstående enligt vad som anförts ovan.

192                Påståendet anspelar på rädsla enligt vad som anförts ovan.

193                Vad gäller yrkande 1.1.26 ger påståendet intryck av att intag av Mivitotal är nödvändigt för att förebygga sjukdomar såsom diabetes. Påståendet är således felaktigt, vilseledande och otillåtet enligt läkemedelslagen samt enligt 5 § MFL (lagstridighetsprincipen).

194                Under alla omständigheter är påståendet ovederhäftigt och vilseledande i sin kontext enligt 10 § MFL.

Bringwell Sverige AB

195                Påståendet strider inte mot vare sig MFL, EU-rätten eller läkemedelslagen.

196                Påståendet tillskriver inte Mivitotal medicinska egenskaper. Det är inte heller fråga om ett hälsopåstående eftersom påståendet dels inte avser en utpekad produkt eller beståndsdel i en produkt och dels inte gör gällande att produkten eller dess beståndsdel i fråga har en effekt på hälsa. Påståendet avser inte någon Mivitotal-produkt utan är en allmän beskrivning av näringslära och annan allmän information som har nära samband med bl.a. näringslära. Påstående föranleder inte tvivel om andra livsmedels näringsmässiga lämplighet eller säkerhet. Ingen annan produkt pekas ut. Det nämns inte något om att något annat livsmedel skulle vara otillräckligt eller osäkert. Det är ett återgivande av fakta om dels frukt och grönt och dess positiva hälsoeffekter, dels diabetes och inte att produkten Mivitotal ändrar konsumentens fysiologiska funktioner och att detta ger upphov till eller utnyttjar rädsla hos konsumenterna. Det är ett återgivande av fakta om dels frukt och grönt och dess positiva hälsoeffekter, dels diabetes och inte att produkten Mivitotal har medicinska egenskaper, att konsumenten skulle minska sjukdomsrisken vid intag av Mivitotal att produkten Mivitotal botar sjukdomar. Att påståendet i sig är korrekt följer av den åberopade bevisningen i denna del. Påståendet är vederhäftigt och det är inte obalanserat, tvetydigt eller vilseledande. Framställningen är ett sk. blandat meddelande och omfattas av tryckfrihetsförordningen.

Yrkande 1.1.27 angående påståendet "Benskörhet är en mycket besvärlig sjukdom som ökar kraftigt liksom cancersjukdomar i många former, bl.a. prostatacancer"

Bayer AB

197                Påståendet är ett medicinskt påstående enligt vad som anförts ovan.

198                Påståendet anspelar på rädsla enligt vad som anförts ovan.

199                Vad gäller yrkandet 1.1.27 ger påståendet intryck av att intag av Mivitotal är nödvändigt för att förebygga sjukdomar såsom benskörhet och cancer i olika former. Påståendet är således felaktigt, vilseledande och otillåtet enligt läkemedelslagen samt enligt 5 § MFL (lagstridighetsprincipen).

200                Under alla omständigheter är påståendet ovederhäftigt och vilseledande i sin kontext enligt 10 § MFL.

Bringwell Sverige AB

201                Påståendet strider inte mot vare sig MFL, EU-rätten eller läkemedelslagen.

202                Påståendet tillskriver inte Mivitotal medicinska egenskaper. Det är inte heller fråga om ett hälsopåstående eftersom påståendet dels inte avser en utpekad produkt eller beståndsdel i en produkt och dels inte gör gällande att produkten eller dess beståndsdel i fråga har en effekt på hälsa. Påståendet avser inte någon Mivitotal-produkt utan är en allmän beskrivning av näringslära och annan allmän information som har nära samband med bl.a. näringslära. Påstående föranleder inte tvivel om andra livsmedels näringsmässiga lämplighet eller säkerhet. Ingen annan produkt pekas ut. Det nämns inte något om att något annat livsmedel skulle vara otillräckligt eller osäkert. Det är ett återgivande av fakta om dels benskörhet, dels prostatacancer och inte att produkten Mivitotal ändrar konsumentens fysiologiska funktioner och att detta ger upphov till eller utnyttjar rädsla hos konsumenterna eller att produkten Mivitotal har medicinska egenskaper. Det är ett återgivande av fakta om dels benskörhet, dels prostatacancer och inte att konsumenten skulle minska sjukdomsrisken vid intag av Mivitotal eller att produkten Mivitotal botar sjukdomar. Att påståendet i sig är korrekt följer av den åberopade bevisningen i denna del. Påståendet är vederhäftigt och det är inte obalanserat, tvetydigt eller vilseledande. Framställningen är ett s.k. blandat meddelande och omfattas av tryckfrihetsförordningen.

Yrkande 1.1.28 angående påståendet "Hjärt- och kärlsjukdomar är den sjukdom som flest svenskar dör av"

Bayer AB

203                Påståendet är ett medicinskt påstående enligt vad som anförts ovan.

204                Påståendet anspelar på rädsla enligt vad som anförts ovan.

205                Vad gäller yrkande 1.1.28 ger påståendet intryck av att intag av Mivitotal är nödvändigt för att förebygga sjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdomar. Påståendet är således ovederhäftigt och i strid med läkemedelslagen samt 5 § MFL (lagstridighetsprincipen).

Bringwell Sverige AB

206                Påståendet strider således inte mot vare sig mot MFL, EU-rätten eller läkemedelslagen.

207                Påståendet tillskriver inte Mivitotal medicinska egenskaper. Det är inte heller fråga om ett hälsopåstående eftersom påståendet dels inte avser en utpekad produkt eller beståndsdel i en produkt och dels inte gör gällande att produkten eller dess beståndsdel i fråga har en effekt på hälsa. Påståendet avser inte någon Mivitotal-produkt utan är en allmän beskrivning av näringslära och annan allmän information som har nära samband med bl.a. näringslära. I förevarande fall är det ett återgivande av fakta om vilka sjukdomar som de flesta svenskar dör av och inte att produkten Mivitotal ändrar konsumentens fysiologiska funktioner och att detta ger upphov till eller utnyttjar rädsla hos konsumenterna eller att produkten Mivitotal har medicinska egenskaper. Det är ett återgivande av fakta om vilka sjukdomar som de flesta svenskar dör av och inte att konsumenten skulle minska sjukdomsrisken vid intag av Mivitotal eller att produkten Mivitotal botar sjukdomar. Att påståendet i sig är korrekt följer av den åberopade bevisningen i denna del. Påståendet är vederhäftigt och det är inte obalanserat, tvetydigt eller vilseledande. Framställningen är ett s.k. blandat meddelande och omfattas av tryckfrihetsförordningen.

Yrkande 1.1.29 angående påståendet "Människan idag utsätts för mycket fler gifter än någonsin tidigare i historien med följd att vi får betydligt ökade halter av fria radikaler i kroppen som kan vara en bidragande orsak till uppkomsten av en lång rad olika sjukdomar"

Bayer AB

208                Påståendet är ett medicinskt påstående enligt vad som anförts ovan.

209                Påståendet anspelar på rädsla enligt vad som anförts ovan.

210                Vad gäller yrkande 1.1.29 så ger påståendet intryck av att intag av Mivitotal är nödvändigt för att undvika "en lång rad olika sjukdomar". Påståendet är således ovederhäftigt och i strid med läkemedelslagensamt 5 § MFL (lagstridighetsprincipen).

211                Under alla omständigheter är påståendet inte styrkt av Bringwell varför det är ovederhäftigt och vilseledande enligt 10 § MFL.

Bringwell Sverige AB

212                Påståendet strider inte mot vare sig MFL, EU-rätten eller läkemedelslagen.

213                Påståendet tillskriver inte Mivitotal medicinska egenskaper. Det är inte heller fråga om ett hälsopåstående eftersom påståendet dels inte avser en utpekad produkt eller beståndsdel i en produkt och dels inte gör gällande att produkten eller dess beståndsdel i fråga har en effekt på hälsa. Påståendet avser inte någon Mivitotal-produkt utan är en allmän beskrivning av näringslära och annan allmän information som har nära samband med bl.a. näringslära. Påstående föranleder inte tvivel om andra livsmedels näringsmässiga lämplighet eller säkerhet. Ingen annan produkt pekas ut. Det nämns inte något om att något annat livsmedel skulle vara otillräckligt eller osäkert. Det är ett återgivande av fakta om kopplingen mellan fria radikaler och sjukdomar och inte att produkten Mivitotal ändrar konsumentens fysiologiska funktioner och att detta ger upphov till eller utnyttjar rädsla hos konsumenterna eller att produkten Mivitotal har medicinska egenskaper. Det är ett återgivande av fakta om kopplingen mellan fria radikaler och sjukdomar och inte att konsumenten skulle minska sjukdomsrisken vid intag av Mivitotal eller att produkten Mivitotal botar sjukdomar. Att påståendet i sig är korrekt följer av den åberopade bevisningen i denna del. Påståendet är vederhäftigt och det är inte obalanserat, tvetydigt eller vilseledande. Framställningen är ett s.k. blandat meddelande och omfattas av tryckfrihetsförordningen.

Yrkande 1.1.30 angående påståendet "Vi behöver ett bättre näringsskydd än någonsin för att leva i dagens samhälle"

Bayer AB

214                Påståendet är inte ett närings- eller hälsopåstående och inte heller ett medicinskt påstående enligt vad som anförts ovan.

215                Påståendet anspelar på rädsla enligt vad som anförts ovan.

216                Vad gäller yrkande 1.1.30 ger påståendet intryck av att intag av Mivitotal är en förutsättning för att konsumenten skall få i sig samtliga nödvändiga näringsämnen för att överleva. Människors behov av "näringsskydd" är inte högre än tidigare och än mindre behöver vi nu ett "bättre" sådant. Termen "näringsskydd" är dessutom osaklig och ospecificerad till sin betydelse och sitt innehåll vilket försvårar för normalkonsumenten att göra ett korrekt produktval vilket är i strid med god sed inom egenvårdsbranschen. Under alla omständigheter är påståendet inte styrkt av Bringwell varför det är ovederhäftigt. Påståendet är således ovederhäftigt, vilseledande och otillbörligt enligt 5 och 10 §§ MFL.

Bringwell Sverige AB

217                Yrkandet har medgivits av Bringwell.

Yrkande 1.1.31 angående påståendet "Man tror att zink har en styrande funktion över hypofysen, den körtel som reglerar hormonbalansen"

Bayer AB

218                Påståendet är ett specifikt hälsopåstående enligt vad som anförts ovan.

219                Påståendet anspelar på rädsla enligt vad som anförts ovan.

220                Vad gäller yrkande 1.1.31 ger påståendet intryck av att intag av Mivitotal innebär nödvändigt tillskott av zink som har en styrande funktion över hypofysen och därigenom är nödvändigt för en normal hormonbalans. Det föreligger inget godkännande från Kommissionen, och inte ens någon ansökan hos EFSA, avseende sambandet mellan zink och påverkan på hypofysen varför påståendet är otillåtet enligt Förordningen 10 samt enligt 5 och 10 §§ MFL. Påståendet har obalanserade, osakliga och spekulativa inslag såsom "man tror" och "styrande funktion över hypofysen" och antyder minskad risk för sjukdom. Påståendet är därmed felaktigt, obalanserat, vilseledande och otillåtet enligt Förordningen artikel 3, 10 och 14.1 a samt enligt 5 § MFL (lagstridighetsprincipen).

221                Under alla omständigheter har påståendet inte styrkts av Bringwell varför det är ovederhäftigt och vilseledande enligt 10 § MFL.

Bringwell Sverige AB

222                Påståendet strider inte mot vare sig MFL eller EU-rätten.

223                Det är inte fråga om ett hälsopåstående eftersom påståendet dels inte avser en utpekad produkt eller beståndsdel i produkten och dels inte gör gällande att produkten eller dess beståndsdel i fråga har en effekt på hälsa. Påståendet avser inte någon Mivitotal-produkt utan är en allmän beskrivning av näringslära och annan allmän information som har nära samband med bl.a. näringslära. Det är inte fråga om marknadsföring som hänvisar till förändringar i fysiologiska funktioner som skulle kunna ge upphov till eller utnyttja rädsla hos konsumenterna. Texten uppfattas inte som att intag av Mivitotal förebygger eventuell näringsbrist eller sjukdom. Att påståendet i sig är korrekt följer av den åberopade bevisningen i denna del. Påståendet är vederhäftigt och det är inte tvetydigt, obalanserat eller vilseledande. Framställningen är ett s.k. blandat meddelande och omfattas av tryckfrihetsförordningen.

Yrkande 1.1.32 angående påståendet "vitaminer och mineraler är nödvändiga även för hud, blodbildning, enzymproduktion, energiproduktion, nervsystemet m.fl."

Bayer AB

224                Påståendet är ett ospecifikt hälsopåstående enligt vad som anförts ovan.

225                Påståendet anspelar på rädsla enligt vad som anförts ovan.

226                Vad gäller yrkande 1.1.32 ger påståendet intryck av att intag av Mivitotal är en förutsättning för att konsumentens utveckling av hud, blodbildning, enzymproduktion, energiproduktion, nervsystemet m.fl. varför påståendet är överdrivet, felaktigt, vilseledande och otillåtet enligt Förordningen artikel 3, 10 samt enligt 5 § MFL (lagstridighetsprincipen).

227                Under alla omständigheter är påståendet ovederhäftigt och vilseledande i sin kontext enligt 10 § MFL.

Bringwell Sverige AB

228                Påståendet strider inte mot vare sig MFL eller EU-rätten.

229                Det är inte fråga om ett hälsopåstående eftersom påståendet dels inte avser en utpekad produkt eller beståndsdel i produkten och dels inte gör gällande att produkten eller dess beståndsdel i fråga har en effekt på hälsa. Påståendet avser inte någon Mivitotal-produkt utan är en allmän beskrivning av näringslära och annan allmän information som har nära samband med bl.a. näringslära. Att vitaminer och mineraler är nödvändiga för den mänskliga organismen är ett notoriskt faktum. Det är ett återgivande av fakta om att vitaminer och mineraler är viktiga för hud, blodbildning, enzymproduktion, energiproduktion och nervsystemet och inte att produkten Mivitotal ändrar konsumentens fysiologiska funktioner som skulle kunna ge upphov till eller utnyttjar rädsla hos konsumenterna. Att påståendet i sig är korrekt följer av den åberopade bevisningen i denna del. Av de vetenskapliga artiklarna framgår att vitaminerna och mineralerna ger en viss effekt. I och med att en effekt uppnås, är det också nödvändigt att inta de aktuella vitaminerna och mineralerna för att uppnå den aktuella effekten. Påståendet är vederhäftigt och det är inte obalanserat, tvetydigt eller vilseledande. Framställningen är ett sk. blandat meddelande och omfattas av tryckfrihetsförordningen.

Yrkande 1.1.33 angående påståendet "Vitaminer kan fungera som mediciner men klassas inte som läkemedel"

Bayer AB

230                Påståendet är ett ospecifikt hälsopåstående enligt vad som anförts ovan.

231                Påståendet är ett medicinskt påstående enligt vad som anförts ovan.

232                Vad gäller yrkande 1.1.33 så tillskriver påståendet, i vart fall indirekt, Mivitotal medicinska egenskaper. Påståendet är således felaktigt, vilseledande och otillåtet enligt Förordningen artikel 3, 10 och läkemedelslagensamt enligt 5 § MFL (lagstridighetsprincipen).

233                Under alla omständigheter är påståendet inte styrkt av Bringwell varför det är ovederhäftigt och vilseledande enligt 10 § MFL.

Bringwell Sverige AB

234                Yrkandet har medgivits av Bringwell.

Yrkande 1.1.34 angående påståendet "Vitaminer är nödvändiga för att upprätthålla liv"

235                Påståendet är ett ospecifikt hälsopåstående enligt vad som anförts ovan.

236                Påståendet anspelar på rädsla enligt vad som anförts ovan.

237                Påståendet ger intryck av att intag av Mivitotal är en förutsättning för att upprätthålla liv varför påståendet är felaktigt, vilseledande och otillåtet enligt Förordningen artikel 3 och 10 samt enligt 5 § MFL.

238                Under alla omständigheter är påståendet ovederhäftigt och vilseledande i sin kontext enligt 10 § MFL.

Bringwell Sverige AB

239                Påståendet strider inte mot vare sig MFL eller EU-rätten.

240                Det är inte fråga om ett hälsopåstående eftersom påståendet dels inte avser en utpekad produkt eller beståndsdel i produkten och dels inte gör gällande att produkten eller dess beståndsdel i fråga har en effekt på hälsa. Påståendet avser inte någon Mivitotal-produkt utan är en allmän beskrivning av näringslära och annan allmän information som har nära samband med bl.a. näringslära. Påståendet ger inte intryck av att Mivitotal är en förutsättning för att upprätthålla liv. Påståendet föranleder inte tvivel om andra livsmedels näringsmässiga lämplighet eller säkerhet, dvs. att en annan produkt pekas ut. Det nämns inte något om att något annat livsmedel skulle vara otillräckligt eller osäkert. Det är fråga om allmän information om betydelsen av vitaminer och mineral för den mänskliga organismen (som dessutom är ett notoriskt faktum) och inte att en balanserad och varierad kost inte kan ge lämpliga mängder av näringsämnen i allmänhet eller att produkten Mivitotal ändrar konsumentens fysiologiska funktioner på ett sätt som skulle kunna ge upphov till eller utnyttjar rädsla hos konsumenterna. Att påståendet i sig är korrekt följer av den åberopade bevisningen i denna del. Påståendet är vederhäftigt och det är inte obalanserat, tvetydigt eller vilseledande. Framställningen är ett s.k. blandat meddelande och omfattas av tryckfrihetsförordningen.

Yrkande 1.1.35 angående påståendet "Du måste dagligen, via din kost eller som tillskott, få i dig vitaminer"

Bayer AB

241                Påståendet är ett ospecifikt hälsopåstående enligt vad som anförts ovan.

242                Påståendet anspelar på rädsla enligt vad som anförts ovan.

243                Påståendet ger intryck av att intag av Mivitotal är en förutsättning få i sig vitaminer. Påståendet anger, eller i vart fall låter förstå eller antyder att en balanserad kost inte kan ge lämpliga mängder av näringsämnen i allmänhet. Påståendet är därmed felaktigt, vilseledande och otillåtet enligt Förordningen artikel 3 och 10 samt enligt 5 § MFL (lagstridighetsprincipen).

244                Under alla omständigheter är påståendet ovederhäftigt och vilseledande i sin kontext enligt 10 § MFL.

Bringwell Sverige AB

245                Yrkandet har medgivits av Bringwell.

Yrkande 1.1.36 angående påståendet "Vitaminer är nödvändiga för att din kropp ska fungera normalt och för att du inte ska få bristsjukdomar"

Bayer AB

246                Påståendet är ett ospecifikt hälsopåstående enligt vad som anförts ovan.

247                Påståendet är ett medicinskt påstående enligt vad som anförts ovan.

248                Påståendet anspelar på rädsla enligt vad som anförts ovan.

249                Påståendet intryck av att intag av Mivitotal är nödvändigt för att undvika brist på vitaminer varför intag av Mivitotal även är nödvändigt för att människokroppen skall fungera normalt samt till förebyggande av bristsjukdomar. Påståendet är således felaktigt, vilseledande och otillåtet enligt Förordningen artikel 3, 10 och läkemedelslagen samt enligt 5 § MFL (lagstridighetsprincipen).

250                Under alla omständigheter är påståendet ovederhäftigt och vilseledande i sin kontext enligt 10 § MFL.

Bringwell Sverige AB

251                Påståendet strider inte mot vare sig MFL, EU-rätten eller läkemedelslagen.

252                Påståendet tillskriver inte Mivitotal medicinska egenskaper. Det är inte heller fråga om ett hälsopåstående eftersom påståendet dels inte avser en utpekad produkt eller beståndsdel i en produkt och dels inte gör gällande att produkten eller dess beståndsdel i fråga har en effekt på hälsa. Påståendet avser inte någon Mivitotal-produkt utan är en allmän beskrivning av näringslära och annan allmän information som har nära samband med bl.a. näringslära. Att brist på vitaminer eller mineraler kan ge upphov till bristsjukdomar är ett notoriskt faktum. Det är inte ett påstående som föranleder tvivel om andra livsmedels näringsmässiga lämplighet eller säkerhet, dvs. att en annan produkt pekas ut. Det nämns inte något om att något annat livsmedel skulle vara otillräckligt eller osäkert. Det är ett återgivande av fakta om vitaminer och dess betydelse för den mänskliga organismen och inte att produkten Mivitotal ändrar konsumentens fysiologiska funktioner och att detta ger upphov till eller utnyttjar rädsla hos konsumenterna eller att produkten Mivitotal har medicinska egenskaper. Det är ett återgivande av fakta om vitaminer och dess betydelse för den mänskliga organismen och inte att konsumenten skulle minska sjukdomsrisken vid intag av Mivitotal eller att produkten Mivitotal botar sjukdomar. Att påståendet i sig är korrekt följer av den åberopade bevisningen i denna del. Påståendet är vederhäftigt och det är inte obalanserat, tvetydigt eller vilseledande. Framställningen är ett s.k. blandat meddelande och omfattas av tryckfrihetsförordningen.

Yrkande 1.1.37 angående påståendet "Man kan få problem med upptag av fettlösliga vitaminer om man har gallbesvär eller om bukspottkörteln inte producerar tillräcklig mängd enzymer till matsmältningen"

Bayer AB

253                Påståendet är ett ospecifikt hälsopåstående enligt vad som anförts ovan.

254                Påståendet anspelar på rädsla enligt vad som anförts ovan.

255                Påståendet är felaktigt, vilseledande och otillåtet enligt Förordningen artikel 3 och 10 samt enligt 5 § MFL (lagstridighetsprincipen).

256                Under alla omständigheter är påståendet ovederhäftigt och vilseledande i sin kontext enligt 10 § MFL.

Bringwell Sverige AB

257                Påståendet strider inte mot vare sig MFL eller EU-rätten.

258                Det är inte fråga om ett hälsopåstående eftersom påståendet dels inte avser en utpekad produkt eller beståndsdel i produkten och dels inte gör gällande att produkten eller dess beståndsdel i fråga har en effekt på hälsa. Påståendet avser inte någon Mivitotal-produkt utan är en allmän beskrivning av näringslära och annan allmän information som har nära samband med bl.a. näringslära. Det är inte fråga om ett påstående som föranleder tvivel om andra livsmedels näringsmässiga lämplighet eller säkerhet, dvs. att en annan produkt pekas ut. Det nämns inte något om att något annat livsmedel skulle vara otillräckligt eller osäkert. Det är ett återgivande av fakta om problem med upptag av fettlösliga vitaminer vid vissa åkommor och inte att produkten Mivitotal ändrar konsumentens fysiologiska funktioner och att detta ger upphov till eller utnyttjar rädsla hos konsumenterna. MFL är endast tillämpbar om det är fråga om marknadsföring där det framgår att det är en viss produkt som har medicinska egenskaper, såsom att produkten botar sjukdom, vilket inte är fallet här. Det är ett återgivande av fakta om problem med upptag av fettlösliga vitaminer vid vissa åkommor och inte att produkten Mivitotal har medicinska egenskaper eller botar sjukdomar. Att påståendet i sig är korrekt följer av den åberopade bevisningen i denna del. Påståendet är vederhäftigt och det är inte obalanserat, tvetydigt eller vilseledande. Framställningen är ett s.k. blandat meddelande och omfattas av tryckfrihetsförordningen.

Yrkande 1.1.38 angående påståendet "Vitaminer bör tillföras flera gånger om dagen"

Bayer AB

259                Påståendet är ett ospecifikt hälsopåstående enligt vad som anförts ovan.

260                Påståendet anspelar på rädsla enligt vad som anförts ovan.

261                Vad gäller yrkande 1.1.38 ger påståendet intryck av att ett dagligt intag av Mivitotal är en förutsättning för att få i sig tillräckligt med vitaminer vilket strider mot artikel 3 a. Påståendet uppmuntrar, eller i vart fall tolererar, dessutom överkonsumtion av ett livsmedel genom uttrycket "bör tillföras flera gånger om dagen" och bagatelliserar konsekvenserna av överkonsumtion vilket är otillåtet enligt Förordningen artikel 3 c. Påståendet är således felaktigt, vilseledande och otillåtet enligt Förordningen artikel 3, 10 samt 5 § MFL (lagstridighetsprincipen).

262                Under alla omständigheter är påståendet ovederhäftigt och vilseledande i sin kontext enligt 10 § MFL.

Bringwell Sverige AB

263                Yrkandet har medgivits av Bringwell.

Yrkande 1.1.39 angående påståendet "Risken för överdosering är minimal"

Bayer AB

264                Påståendet är ett ospecifikt hälsopåstående enligt vad som anförts ovan.

265                Påståendet kan inte uppfattas på något annat sätt än att risken för överdosering av Mivitotal, och därigenom vitaminer och mineraler är minimal. Påståendet utgör ett ospecifikt hälsopåstående då det anger, eller i vart fall låter förstå eller antyder att det finns ett samband mellan Mivitotal och hälsa. Påståendet är felaktigt och uppmuntrar eller tolererar överkonsumtion av ett livsmedel, vilket är otillåtet enligt Förordningen artikel 3 c. Påståendet är dessutom osakligt och obalanserat eftersom det inte anger vilket eller vilka vitaminer som åsyftas. Överkonsumtion av vitamin kan t.o.m. vara skadligt för människan och förorsaka sjukdom varför påståendet är felaktigt och vilseledande och är därför otillåtet enligt Förordningen artikel 3, 10 samt enligt 5 § MFL (lagstridighetsprincipen).

266                Under alla omständigheter har Bringwell inte frambringat någon tillförlitlig vetenskaplig dokumentation till styrkande av att påståendet är vederhäftigt i relation till den aktuella produkten varför påståendet är ovederhäftigt och vilseledande enligt 10 § MFL.

Bringwell Sverige AB

267                Påståendet strider inte mot vare sig MFL eller EU-rätten.

268                Det är inte fråga om ett hälsopåstående eftersom påståendet dels inte avser en utpekad produkt eller beståndsdel i produkten och dels inte gör gällande att produkten eller dess beståndsdel i fråga har en effekt på hälsa. Påståendet avser inte någon Mivitotal-produkt utan är en allmän beskrivning av näringslära och annan allmän information. Passusen avser vattenlösliga vitaminer. Det är ett notoriskt faktum att vattenlösliga vitaminer utsöndras med urinen sedan vävnadsmättnad uppnåtts. Det resulterar i att risken för överdosering av vattenlösliga vitaminer är minimal. Påståendet är vederhäftigt och det är inte obalanserat, tvetydigt eller vilseledande. Framställningen är ett s.k. blandat meddelande och omfattas av tryckfrihetsförordningen.

Yrkande 1.1.40 angående påståendet "Mineraler är viktigare än vitaminer […]"

Bayer AB

269                Påståendet är ett ospecifikt hälsopåstående enligt vad som anförts ovan.

270                Påståendet ger intryck av att intag av Mivitotal innebär intag av mineraler som är nödvändiga för människokroppen och t.o.m. viktigare än vitaminer. Påståendet utgör ett ospecifikt hälsopåstående och är således otillåtet enligt förordningen. Påståendet att "mineraler är viktigare än vitaminer" är även i sig felaktigt och vilseledande då det ena inte kan sägas vara viktigare än det andra. Påståendet är således otillåtet enligt Förordningen art 3 och 10 samt enligt 5 § MFL (lagstridighetsprincipen).

271                Under alla omständigheter har Bringwell inte frambringat någon tillförlitlig vetenskaplig dokumentation till styrkande av att påståendet är vederhäftigt i relation till den aktuella produkten varför påståendet är ovederhäftigt och vilseledande enligt 10 § MFL.

Bringwell Sverige AB

272                Yrkandet har medgivits av Bringwell.

Yrkande 1.1.41 angående påståendet ”Det är av vital betydelse att man får i sig ett brett spektrum av vitaminer och mineraler”

Bayer AB

273                Påståendet är ett ospecifikt hälsopåstående enligt vad som anförts ovan.

274                Påståendet anspelar på rädsla enligt vad som anförts ovan.

275                Vad gäller yrkande 1.1.41 ger påståendet intryck av att intag av Mivitotal är en förutsättning för att få i sig tillräckligt med vitaminer och mineraler i olika former varför påståendet är felaktigt, vilseledande och otillåtet enligt Förordningen artikel 3, 10 samt enligt 5 § MFL (lagstridighetsprincipen).

276                Under alla omständigheter är påståendet ovederhäftigt och vilseledande i sin kontext enligt 10 § MFL.

Bringwell Sverige AB

277                Påståendena strider inte mot vare sig mot MFL eller EU-rätten.

278                Det är inte fråga om ett hälsopåstående eftersom påståendet dels inte avser en utpekad produkt eller beståndsdel i produkten och dels inte gör gällande att produkten eller dess beståndsdel i fråga har en effekt på hälsa. Påståendet avser inte någon Mivitotal-produkt utan är en allmän beskrivning av näringslära och annan allmän information som har nära samband med bl.a. näringslära. Att vitaminer och mineraler är av vital betydelse är ett notoriskt faktum. Av det aktuella påståendet framgår att "det är av vital betydelse" att få i sig vitaminer och mineraler, dvs. att det är livsnödvändigt. Påståendet föranleder inte tvivel om andra livsmedels näringsmässiga lämplighet. Det nämns inte att andra livsmedel skulle vara näringsmässigt tvivelaktiga. Att påståendet är inkorrekt, överdrivet och vilseledande bestrids. Av det aktuella påståendet framgår att "det är av vital betydelse att man får i sig ett brett spektrum av vitaminer och mineraler" och inget annat. Konsumenten kan själva välja på vilket sätt han vill inta vitaminer och mineraler. Att påståendet i sig är korrekt följer av den åberopade bevisningen i denna del. Påståendet är vederhäftigt och att det inte är tvetydigt, obalanserat eller vilseledande. Framställningen är ett s.k. blandat meddelande och omfattas av tryckfrihetsförordningen.

Yrkande 1.1.42 angående påståendet "En brist på en enda vitamin eller mineral kan vara skadlig för hela kroppen och leder dessutom ofta till att ett annat ämnes upptag blir försämrat"

Bayer AB

279                Påståendet är ett ospecifikt hälsopåstående enligt vad som anförts ovan.

280                Påståendet anspelar på rädsla enligt vad som anförts ovan.

281                Vad gäller yrkande 1.1.42 ger påståendet intryck av att intag av Mivitotal är en förutsättning för att få i sig tillräckligt med vitaminer för att människokroppen skall fungera normalt och att ett uteblivet intag kan vara skadligt för kroppen varför påståendet är felaktigt, vilseledande och otillåtet enligt Förordningen artikel 3, 10 samt enligt 5 § MFL (lagstridighetsprincipen).

282                Under alla omständigheter är påståendet ovederhäftigt och vilseledande i sin kontext enligt 10 § MFL.

Bringwell Sverige AB

283                Yrkandet har medgivits av Bringwell Sverige AB.

Yrkande 1.1.43 angående påståendet "Vissa mineraler som är livsnödvändiga för organismen, förekommer endast i så små mängder att man bara kan finna spår av dem"

Bayer AB

284                Påståendet är ett ospecifikt hälsopåstående enligt vad som anförts ovan.

285                Påståendet anspelar på rädsla enligt vad som anförts ovan.

286                Vad gäller yrkande 1.1.43 ger påståendet intryck av att intag av Mivitotal är en förutsättning för att få i sig livsnödvändiga mineraler och att ett uteblivet intag således kan vara skadligt för kroppen varför påståendet är felaktigt, vilseledande och otillåtet enligt Förordningen artikel 3, 10 samt enligt 5 § MFL (lagstridighetsprincipen).

287                Under alla omständigheter är påståendet ovederhäftigt och vilseledande i sin kontext enligt 10 § MFL.

Bringwell Sverige AB

288                Påståendet strider inte mot vare sig MFL eller EU-rätten.

289                Det är inte fråga om ett hälsopåstående eftersom påståendet dels inte avser en utpekad produkt eller beståndsdel i produkten och dels inte gör gällande att produkten eller dess beståndsdel i fråga har en effekt på hälsa. Påståendet avser inte någon Mivitotal-produkt utan är en allmän beskrivning av näringslära och annan allmän information som har nära samband med bl.a. näringslära. Att vissa mineraler är livsnödvändiga är ett notoriskt faktum. Det är inte ett påstående som föranleder tvivel om andra livsmedels näringsmässiga lämplighet eller säkerhet, dvs. att en annan produkt pekas ut. Ingenstans i påståendet nämns något om att något annat livsmedel skulle vara otillräckligt eller osäkert. Det är ett återgivande av fakta om mineraler och inte att produkten Mivitotal ändrar konsumentens fysiologiska funktioner och att detta ger upphov till eller utnyttjar rädsla hos konsumenterna. Att påståendet i sig är korrekt följer av den åberopade bevisningen i denna del. Påståendet är vederhäftigt och det är inte obalanserat, tvetydigt eller vilseledande. Framställningen är ett s.k. blandat meddelande och omfattas av tryckfrihetsförordningen.

Yrkande 1.1.44 angående påståendet "Den moderna maten raffineras hårt vilket gör att viktiga mineraler och spårämnen går förlorade"

Bayer AB

290                Påståendet är inte ett närings- eller hälsopåstående och inte heller ett medicinskt påstående enligt vad som anförts ovan.

291                Påståendet anspelar på rädsla enligt vad som anförts ovan.

292                Vad gäller yrkande 1.1.44 (och 1.1.45) ger påståendena intryck av att intag av Mivitotal är en förutsättning för att få i sig viktiga mineraler då dessa inte förekommer i den vanliga kosten varför påståendena är ovederhäftiga, vilseledande och samt i strid med god sed inom egenvårdsbranschen varför det är otillbörligt enligt 5 § MFL.

293                Under alla omständigheter har Bringwell inte styrkt påståendet varför det är ovederhäftigt och vilseledande enligt 10 § MFL.

Bringwell Sverige AB

294                Påståendet strider inte mot vare sig MFL eller EU-rätten.

295                Texten uppfattas inte som att intag av Mivitotal är en förutsättning för att få i sig viktiga mineraler. Påståendet avser inte någon Mivitotal-produkt utan är en allmän beskrivning av näringslära och annan allmän information som har nära samband med bl.a. näringslära. Det är inte ett påstående som föranleder tvivel om andra livsmedels näringsmässiga lämplighet eller säkerhet, dvs. att en annan produkt pekas ut. Det nämns inte något om att något annat livsmedel skulle vara otillräckligt eller osäkert. Det är fråga om återgivande av fakta om tillverkningsmetoder m.m. och inte fråga om ett påstående avseende någon Mivitotal-produkt eller att produkten Mivitotal ändrar konsumentens fysiologiska funktioner och att detta skulle kunna ge upphov till eller utnyttjar rädsla hos konsumenterna. Att påståendet i sig är korrekt följer av den åberopade bevisningen i denna del. Påståendet är vederhäftigt och det är inte tvetydigt, obalanserat eller vilseledande. Framställningen är ett sk. blandat meddelande och omfattas av tryckfrihetsförordningen.

Yrkande 1.1.45 angående påståendet "Dagens jordbruksmetoder utarmar våra jordar på mineraler"

Bayer AB

296                Påståendet är inte ett närings- eller hälsopåstående och inte heller ett medicinskt påstående enligt vad som anförts ovan.

297                Påståendet anspelar på rädsla enligt vad som anförts ovan.

298                Vad gäller yrkande (1.1.44 och) 1.1.45 ger påståendena intryck av att intag av Mivitotal är en förutsättning för att få i sig viktiga mineraler då dessa inte förekommer i den vanliga kosten varför påståendena är ovederhäftiga, vilseledande samt i strid med god sed inom egenvårdsbranschen varför det är otillbörligt enligt 5 § MFL.

299                Under alla omständigheter har Bringwell inte styrkt påståendet varför det är ovederhäftigt och vilseledande enligt 10 § MFL.

Bringwell Sverige AB

300                Påståendena strider inte mot vare sig mot MFL eller EU-rätten.

301                I denna del hänvisas till vad som anförts under punkt 1.1.44 ovan. Att påståendet i sig är korrekt följer av den åberopade bevisningen i denna del samt under 1.1.44. Påståendet är vederhäftigt och det är inte tvetydigt, obalanserat eller vilseledande.

Yrkande 1.1.46 angående påståendet "Ett annat mycket bra upptag i

organismen får man med mineraler i kolloidal form"

Bayer AB

302                Påståendet är ett ospecifikt hälsopåstående enligt vad som anförts ovan.

303                Påståendet kan inte uppfattas på något annat sätt än att intag av Mivitotal innebär intag av mineraler i kolloidal form vilket är nödvändigt för ett mycket bra upptag i organismen. Påståendet utgör ett ospecifikt hälsopåstående då det anger, eller i vart fall låter förstå eller antyder att det finns ett samband mellan Mivitotal och hälsa. Påståendet är vidare felaktigt och vilseledande då det påstås att ett bra upptag förutsätter mineraler i kolloidal form och får inte användas enligt Förordningen artikel 3 och 10 samt enligt 5 § MFL (lagstridighetsprincipen).

304                Under alla omständigheter har Bringwell inte frambringat någon tillförlitlig vetenskaplig dokumentation till styrkande av att påståendet är vederhäftigt i relation till den aktuella produkten varför påståendet är ovederhäftigt och vilseledande enligt 10 § MFL.

Bringwell Sverige AB

305                Yrkandet har medgivits av Bringwell Sverige AB.

Yrkande 1.1.47 angående påståendet "Mineraler i kolloidal form, kan vara viktiga för vår hälsa. Enligt kliniska studier kan de faktiskt hjälpa till med att avgifta kroppen från tungmetaller"

Bayer AB

306                Påståendet är ett ospecifikt hälsopåstående enligt vad som anförts ovan.

307                Påståendet anspelar på rädsla enligt vad som anförts ovan.

308                Vad gäller yrkande 1.1.47 så ger påståendet intryck av att intag av Mivitotal är nödvändigt för bibehållen hälsa. Dessutom tillskrivs genom påståendet produkten Mivitotal ogrundat och felaktigt medicinska egenskaper genom hänvisning till termerna "kliniska studier" och "avgifta". Påståendet är således felaktigt, vilseledande och otillåtet enligt Förordningen artikel 3, 10 samt enligt 5 § MFL (lagstridighetsprincipen).

309                Under alla omständigheter är påståendet ovederhäftigt och vilseledande i sin kontext enligt 10 § MFL.

Bringwell Sverige AB

310                Yrkandet har medgivits av Bringwell Sverige AB.

Yrkande 1.1.48 angående påståendet "Åtta s.k. essentiella aminosyror kan inte bildas av kroppen själv, utan måste dagligen tillföras med kosten"

Bayer AB

311                Påståendet är ett ospecifikt hälsopåstående enligt vad som anförts ovan.

312                Påståendet anspelar på rädsla enligt vad som anförts ovan.

313                Vad gäller yrkande 1.1.48 ger påståendet intryck av att dagligt intag av Mivitotal är en förutsättning för att få i sig essentiella aminosyror varför påståendet är felaktigt, vilseledande och otillåtet enligt artikel 3. Påståendet om att aminosyror måste tillföras dagligen utgör dessutom en uppmuntran eller ett tolererande av överkonsumtion av ett livsmedel, vilket är otillåtet enligt artikel 3 c. Påståendet är således felaktigt, vilseledande och otillåtet enligt Förordningen artikel 3, 10 samt enligt 5 § MFL (lagstridighetsprincipen).

314                Under alla omständigheter är påståendet ovederhäftigt och vilseledande i sin kontext enligt 10 § MFL.

Bringwell Sverige AB

315                Yrkandet har medgivits av Bringwell Sverige AB.

Yrkande 1.1.49 angående påståendet "Det är särskilt viktigt för idrottsmän som tränar hårt, att få tillräckligt med protein i sin kost och som kosttillskott"

Bayer AB

316                Påståendet är ett ospecifikt hälsopåstående enligt vad som anförts ovan.

317                Påståendet ger intryck av att intag av Mivitotal är särskilt viktigt för idrottsmän varför påståendet är felaktigt, vilseledande och otillåtet enligt artikel 3 a. Vidare anger påståendet, eller i vart fall antyder eller låter förstå, att en balanserad och varierad kost inte kan ge lämpliga mängder av näringsämnen i allmänhet enligt artikel 3 d. Påståendet är således felaktigt, vilseledande och otillåtet enligt Förordningen 3, 10 samt enligt 5 § MFL (lagstridighetsprincipen).

318                Under alla omständigheter är påståendet ovederhäftigt och vilseledande i sin kontext enligt 10 § MFL.

Bringwell Sverige AB

319                Påståendena strider inte mot vare sig MFL eller EU-rätten.

320                Det är inte fråga om ett hälsopåstående eftersom påståendet dels inte avser en utpekad produkt eller beståndsdel i produkten och dels inte gör gällande att produkten eller dess beståndsdel i fråga har en effekt på hälsa. Påståendet avser inte någon Mivitotal-produkt utan är en allmän beskrivning av näringslära och annan allmän information som har nära samband med bl.a. näringslära. Texten uppfattas inte som ett intag av Mivitotal är särskilt viktigt för idrottsmän. Det aktuella påståendet ska ses i ljuset av vad som framgår av vetenskapliga studier och Läkemedelsverkets publikation på området, som uttalar att hårt tränande människor bör komplettera sin kost med tillskott och att tillskott har en positiv effekt för dessa människor. Att påståendet i sig är korrekt följer av den åberopade bevisningen i denna del. Påståendet är vederhäftigt och det är inte tvetydigt, obalanserat eller vilseledande. Framställningen är ett s.k. blandat meddelande och omfattas av tryckfrihetsförordningen.

Yrkande 1.1.50 angående påståendet "Eftersom en tablett måste lösas upp först, innan upptag kan ske i tunntarmen, kan det vara en fördel att ta sitt kosttillskott i flytande form"

Bayer AB

321                Påståendet är ett ospecifikt hälsopåstående enligt vad som anförts ovan.

322                Påståendet är ett påstående om Mivitotals flytande form enligt vad som anförts ovan.

323                Påståendet är felaktigt, vilseledande och otillåtet enligt Förordningen artikel 3 och 10 samt enligt 5 § MFL (lagstridighetsprincipen).

324                Under alla omständigheter är påståendet ovederhäftigt och vilseledande i sin kontext enligt 10 § MFL.

Bringwell Sverige AB

325                Påståendet strider inte mot vare sig MFL eller EU-rätten.

326                I denna del hänvisas till vad som anförts under punkt 1.1.14. Påståendet är vederhäftigt eftersom beredningar i flytande form tas upp snabbare av kroppen (och därmed lättare) och bättre (dvs., har högre absorptionsförmåga). Texten avser inte någon Mivitotal-produkt utan är en allmän beskrivning av bl.a. absorberbarheten av beredningar i flytande form. Att påståendet i sig är korrekt följer av den åberopade bevisningen avseende 1.1.14.

Yrkande 1.1.51 angående påståendet "skyddar kroppen och bygger upp dess funktion och försvarssystem"

Bayer AB

327                Påståendet är ett ospecifikt hälsopåstående enligt vad som anförts ovan.

328                Påståendet avser Mivitotals innehåll av flavonider. Påståendet ger intryck av att intag av Mivitotal är nödvändig för att skydda människokroppen och bygga upp dess funktion och försvarssystem. Påståendet är således felaktigt, vilseledande och otillåtet enligt Förordningen artikel 3 samt enligt 5 § MFL (lagstridighetsprincipen).

329                Under alla omständigheter har Bringwell inte styrkt påståendet varför det är ovederhäftigt och vilseledande enligt 10 § MFL.

Bringwell Sverige AB

330                Påståendet strider inte mot vare sig MFL eller EU-rätten.

331                Texten uppfattas inte som att intag av Mivitotal är nödvändigt för att skydda människokroppen och bygga upp dess funktion och försvarssystem. Texten återfinns i ab 16 som omfattar produkten Mivitotal Premium. Påståendet "Naturliga och kraftfulla flavonoider som alla har sina egna och speciella egenskaper. De skyddar kroppen och bygger upp dess funktion och försvarssystem" avser dock inte Mivitotal Premium i sig, utan är en allmän beskrivning av vad flavonoider (antioxidanter), som är en komponent ingående i Mivitotal Premium, är för något och vilken verkan de har. Det är inte fråga om ett hälsopåstående eftersom påståendet dels inte avser en utpekad produkt eller beståndsdel i produkten och dels inte gör gällande att produkten eller dess beståndsdel i fråga har en effekt på hälsa. Påståendet avser inte någon Mivitotal-produkt utan är en allmän beskrivning av näringslära och annan allmän information som har nära samband med bl.a. näringslära. Här talas det om vad en ingående beståndsdel är för något och vad den har för verkan. Det aktuella påståendet är inget annat än ett påstående som avser flavonoiders fysiologiska verkan. Att påståendet i sig är korrekt följer av den åberopade bevisningen i denna del. Påståendet är vederhäftigt och det är inte obalanserat, tvetydigt eller vilseledande. Framställningen är ett s.k. blandat meddelande och omfattas av tryckfrihetsförordningen.

Yrkande 1.1.52 angående påståendet "innehåller fler än 100 vitaminer och mineraler"

Bayer AB

332                Påståendet är ett generellt näringspåstående enligt vad som anförts ovan.

333                Påståendet utgör ett otillåtet näringspåstående då det anger, eller i vart fall låter förstå eller antyder att Mivitotal har särskilt gynnsamma näringsmässiga egenskaper på grund av den stora mängd vitaminer, mineraler och näringsämnen produkten innehåller. Påståendet finns inte uppräknat i förteckningen över tillåtna näringspåståenden i bilagan till Förordningen varför påståendet är felaktigt och vilseledande och är därför otillåtet enligt artikel 3 och 8. Vidare ger påståendet intryck av att var och en av Mivitotal-produkterna innehåller fler än 100 vitaminer respektive fler än 100 mineraler. Av bilaga I till EG-förordning nr 1170/2009 framgår att endast 13 stycken vitaminer och 17 stycken mineralämnen är tillåtna vid framtagande av kosttillskott. Även för det fall domstolen skulle finna att det aktuella påståendet uppfattas som att var och en av Mivitotal-produkterna innehåller fler än 100 vitaminer och mineraler sammantaget så är påståendet felaktigt då dessa sammantaget uppgår till maximalt 30 stycken enligt bilagan. Vidare finns det inte några kända stabilitetsdata vad gäller hur länge vitaminer och mineraler finns kvar i kosttillskott som förpackas i flytande, färdiguppblandad form varför antalet vitaminer och mineraler de facto kan vara än lägre. Påståendet är således felaktigt och vilseledande enligt Förordningen artikel 3 och 8 samt enligt 5 § MFL (lagstridighetsprincipen).

334                Under alla omständigheter har Bringwell inte styrkt påståendet varför det är ovederhäftigt och vilseledande enligt 10 § MFL.

Bringwell Sverige AB

335                Yrkandet har medgivits av Bringwell Sverige AB. (Jfr yrkande 3.2)

Yrkande 1.1.53

336                Återkallat av Bayer AB.

Yrkande 1.1.54 angående påståendet "har lågfetthalt och innehåller bara de bästa ingredienserna"

Bayer AB

337                Påståendet är ett bestämt näringspåstående enligt vad som anförts ovan.

338                Påståendet utgör ett otillåtet näringspåstående då det anger, eller i vart fall låter förstå eller antyder att Mivitotal bar har särskilt gynnsamma näringsmässiga egenskaper på grund av låg fetthalt samt de ingredienser den innehåller. Påståendet "låg fetthalt" får enligt förordningen artikel 8 och bilaga 1 endast göras om produkten innehåller högst 3 g fett per 100 g för livsmedel i fast form. Mivitotal Bar innehåller enligt näringsvärdedeklarationen 11 g fett per 100 g bar. Påståendet är således otillåtet. Vidare är påståendet felaktigt och obalanserat vad gäller att produkten bara skulle innehålla de ”bästa" ingredienserna. Påståendet är således felaktigt och vilseledande och är därför otillåtet enligt Förordningen artikel 3 och 8 samt enligt 5 § MFL (lagstridighetsprincipen).

339                Under alla omständigheter har Bringwell inte styrkt påståendet varför det är ovederhäftigt och vilseledande enligt 10 § MFL.

Bringwell Sverige AB

340                Yrkandet har medgivits av Bringwell Sverige AB.

Yrkande 1.1.55 angående påståendet "passar alla åldrar"

Bayer AB

341                Påståendet är inte ett närings- eller hälsopåstående och inte heller ett medicinskt påstående enligt vad som anförts ovan.

342                Bringwell har vid marknadsföring av Mivitotal Plus anfört att produkten "passar alla åldrar". På förpackningen framgår emellertid att produkten är till för barn från tolv år, varför påståendet är felaktigt och vilseledande. Ingen av Mivitotal-produkterna passar alla åldrar, Produkten Mivitotal Kids är inte till för spädbarn utan är lämplig för barn över 1 år, vilket framgår av märkningen på dess förpackning.

343                Användningen av uttrycket "passar alla åldrar" vid marknadsföringen av Mivitotal är särskilt olycklig då Bringwell vänder sig till en känslig målgrupp, nämligen föräldrar som söker tillförsäkra att deras små barn far i sig tillräckligt med näringsämnen. Det bör i sammanhanget påpekas att kosttillskott som passar spädbarn förekommer. Livsmedelsverket rekommenderar att alla barn ges tillskott av D-vitamin. Tillskottet bör ges från dess att barnet är fyra veckor gammalt. Att små barn får i sig tillräckligt med D-vitamin anses vara så viktigt att D-droppar delas ut gratis på barnavårdscentraler i vissa landsting. Risken är överhängande att det aktuella påståendet leder till att genomsnittskonsumenten uppfattar att Mivitotalprodukterna kan användas istället för D-droppar. Föräldrar med spädbarn som har dålig aptit och som därmed vill ge sina barn ett komplement till den dagliga kosten kan därmed vilseledas att tro att Mivitotal är ett lämpligt kosttillskott för spädbarn.

344                Påståendet om att Mivitotal skulle passa alla åldrar är således ovederhäftigt och vilseledande enligt 10 § MFL.

Bringwell Sverige AB

345                Yrkandet har medgivits av Bringwell Sverige AB.

Yrkande 1.1.56 angående påståendet "utan att belasta matsmältningen”

Bayer AB

346                Påståendet är ett ospecifikt hälsopåstående enligt vad som anförts ovan.

347                Påståendet kan inte uppfattas på något annat sätt än att intag av Mivitotal inte belastar matsmältningen. Påståendet utgör ett ospecifikt hälsopåstående då det anger, eller i vart fall låter förstå eller antyder att det finns ett samband mellan Mivitotal och hälsa. Påståendet är felaktigt och vilseledande och är därför otillåtet enligt Förordningen artikel 3 och 10 samt enligt 5 § MFL (lagstridighetsprincipen).

348                Under alla omständigheter har Bringwell inte frambringat någon tillförlitlig vetenskaplig dokumentation till styrkande av att påståendet är vederhäftigt i relation till den aktuella produkten varför påståendet är ovederhäftigt och vilseledande enligt 10 § MFL.

Bringwell Sverige AB

349                Yrkandet har medgivits av Bringwell Sverige AB.

Yrkande 1.1.57 angående påståendet "speciellt sammansatt för att tillmötesgå barns behov under en extrem utvecklings- och tillväxtperiod"

Bayer AB

350                Påståendet är ett ospecifikt hälsopåstående enligt vad som anförts ovan.

351                Påståendet är ett påstående om barns utveckling och hälsa enligt vad som anförts ovan.

352                Påståendet ger intryck av att intag av Mivitotal är nödvändigt för att barn skall få tillräckligt av vitaminer och mineraler samt i övrigt barns behov under en extrem utveckling och tillväxtperiod. Det bestrids även att produkten Mivitotal är "speciellt sammansatt" för barn – i vart fall i förhållande till sammansättningen hos andra likvärdiga kosttillskott som tillhandahålls av andra marknadsaktörer än Bringwell. Påståendet är felaktigt, vilseledande och otillåtet enligt Förordningen artikel 3, 10 och 14.1 samt enligt 5 § MFL (lagstridighetsprincipen). Vidare konstateras att påståendet är så ospecificerat, med avseende på vilket sätt produktens sammansättning är relevant, så att påståendet inte uppfyller god seds krav på balans, verifierbarhet och relevans i avseende på tillhandahållen produktinformation. Påståendet är även osakligt och omöjligt att verifiera för konsument och konkurrent. Vidare är uttrycket "extremt" obalanserat och överdrivet i strid med god sed för marknadsföring av kosttillskott. Påståendet är således otillbörligt enligt 5 § MFL.

353                Under alla omständigheter är påståendet ovederhäftigt och vilseledande i sin kontext enligt 10 § MFL.

Bringwell Sverige AB

354                Påståendet strider inte mot vare sig MFL eller EU-rätten.

355                I denna del hänvisas till vad om anförts avseende yrkande 1.1.8-1.1.10. Den andra delen av ”Mivitotal Kids är speciellt sammansatt för att tillmötesgå barns behov av vitaminer, mineraler och kolloidala mineraler under en extrem utvecklings- och tillväxtperiod" avser inte Mivitotal Kids i sig, utan är en allmän beskrivning av barns behov av vitaminer under vissa perioder. Påståendet avser inte en utpekad produkt. Här talas det istället om barns behov av vitaminer under vissa perioder. Det är inte fråga om ett hälsopåstående eftersom påståendet dels inte avser en utpekad produkt eller beståndsdel i en produkt och dels inte gör gällande att produkten eller dess beståndsdel i fråga har en effekt på hälsa. Angående benämningen "speciellt sammansatt", hänvisas till vad som anförts ovan avseende yrkande 1.1.10. Det är fråga om allmän information om barns behov av vitaminer under vissa perioder och inget annat. Bringwell har inte påstått att Mivitotal Kids ger en ökad hälsa eller liknande, utan vad som uttrycks, är att "Mivitotal Kids är speciellt sammansatt för att tillmötesgå barns behov av vitaminer, mineraler och kolloidala mineraler under en extrem utvecklings- och tillväxtperiod". Det är fråga om allmän information om barns behov av vitaminer under vissa perioder och inget annat. Det nämns inte något om att intag av Mivitotal Kids väsentligen minskar en riskfaktor för utveckling av sjukdom. Att påståendet i sig är korrekt framgår av bevisningen som åberopats under 1.1.10. Påståendet är vederhäftigt och är inte obalanserat, tvetydigt eller vilseledande. Framställningen är ett s.k. blandat meddelande och omfattas av tryckfrihetsförordningen.

Yrkande 1.1.58 angående påståendet "barn är extra känsliga för näringsbrist"

Bayer AB

356                Påståendet är ett ospecifikt hälsopåstående enligt vad som anförts ovan.

357                Påståendet är ett påstående om barns utveckling och hälsa enligt vad som anförts ovan.

358                Påståendet anspelar på rädsla enligt vad som anförts ovan.

359                Påståendet ger intryck av att intag av Mivitotal är nödvändigt för barn då barn är extra känsliga för näringsbrist. Påståendet är således felaktigt, vilseledande och otillåtet enligt Förordningen artikel 3, 14 1 b, samt enligt 5 § MFL (lagstridighetsprincipen).

360                Vidare är påståendet att anse som obalanserat och osakligt samt i strid med god sed inom egenvårdsbranschen och därmed enligt 5 § MFL.

361                Under alla omständigheter är påståendet ovederhäftigt och vilseledande i sin kontext enligt 10 § MFL.

Bringwell Sverige AB

362                Påståendet strider inte mot vare sig MFL eller EU-rätten.

363                Påståendet avser inte Mivitotal Kids i sig, utan är en allmän beskrivning av barns behov av vitaminer under vissa perioder. Det är inte fråga om ett hälsopåstående eftersom påståendet dels inte avser en utpekad produkt eller beståndsdel i produkten och dels inte gör gällande att produkten eller dess beståndsdel i fråga har en effekt på hälsa. I förevarande fall består den allmänna informationen av en upplysning om att barn "är under denna tid beroende av god hälsa och extra känsliga för näringsbrist" och inte att produkten Mivitotal Kids ändrar konsumentens fysiologiska funktioner och som ger upphov till eller utnyttjar rädsla hos konsumenterna. Det är inte heller ett påstående om att produkten är nödvändig för barns utveckling och hälsa. Det är fråga om allmän information om barns utveckling och behov och inget annat. Det nämns inte något om att intag av Mivitotal Kids väsentligen minskar en riskfaktor för utveckling av sjukdom. Att påståendet i sig är korrekt följer av den åberopade bevisningen i denna del. Påståendet är dessutom ett notoriskt faktum. Påståendet är vederhäftigt och det inte är obalanserat, tvetydigt, eller vilseledande. Framställningen är ett s.k. blandat meddelande och omfattas av tryckfrihetsförordningen.

Yrkande 1.1.59

364                Återkallat av Bayer AB.

Yrkande 1.1.60 angående påståendet "Tillskott i flytande form anses både lättare att bryta ned och att ta upp för kroppen, utan att belasta matsmältningen"

Bayer AB

365                Påståendet är ett ospecifikt hälsopåstående enligt vad som anförts ovan.

366                Påståendet är ett påstående om Mivitotals flytande form enligt vad som anförts ovan.

367                Påståendet att matsmältningen inte skulle "belastas" är felaktigt och därmed vilseledande och otillåtet enligt Förordningen artikel 3 och 10 samt enligt 5 § MFL (lagstridighetsprincipen).

368                Under alla omständigheter har Bringwell inte styrkt påståendet varför det är ovederhäftigt och vilseledande enligt 10 § MFL.

Bringwell Sverige AB

369                Yrkandet har medgivits av Bringwell Sverige AB.

Yrkande 1.2.1 angående påståendet "Mivitotal Årets kosttillskott"

Yrkande 1.2.2 angående påståendet "Mivitotal är utsedd till årets kosttillskott inte mindre än sex gånger"

Bayer AB

370                Påståendena är inte närings- eller hälsopåståenden och inte heller medicinska påståenden enligt vad som anförts ovan.

371                I den aktuella marknadsföringen påstås att Mivitotal har blivit utsett till "årets kosttillskott", respektive "årets kosttillskott sex gånger". Det framgår emellertid inte av marknadsföringen vad som avses med årets kosttillskott, dvs. vilken organisation som står bakom dessa utmärkelser, vilka år Mivitotal tilldelades utmärkelserna eller om utmärkelserna avser en viss produkt i Mivitotal-serien eller om det är hela Mivitotal-serien som avses. Svarandena har inte heller informerat konsumenten på annat sätt. Såvitt framkommit fick Mivitotal senast utmärkelsen 2008 och den avsåg då endast produkten Mivitotal Plus och inte Mivitotal-serien som sådan.

372                Då det av den aktuella marknadsföringen inte framgår vad som avses med årets kosttillskott samt då dessa utmärkelser är så pass utdaterade är påståendena således, utan närmare angivelse av årtal samt vilken produkt som avses dvs. i brist på väsentlig information, att anse som vilseledande enligt 10 § MFL.

Bringwell Sverige AB

373                Påståendet är inte i strid med MFL.

374                Mivitotal Plus har erhållit utmärkelser 1997, 1998, 2001, 2002, 2006 och 2008 av Hälsokostrådet och tidningen Hälsa. Marknadsföringen har ägt rum i tv-reklam för Mivitotal Plus där tid och utrymme är begränsat. Påståendena är korrekta och är inte vilseledande eller ovederhäftiga. Detta framgår av den åberopade bevisningen i denna del. Se även vad som anförts avseende yrkande 3.2.

Yrkande 2.1.1 angående påståendet "Sveriges mest sålda flytande kosttillskott"

Yrkande 2.1.2 angående påståendet "Sveriges mest sålda flytande multivitamin"

Bayer AB

375                Påståendena är inte närings- eller hälsopåståenden och inte heller medicinska påståenden enligt vad som anförts ovan.

376                Påståendena skall bedömas i förhållande till övriga kosttillskott på marknaden innehållande vitaminer som skall intas i flytande form. Detta utesluter tabletter och kapslar som sväljs hela. Vid en bedömning av om Mivitotal de facto är Sveriges mest sålda flytande multivitamin skall därmed även brustabletter som intas i flytande form efter det att de upplösts i vatten omfattas vid jämförelsen. Den bevisning som Bayer ingivit i målet visar att Bayer har sålt mer av kosttillskottet Berocca jämfört med Bringwells försäljning av Mivitotal. Vad som avses med "multivitamin" framgår inte heller av marknadsföringen och kan således i sig anses vara vilseledande. Påståendena är således vilseledande enligt 10 § MFL.

377                Bringwell har genom den dokumentation som åberopats i målet inte kunnat styrka påståendena om att Mivitotal är "Sveriges mest sålda flytande kosttillskott" respektive "Sveriges mest sålda flytande multivitamin". Påståendena är således vilseledande enligt 10 § MFL. – De siffror avseende försäljning av kosttillskott som Bringwell Sverige AB och medparter åberopat är i och för sig riktiga, men de speglar inte hela den tid som marknadsföringen omfattar. Innehållet i de marknadsundersökningar som svarandena åberopat vitsordas inte.

Bringwell Sverige AB

378                Påståendena är vederhäftiga. Mivitotal är en kosttillskottprodukt i flytande form (mixtur). Mivitotal har en total marknadsandel om ca 67 procent på marknaden för flytande kosttillskott. Mivitotal har en total marknadsandel om ca 95 procent på marknaden för flytande multivitaminer. Produkter som inte är kosttillskott respektive multivitaminer eller är beredningar i fast form t.ex. brustabletter ska inte inkluderas i en sådan beräkning. Bringwell har genom den åberopade bevisningen i denna del visat att användningen av påståendena "Sveriges mest sålda flytande kosttillskott" och "Sveriges mest sålda flytande multivitamin" är vederhäftig. – TILLÄGG med vad Bringwell Sverige AB och medparter anfört.

Yrkande 2.1.3 angående påståendet "Ett kosttillskott i flytande form är en förutsättning för ett säkerställt bra upptag"

Bayer AB

379                Påståendet är ett ospecifikt hälsopåstående enligt vad som anförts ovan.

380                Påståendet är ett påstående om Mivitotals flytande form enligt vad som anförts ovan.

381                Påståendet är felaktigt, vilseledande och otillåtet enligt Förordningen artikel 3 och 10 samt enligt 5 § MFL (lagstridighetsprincipen).

382                Under alla omständigheter har Bringwell inte styrkt påståendet varför det är ovederhäftigt och vilseledande enligt 10 § MFL.

Bringwell Sverige AB

383                Bringwell: I första hand görs gällande att yrkandet är utformat på ett felaktigt sätt då det inte tar hänsyn till de fall då flytande kosttillskott verkligen är en förutsättning för ett säkerställt bra upptag. I andra hand görs gällande att påståendena är vederhäftiga och i denna del hänvisas till vad som anförts under punkt 1.1.2 ovan, varur framgår att beredningar i flytande form tas upp snabbare (och därmed lättare) och bättre (dvs. har högre absorptionsförmåga) av kroppen.

C 10/12

Ansvaret för marknadsföringen

Bayer AB

384                Bringwell AB har låtit registrera ett figurmärke som skulle användas av samtliga dotterbolag, inklusive Bringwell Sverige AB. I de påtalade filmerna är det tydligt för konsumenten att avsändaren är det figurmärke som är registrerat av Bringwell AB. Det kan inte krävas av konsumenterna att de ska behöva ta kontakt med Bringwell AB för att förstå vilket bolag i koncernen som står bakom marknadsföringen. I vart fall ska Bringwell AB anses ha väsentligen bidragit till marknadsföringen.

Bringwell AB och medpart

385                I maj 2011 ansökte Bringwell AB om registrering av varumärket BRINGWELL med figur, som skulle användas av samtliga dotterbolag inom koncernen, allt för att uppnå en enhetlig grafisk identitet inom Bringwell-koncernen. Bringwell AB:s dotterbolag Bringwell Sverige AB och GreenMedicine AB använde sedan varumärket i de aktuella filmerna. Bringwell AB är inte något operativt bolag, utan dess enda funktion är att äga och förvalta aktier i operativa bolag. Bringwell AB bestrider att såväl att bolaget varit avsändare av marknadsföringen som att det väsentligen bidragit till denna.

Yrkande 3.1 angående påståendet "Sveriges mest använda flytande multivitamin."

Bayer AB

386                Påståendet är inte närings- eller hälsopåstående och inte heller ett medicinskt påstående enligt vad som anförts ovan.

387                Påståendet skall bedömas i förhållande till övriga kosttillskott på marknaden innehållande vitaminer som skall intas i flytande form. Detta utesluter tabletter och kapslar som sväljs hela. Vid en bedömning av om Mivitotal de facto är Sveriges mest använda flytande multivitamin skall därmed även brustabletter som intas i flytande form efter det att de upplösts i vatten omfattas vid jämförelsen. Bringwell har genom den dokumentation som åberopats i målet inte kunnat styrka påståendena om att Mivitotal är "Sveriges mest använda flytande multivitamin". Påståendet är således ovederhäftigt och vilseledande enligt 10 § MFL.

Bringwell AB och D. R.

388                Påståendet är korrekt och är inte vilseledande eller ovederhäftig. Detta framgår av den åberopade bevisningen i denna del. Se vidare avseende yrkande 2.1.1 och 2.1.2.

Yrkande 3.2 angående påståendet "innehåller mer än 100 mineraler,

vitaminer och näringsämnen"

Bayer AB

389                Påståendet är ett generellt näringspåstående enligt vad som anförts ovan.

390                Påståendet är ett otillåtet näringspåstående enligt Förordningen eftersom det anger eller låter förstå eller antyder att produkten har särskilt gynnsamma näringsegenskaper. Påståendet finns inte uppräknat i förteckningen över tillåtna näringspåståenden i bilagan till Förordningen varför påståendet är felaktigt och vilseledande och är därför otillåtet enligt artikel 3 och 8. Vidare avses med ”näringsämnen” i kosttillskott just vitaminer och mineraler. Påståendet ger intryck av att var och en av Mivitotal-produkterna innehåller fler än 100 vitaminer respektive fler än 100 mineralen Av bilaga I till EG-förordning nr 1170/2009 framgår att endast 13 stycken vitaminer och 17 stycken mineralämnen är tillåtna vid framtagande av kosttillskott. Även för det fall domstolen skulle finna att det aktuella påståendet uppfattas som att var och en av Mivitotal-produkterna innehåller fler än 100 vitaminer och mineraler sammantaget så är påståendet felaktigt då dessa sammantaget uppgår till maximalt 30 stycken enligt bilagan. Vidare finns det inte några kända stabilitetsdata vad gäller hur länge vitaminer och mineraler finns kvar i kosttillskott som förpackas i flytande, färdiguppblandad form varför antalet vitaminer och mineraler de facto kan vara än lägre. Påståendet är således felaktigt och vilseledande enligt Förordningen artikel 3 och 8 samt enligt 5 § MFL (lagstridighetsprincipen).

391                Under alla omständigheter har Bringwell inte styrkt påståendet varför det är ovederhäftigt och vilseledande enligt 10 § MFL.

Bringwell AB och D. R.

392                Påståendet strider inte mot vare sig MFL eller EU-rätten.

393                Påståendet är inte ett otillåtet näringspåstående. Det görs inte en antydan till att Mivitotal har särskilt gynnsamma näringsmässiga egenskaper. Även om påståendet skulle anses vara ett näringspåstående så uppfyller Mivitotal de krav som uppställs i direktiv 90/496/EG varför påståendet inte är generellt och därmed otillåtet. Påståendet uppfattas som att antalet vitaminer, mineraler och näringsämnen tillsammans uppgår till minst 100 stycken. Den aktuella produkten innehåller 110 vitaminer, mineraler (inkluderande olika spårmineraler) och näringsämnen. Det är tillåtet att på innehållsförteckningen ange vissa ämnen tillsammans under förutsättning att de ämnen som förekommer inte överstiger 2 % av den totala volymen. Så har skett i detta fall där 74 kolloidala mineraler anges som en sk. mineralmix. Tillsammans med övriga 36 ingredienser uppgår de således till 110 stycken. Påståendet är därmed korrekt och är inte vilseledande eller ovederhäftig. Detta framgår av den åberopade bevisningen i denna del. Utformningen av kosttillskottsdirektivet medför inte att användandet av ordet ”näringsämnen” utgör överflödig information. Påståendet uppfattas inte som ett näringspåstående.

Yrkande 3.3 angående påståendet "Årets kosttillskott sex gången"

Bayer AB

394                Se ovan under yrkandena 1.2.1 och 1.2.2.

Bringwell

395                Påståendet är inte strid med MFL.

396                Mivitotal Plus har erhållit utmärkelser 1997, 1998, 2001, 2002, 2006 och 2008 av Hälsokostrådet och tidningen Hälsa. Utmärkelsen avser inte produktens kvalitet (bäst i test eller liknande) utan har erhållits pga att det är den produkt som bl.a. hälsofackbutikerna funnit mest intressant att arbeta med. De aktuella utmärkelserna kan inte anses inaktuella. Marknadsföringen har ägt rum i tv-reklam för Mivitotal Plus där kommunikationsmediet medför begränsningar i tid och utrymme. Det är inte nödvändigt att precisera årtal i reklamen (se MD 1974:3). Det bestrids att en genomsnittskonsument uppfattar påståendet som att produkten nyligen tilldelats utmärkelsen eller att påståendet, i en reklamfilm där Mivitotal Plus står i centrum, skulle avse samtliga Mivitotal-produkter eller att påståendet uppfattas som att Mivitotal fått utmärkelsen i år och sex år tidigare. Påståendena är korrekta och är inte vilseledande eller ovederhäftiga.

Yrkande 3.4 angående påståendet "Mer än bara energi!"

Bayer AB

397                Påståendet är ett otillåtet ospecifikt hälsopåstående enligt vad som anförts ovan.

398                Vidare anges inte i marknadsföringen vad som avses med ”mer” varför påståendet är felaktigt, tvetydigt och vilseledande och otillåtet enligt artikel 3 och 10 samt enligt 5 § MFL (lagstridighetsprincipen).

399                Under alla omständigheter är påståendet ovederhäftigt och vilseledande i sin kontext enligt 10 § MFL.

Bringwell AB och D. R.

400                Påståendet är inte i strid med vare sig MFL eller EU-rätten.

401                Påståendet är inte ett otillåtet hälsopåstående. Det görs inte någon koppling mellan intaget Mivitotal och att hälsan hos den som intar Mivitotal skulle påverkas. Påståendet innebär att brukaren får i sig mer än energi, inget annat. Vid intag av Mivitotal erhålls inte endast energigivande vitaminer och mineraler utan också t.ex. aminosyror. Påståendet är korrekt och är inte vilseledande eller ovederhäftig. Detta framgår av den åberopade bevisningen i denna del.

Yrkande 4 angående påståenden som ger intryck av att kosttillskott i flytande form har ett snabbare och effektivare upptag i kroppen än kosttillskott i andra former

402                Påståendet är om Mivitotals flytande form enligt vad som anförts ovan.

403                Under alla omständigheter har Bringwell inte styrkt påståendet varför det är otillbörligt och vilseledande enligt 10 § MFL.

Bringwell AB och D. R.

404                Påståendet är inte i strid med MFL eller EU-rätten.

405                Påståendet är korrekt vilket framgår av den åberopade bevisningen i denna del. Det är inte vilseledande eller ovederhäftigt. Se vidare avseende yrkande 1.1.14 och 1.1.50.

BEVISNING

406                Bayer AB har åberopat hörande av partssakkunnige docent H. W. På svarandenas

begäran har produktchefen S. Ö. och motpartsombudet S. K. hörts. Parterna har åberopat omfattande skriftlig bevisning och rätten har hållit syn på TV-reklamfilmer som åberopats av Bayer AB.

DOMSKÄL

407                Målet rör framställningar avseende kosttillskott som tillhandahållits i förbindelse med varumärken bestående av eller innehållande märkesordet Mivitotal samt påståenden angående en produkt som tillhandahållits under varumärket Mivitotal Bar vilken är att klassificera som livsmedel.

408                Framställningarna m.m. har förekommit på webbplatserna www.mivitotal.se, www.helapharma.se (tidigare firma för Bringwell Sverige AB) och www.youtube.se samt i tidskrifter och i TV-reklam – främst vid olika tillfällen under år 2010-2012.

Kommersiella meddelanden och tryckfrihet m.m.

409                Bringwell Sverige AB och medparter har gjort gällande att ett flertal av de aktuella påståendena (se ovan punkt 49 f.) utgör allmän information om bl.a. näringslära och att de inte utgör kommersiella meddelanden. I vart fall är det, enligt svarandenas mening, fråga om s.k. blandande meddelanden som innehåller både reklaminslag och sådana inslag som skyddas av tryckfrihetsförordningen (TF).

410                Svarandena har även gjort gällande att påståendena under alla förhållanden inte är att se som marknadsföring av någon utpekad produkt, dvs. att påståendena ska ses självständigt och att de inte tillskriver Mivitotal någon viss egenskap. Därmed saknas, enligt svarandenas mening, förutsättningar för att förbjuda användning av de aktuella påståendena.

411                Bayer AB har bestritt att den påtalade marknadsföringen skulle avse annat än rent kommersiella meddelanden och gjort gällande att dessa meddelanden avser Mivitotal-produkter .

412                Marknadsdomstolen konstaterar att de påståenden som är aktuella i detta avseende har förekommit på Bringwell Sverige AB:s webbplatser www.mivitotal.se och www.helapharma.se . Bestämmelserna i TF avser tryckta skrifter och är således inte direkt tillämpliga på framställningar på internet. Bestämmelserna i yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) omfattar andra medier, såsom databaser som är tillgängliga via internet. När andra än ett medieföretag lägger ut information på detta sätt fordras för tillämpning av YGL att de har utgivningsbevis för denna verksamhet. Det har inte gjorts gällande, och det har inte heller framkommit i målet, att Bringwell Sverige AB, som inte är ett medieföretag, har utgivningsbevis för webbplatserna i fråga. Inte heller bestämmelserna i YGL är därmed direkt tillämpliga på de i målet aktuella framställningarna.

413                Marknadsdomstolen har dock genom tidigare avgöranden slagit fast att det som huvudregel saknas anledning att göra skillnad mellan internet och andra medier när det gäller MFL:s räckvidd och att gränsdragningen ska göras enligt samma principer som gäller i förhållande till TF respektive YGL (se MD 2005:11).

414                I detta sammanhang finns anledning att uppmärksamma att EU-förordningen 1924/2006 är tillämplig på hälsopåståenden och näringspåståenden i kommersiella meddelanden, men inte på t.ex. icke-kommersiella meddelanden i pressen (se punkt 4 i preambeln till förordningen). I den mån ett hälso- eller näringspåstående görs i ett icke-kommersiellt meddelande saknas alltså förutsättningar för ett ingripande med stöd av förordningen.

415                De nu aktuella påståendena har på webbplatserna förekommit i texter under huvudrubriker såsom ”Vad är Mivitotal?” och ”Vem bör använda Mivitotal®?” eller rubriker som består av namnet på en Mivitotal-produkt, t.ex. ”Mivitotal® flex”. På webbplatserna har det vidare funnits möjlighet att beställa mer information om produkten, beställa själva produkten eller information om inköpsställen i direkt anslutning till de texter där de påtalade påståendena ingår. Även påståenden som sedda för i sig har en mer generell innebörd får, i de sammanhang de förekommit, en klar koppling till de marknadsförda produkterna på webbplatsen.

416                På grund av det anförda framträder påståendena som kommersiella budskap använda i ett avsättningsfrämjande syfte. Inte heller kan något av de i denna del aktuella påståendena, i det sammanhang det förekommit, anses vara av opinionsbildande karaktär eller annars av sådant slag att det omfattas av tryck- eller yttrandefrihet, ens såsom ett s.k. blandat meddelande.

Målgruppen

417                Bayer AB har anfört att målgruppen för den i målet aktuella marknadsföringen utgörs av genomsnittskonsumenter utan särskilda kunskaper om t.ex. hälsa, näringslära eller olika ämnen som används i kosttillskott. Konsumenterna är enligt Bayer AB i stället särskilt påverkbara då de genom kosttillskott söker en förbättrad hälsa.

418                Bringwell Sverige AB och medparter har gjort gällande att den genomsnittliga mottagaren av marknadsföringen är mer upplyst än konsumenter i allmänhet. Svarandena har därvid anfört att dessa konsumenter aktivt söker information om produkterna för att undvika intag av ”dåliga” eller ”felaktiga” produkter och att konsumenterna kan göra åtskillnad mellan allmän näringslära och den egentliga marknadsföringen.

419                I målet är alltså fråga om marknadsföring av produkten Mivitotal som utgör ett kosttillskott samt Mivitotal Bar som är ett livsmedel. Målgruppen bör bestämmas utifrån att reklamen rör området kost och hälsa, något som intresserar många människor. Marknadsföringen får anses ha varit inriktad på konsumenter som köper eller kan tänka sig köpa produkter som de uppfattar kan bidra till en bättre kosthållning eller kan erbjuda andra fördelar från hälsosynpunkt. Detta är en bred och sammansatt målgrupp, där vissa kan ha insikter i näringslära och liknande, men där flertalet inte har det. D et får därför förutsättas att en genomsnittlig mottagare saknar närmare kunskaper om de, i sig komplicerade, förhållanden som behandlas i reklamen. Marknadsföringen har delvis förekommit i allmänna medier i form av TV-reklam och tidskriftsannonser, men också på webbplatser. Att många söker information på nätet om olika produkter tyder visserligen på ett mer aktivt intresse, men detta kan inte tas till intäkt för att dessa konsumenter genomsnittligt skulle ha särskilda kunskaper i ämnet.

Ansvaret för den påtalade marknadsföringen

420                I målet är ostridigt och utrett att Bringwell AB:s (publ) dotterbolag Bringwell Sverige AB ansvarat för den marknadsföring som påtalats i mål C 3/11 och som förekommit på bl.a. webbplatsen www.mivitotal.se och i tidskrifter.

421                Bayer AB har gjort gällande att såväl moderbolaget i Bringwell-koncernen, Bringwell AB, som D. R. personligen är ansvariga för marknadsföringen i mål C 10/12, i vart fall genom att ha väsentligt bidragit till denna.

422                Bringwell AB och D. R. har bestritt att de haft ett ansvar för marknadsföringen samt har anfört att dotterbolaget Bringwell Sverige AB, som inte är part i mål C 10/12, har ansvarat även för denna marknadsföring.

423                Av 23 § andra stycket MFL följer, att ett förbud mot att fortsätta en otillbörlig marknadsföring får meddelas också mot en anställd, någon som handlar på näringsidkarens vägnar och var och en som i övrigt väsentligt har bidragit till marknadsföringen.

424                Marknadsdomstolen har tidigare slagit fast att ett moderbolag under vissa omständigheter kan ha ett övergripande ansvar i marknadsrättsligt hänseende för ett dotterbolags marknadsåtgärder, även när dotterbolag har det huvudsakliga ansvaret för en marknadsföringsåtgärd (se MD 2005:11). Vidare har domstolen funnit bl.a. att den omständigheten att någon intar ställning av ledande företrädare för en juridisk person inte i sig utgör skäl för att rikta ett förbud även mot denne (se MD 1989:19).

425                Vad först gäller frågan om Bringwell AB:s ansvar kan Marknadsdomstolen konstatera att detta bolag, förutom att det är moderbolag till Bringwell Sverige AB, under del av den i målet aktuella tiden hade delvis samma funktionärer som dotterbolaget, bl.a. i det att D. R. var extern verkställande direktör i moderbolaget och ensam styrelseledamot i dotterbolaget.

426                I här aktuella fall har i samtliga reklamfilmer visats ett varumärke bestående av endast namnet ”Bringwell” och en figur. Vidare är utrett att figurmärket vid tiden för marknadsföringen ägdes av moderbolaget Bringwell AB.

427                Ett grundläggande krav på marknadsföring är att det tydligt framgår vem som svarar för denna (9 § 2 st. MFL). Som huvudregel ska avsändarens namn eller firma framgå av marknadsföringen (se MD 2011:15). Men även ett varumärke kan ge erforderlig upplysning om marknadsföringens ursprung (se prop. 2007/08:115 s. 83). En annan sak är givetvis, att användning av ett varumärke i reklam inte med nödvändighet innebär att innehavaren av varumärket har ett ansvar för marknadsföringen (jfr bl.a. MD 2005:11 och 2010:14).

428                I de aktuella reklamfilmerna förekommer – utöver produktnamnet Mivitotal – endast en uppgift som kan utpeka en avsändare av marknadsföringen och det är Bringwell AB:s registrerade varumärke BRINGWELL med figur. Av Bringwell AB:s egna uppgifter framgår att varumärket använts av såväl bolaget självt som dess dotterbolag samt att syftet varit att uppnå en enhetlig grafisk identitet inom koncernen. Bringwell AB, som haft en ledningsgemenskap med dotterbolaget Bringwell Sverige AB, har uppenbarligen varit medvetet om det sätt på vilket bolagets varumärke använts i den aktuella marknadsföringen. Bringwell AB har inte gjort gällande att bolaget vidtagit någon åtgärd för att Bringwell Sverige AB skulle klargöra att dotterbolaget ensamt stod bakom marknadsföringen.

429                Vid dessa förhållanden måste Bringwell AB, som enligt sin verksamhetsbeskrivning sysslar med bl.a. marknadsföring av kosttillskott, i vart fall anses ha medverkat till marknadsföringen på ett sätt som medför att bolaget haft ett ansvar för denna.

430                När det sedan gäller frågan om D. R. personliga ansvar framgår, som ovan anförts, att han var extern verkställande direktör i Bringwell AB och ensam styrelseledamot i Bringwell Sverige AB. Vidare framgår, att D. R., i vissa fall samman med annan, varit företrädare för bolag som uppgått i Bringwell-koncernen.

431                Det har dock inte framkommit någon omständighet som kan läggas till grund för slutsatsen att D. R. tagit aktiv del i utformningen av den aktuella marknadsföringen eller beslutat om dess närmare innehåll. Vid dessa förhållanden har Bayer AB inte visat att D. R. väsentligen bidragit till marknadsföringen eller att han på annat sätt haft ett ansvar för marknadsföringen. Det saknas därmed redan på denna grund förutsättningar för att meddela förbud för honom personligen.

De enskilda yrkandena avseende den påtalade marknadsföringen

432                Nedan följer Marknadsdomstolens bedömning av de enskilda påståendena enligt yrkandena i målen. Yrkandena behandlas på grundval av vissa för yrkandena gemensamma beröringspunkter enligt vad som redovisas nedan och inte i den nummerordning de upptagits i reciten. Den numrering av yrkandena som framgår av reciten används dock även i det följande.

433                Marknadsdomstolen har i ett stort antal avgöranden fastslagit att marknadsföring som utgångspunkt ska bedömas utifrån hur den uppfattas vid ett flyktigt påseende av en genomsnittskonsument. I detta ligger att det sammanhang och det sätt på vilket ett påstående presenteras har betydelse för hur det uppfattas. Det innebär bl.a., att ett i och för sig riktigt påstående i ett visst sammanhang kan vara ägnat att uppfattas på ett sätt som gör att det blir vilseledande.

434                Av särskild betydelse vid bedömningen av de i målet aktuella påståendena är kravet på att all marknadsföring ska vara vederhäftig. Med hänsyn till att många av påståendena är svårbedömda för en genomsnittkonsument, måste kravet på vederhäftighet hos dessa ställas högt. Det är marknadsföraren som har bevisbördan för att påståenden i marknadsföring är vederhäftiga. I fall där bevisningen ger motstridiga eller annars oklara resultat kan förbud därför komma att meddelas även om marknadsföraren presenterar bevisning som ger stöd för att ett visst påstående som sådant är vederhäftigt (se MD 2011:20 ).

435                I fall där det föreligger skäl att meddela förbud mot viss marknadsföring på en grund, saknas normalt anledning att pröva om det finns skäl för förbud även på annan grund. Finner Marknadsdomstolen i det följande att det föreligger skäl att meddela förbud på viss grund kommer domstolen därför inte att pröva någon annan grund, om det inte föreligger särskilda skäl för det.

436                Marknadsdomstolen erinrar om att domstolen ovan (under punkt 430 f.) funnit, att Bayer AB inte visat att D. R. väsentligen bidragit till marknadsföringen och att det redan på denna grund saknas förutsättningar för att meddela förbud för honom personligen. Att det inte visats att han har haft ett ansvar för marknadsföringen berörs därför inte i det följande. En annan sak är, att hänvisning i vissa fall görs till D. R. i dennes egenskap av part på svarandesidan.

Av Bayer AB frånfallna yrkanden

437                Bayer AB har under handläggningen frånfallit yrkandena 1.1.53 och 1.1.59. Dessa ska därmed avskrivas.

Av Bringwell Sverige AB medgivna yrkanden

438                Bringwell Sverige AB har medgivit Bayer AB:s talan såvitt avser de påståenden som anges i yrkandena 1.1.1, 1.1.2, 1.1.13, 1.1.15, 1.1.17, 1.1.18, 1.1.30, 1.1.33, 1.1.35, 1.1.38, 1.1.40, 1.1.42, 1.1.46, 1.1.47, 1.1.48, 1.1.52, 1.1.54, 1.1.55, 1.1.56 och 1.1.60. Bringwell Sverige AB har dock bestritt dessa yrkanden i vad de avser andra liknande påståenden.

439                Samtliga medgivna yrkanden innefattar påståenden som enligt Marknadsdomstolens bedömning är ovederhäftiga och därmed vilseledande enligt 10 § MFL. Det är i vart fall sannolikt att de påverkat mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut enligt 8 § MFL. Påståendena har därigenom varit otillbörliga och Bringwell Sverige AB ska till följd härav förbjudas att använda påståendena i förbindelse med Mivitotal enligt 23 § MFL. Frågan om den närmare utformningen av förbuden tar Marknadsdomstolen upp nedan (se punkt 568 ff.), inbegripet frågan om förbud avseende andra liknande påståenden.

Påståendena ”Mivitotal Årets kosttillskott” (yrkande 1.2.1), ”Mivitotal är utsedd till årets kosttillskott inte mindre än sex gånger” (1.2.2) och ”Årets kosttillskott sex gånger” (3.3)

440                Påståendena har använts i reklamfilm i bl.a. TV4 i februari 2012 (yrkande 1.2.1 och 3.3), på webbplatsen www.mivitotal.se i januari 2011 (1.2.2), på webbplatsen www.youtube.com i februari 2012 (3.3) och i annonser i tidskrifter, bl.a. i ICA-kuriren i februari 2010 (1.2.2).

441                Bayer AB har gjort gällande att det av marknadsföringen inte framgår vare sig vem som står bakom utmärkelsen ”Årets kosttillskott” eller vilken Mivitotalprodukt som tilldelats utmärkelsen. Vidare har Bayer AB anfört att det – bortsett från marknadsföringen på webbplatsen www.mivitotal.se – inte framgår vilka år den marknadsförda produkten erhöll utmärkelsen samt att utmärkelserna vid tiden för marknadsföringen varit ”utdaterade”.

442                Bringwell Sverige AB och medparter har invänt att Mivitotal Plus erhöll utmärkelsen 1997, 1998, 2001, 2002, 2006 och 2008, att utmärkelsen delades ut av Hälsokostrådet och tidskriften Hälsa samt att påståendena varit korrekta och därmed inte vilseledande. Vidare har svarandena invänt bl.a., att marknadsföringen delvis förekommit i TV samt att det måste beaktas att tid och utrymme är begränsat i detta medium.

443                Marknadsdomstolen konstaterar till att börja med, att prövningen av de nu aktuella påståendena ska avse den av Bayer AB yrkade rättsföljden, dvs. att svarandena ska förbjudas att använda de aktuella påståendena annat än i anslutning till produkten Mivitotal Plus och med angivande av årtal för utmärkelsen.

444                Vidare konstaterar domstolen att det är ostridigt och utrett att Mivitotal Plus utsetts till Årets Kosttillskott av Hälsokostrådet – en intresseorganisation för bl.a. företag som säljer olika häloskostprodukter – och tidskriften Hälsa avseende åren 1997, 1998, 2001, 2002, 2006 och 2008. Av utredningen framgår inte annat än att utmärkelsen endast avsett Mivitotal Plus och inte någon av de övriga Mivitotal-produkterna. Enligt vad utredningen visar har påståendet förekommit såväl med angivande av årtal för utmärkelsen som utan information av detta slag.

445                Ett påstående om ”årets kosttillskott” anses innefatta en uppgift om en tidsmässigt aktuell utmärkelse (jfr MD 1993:95). Påståendet måste därför anses ha varit inaktuellt i vart fall när det i februari 2012 användes i reklamfilm, utan att det framgick att produkten erhöll utmärkelsen senast 2008.

446                Vid denna bedömning är marknadsföringen i denna del att anse som vilseledande enligt 10 § MFL. Det är i vart fall sannolikt att den påverkat mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut enligt 8 § MFL. Att påståendet i vissa fall framförts i TV-reklam, där kommunikationsmediet kan medföra begränsningar i tid och utrymme, kan inte anses ha hindrat ett angivande av produktens namn och årtalet för utmärkelsen. Påståendena har följaktligen varit otillbörliga och Bringwell Sverige AB ska därför förbjudas att använda påståendena under yrkandena 1.2.1 och 1.2.2 och Bringwell AB ska förbjudas att använda påståendet under yrkande 3.3 enligt 23 § MFL. Frågan om den närmare utformningen av förbuden tar Marknadsdomstolen upp nedan (se punkt 568 ff.). Domstolen tar därvid upp den särskilda frågan om ett förbud, såsom Bringwell AB och medparter gjort gällande, bör begränsas genom användning av uttrycket ”om så inte är fallet” (jfr punkt 57 ovan).

Om påståendena ”Sveriges mest sålda flytande kosttillskott” (yrkande 2.1.1), ”Sveriges mest sålda flytande multivitamin” (2.1.2) och ”Sveriges mest använda flytande multvitamin” (3.1)

447                Påståendena har förekommit på webbplatsen www.mivitotal.se i januari 2011 (yrkande 2.1.1) samt i reklamfilm på bl.a. TV4 i januari 2010 (2.1.2) och på TV4 i februari 2012 (3.1). Påståendet under yrkande 3.1 har härutöver använts på webbplatsen www.youtube.com i februari 2012 och förekom fortfarande vid tiden för huvudförhandlingen, den 9-12 april 2013, på webbplatsen.

448                Bayer AB har gjort gällande bl.a. att påståendena inte är vederhäftiga. Bayer AB har därvid anfört att även kosttillskott m.m. som säljs i form av brustabletter, såsom bolagets produkt Berocca, utgör flytande preparat, eftersom de löses upp i vatten och intas i flytande form samt att Mivitotal vid en jämförelse av sålda dagsdoser som inbegriper brustabletter såsom Berocca inte är vare sig mest sålt eller mest använt. – Bayer AB har vitsordat de försäljningssiffror som Bringwell Sverige AB och medparter åberopat, men har invänt bl.a., att de inte är representativa för den tid som marknadsföringen omfattar. Vidare har Bayer AB bestritt att innehållet i de marknadsundersökningar som svarandena åberopat är rättvisande.

449                Bringwell Sverige AB och medparter har bestritt att beredningar i form t.ex. brustabletter utgör flytande preparat samt har anfört att de därför inte ska inkluderas i en sådan jämförelse. Vidare har svarandena anfört bl.a. att Mivitotal har en total marknadsandel om ca 67 procent på marknaden för flytande kosttillskott och en marknadsandel om 95 procent på marknaden för flytande multivitamin samt att påståendena är vederhäftiga.

450                Preparat i brustablettform löses alltså i vatten innan de används, i vissa fall för att uppnå liknande effekt som den hos lösningar vad gäller upptag m.m. Av utredningen i målet framgår dock att det i bl.a. farmaceutiska sammanhang görs åtskillnad mellan beredningar i flytande form och beredningar i form av s.k. brustabletter som upplöses i vatten innan de används. Det finns inte några hållpunkter för slutsatsen att genomsnittskonsumenten skulle uppfatta att beredningar som säljs i form av brustabletter utgör ett flytande preparat. Mivitotal är paketerat och säljs i flytande form, medan t.ex. Berocca säljs som brustablett och således inte i flytande form.

451                Frågan är då om Bringwell Sverige AB och medparter förmått visa att Mivitotal är Sveriges mest sålda flytande kosttillskott och multivitamin samt landets mest använda multivitamin. Svarandena har i denna del åberopat bl.a. försäljningssiffror från ”Svensk läkemedelsdata”, angivna som hänförliga till tiden april 2010 – mars 2011, och tre marknadsundersökningar från GfK Sverige AB, en avseende tiden juli 2010 – juni 2011, en avseende tiden juli 2011 – juni 2012 och en avseende tiden januari 2011 – januari 2012.

452                Marknadsdomstolen konstaterar, att den av Bringwell Sverige AB och medparter åberopade utredningen avseende försäljningen av flytande kosttillskott och ”multivitamin” är svåröverskådlig. Av särskild betydelse är att det inte framgår att samtliga för påståendena relevanta preparat inkluderats i sammanställningen från Svensk läkemedelsdata. Och av rapporterna över marknadsundersökningarna framgår inte närmare hur dessa genomförts och än mindre deras relevans för de aktuella marknadsföringspåståendena. Mot bakgrund av det nu sagda kan inte den av svarandena åberopade bevisningen i denna del anses ha den robusthet som erfordras för att styrka att Mivitotal är Sveriges mest sålda flytande kosttillskott eller multivitamin eller mest använda multivitamin.

453                På grund av det anförda är påståendena att bedöma som vilseledande enligt 10 § MFL. Det är i vart fall sannolikt att de påverkat mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut enligt 8 § MFL. Bringwell Sverige AB ska därför förbjudas att använda påståendena under yrkandena 2.1.1 och 2.1.2 och Bringwell AB ska förbjudas att använda påståendet under yrkande 3.1. Angående frågan om utformningen av förbuden se punkt 568 ff. nedan.

Påståendet ”innehåller mer än 100 vitaminer, mineraler och näringsämnen” (yrkande 3.2)

454                Påståendet användes bl.a. i förbindelse med Mivitotal Plus i reklamfilm i bl.a. TV4 under februari 2012 samt på webbplatsen www.youtube.com i februari 2012 och till och med tiden för huvudförhandlingen i målet (jfr ovan punkt 447).

455                Bayer AB har bl.a. gjort gällande att påståendet uppfattas så att produkten innehåller mer än hundra vardera av vitaminer, mineraler och näringsämnen, dvs. sammantaget mer än trehundra av de angivna ingredienserna.

456                Bringwell AB och medpart har invänt att påståendet uppfattas så att produkten sammanlagt innehåller mer än 100 ingredienser.

457                Marknadsdomstolen konstaterar, att påståendet vid en språklig bedömning närmast har innebörden att den marknadsförda produkten sammanlagt innehåller mer än 100 ämnen. Det har inte framkommit något som tyder på att genomsnittskonsumenten skulle uppfatta formuleringen på annat sätt. Frågan är därmed om påståendet innebärande att Mivitotal innehåller mer än hundra vitaminer, mineraler och näringsämnen tillsammans är vederhäftigt.

458                Bayer AB har gjort gällande att påståendet också är felaktigt av det skälet att endast 13 stycken vitaminer och 17 stycken mineralämnen är tillåtna vid framtagande av kosttillskott enligt bilaga I till EG-förordningen nr 1170/2009 samt att inte finns några kända stabilitetsdata vad gäller hur länge vitaminer och mineraler finns kvar i kosttillskott som förpackas i flytande, färdiguppblandad form, varför antalet vitaminer och mineraler de facto kan vara lägre.

459                Bringwell AB och medpart har invänt att Mivitotal innehåller 110 vitaminer, mineraler (inkluderande spårmineraler) och näringsämnen samt att 74 av dessa är s.k. kolloidala mineraler vilka anges tillsammans på produktens innehållsförteckning.

460                S. Ö., produktionsutvecklingschef på Bringwell Sverige AB, har i sitt vittnesmål uppgett – utan att precisera detta närmare – att Mivitotal innehåller 36 ämnen och 74 stycken s.k. vegetabiliska mineraler samt att det numera anges ”mineralmix från vegetabilier” på produktens etikett.

461                I Bilaga I till Kommissionens förordning nr 1170/2009 om de vitaminer och mineralämnen och former av dessa som får tillsättas i livsmedel, inbegripet kosttillskott, uppräknas 13 vitaminer och 17 mineralämnen som får användas vid framtagning av kosttillskott. Vidare framgår av Livsmedelsverkets föreskrifter om kosttillskott, LIVSFS 2003:9, som genomför EG-direktivet 2002/466/EG, att med näringsämnen avses i direktivet vitaminer och mineraler.

462                Redan i betraktande av det nyss sagda får utrymmet anses begränsat för att ett påstående som det nu aktuella ska vara vederhäftigt. Till detta kommer att det av förhöret med H. W. framgår, att med kolloidala mineraler avses mineraler som behåller sin ursprungliga identitet men som förekommer i en annan, flytande form. Det verkliga antalet mineraler i produkten skulle därmed vara lägre än vad som påståtts i marknadsföringen.

463                Mot bakgrund av det nu anförda och då Bringwell AB och medpart inte lagt fram någon närmare utredning om innehållet i den aktuella produkten kan de inte anses ha visat att Mivitotal innehåller mer än hundra vitaminer, mineraler och näringsämnen tillsammans.

464                Påståendet är vid dessa förhållanden att bedöma som vilseledande enligt 10 § MFL. Det är i vart fall sannolikt att påståendet påverkat mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut enligt 8 § MFL. Bringwell AB ska därför förbjudas att använda dem. Angående frågan om utformningen av förbuden, se nedan punkt 568 ff.

Påståendena ”Ett kosttillskott i flytande form är en förutsättning för maximalt upptag” (yrkande 1.1.14), ”Eftersom en tablett måste lösas upp först, innan upptag kan ske i tunntarmen, kan det vara en fördel att ta sitt kosttillskott i flytande form” (1.1.50) och ”Ett kosttillskott i flytande form är en förutsättning för ett säkerställt bra upptag” (2.1.3) samt ”påståenden som ger intryck av att kosttillskott i flytande form har ett snabbare och effektivare upptag i kroppen än kosttillskott i andra former” (4)

465                De tre förstnämnda påståendena har förekommit på webbplatserna www.mivitotal.se (yrkande 1.1.14 och 1.1.50) respektive www.helapharma.se (2.1.3) i januari 2011. Det fjärde påståendet (yrkande 4) har förekommit i reklamfilm på bl.a. TV4 i februari 2012 och på webbplatsen www.youtube.com från och med den 7 november 2011 och till och med tiden för huvudförhandlingen i målet (jfr ovan punkt 447).

466                Enligt Marknadsdomstolens bedömning är vart och ett av påståendena i denna del ägnat att av genomsnittskonsumenten uppfattas så att det allmänt sett finns en fördel med kosttillskott i flytande form jämfört med andra beredningsformer samt att flytande form är en förutsättning för ett maximalt upptag (1.1.14) och för att säkerställa ett bra upptag (2.1.3), att upptaget kan ske snabbare (1.1.50) respektive snabbare och effektivare (4) genom den flytande formen och därmed bättre.

467                Utredningen ger vid handen, att preparat i flytande form typiskt sett tas upp snabbare av kroppen än preparat i t.ex. fast form, men även att processen för upptag av näringsämnen är mycket komplex. Av förhöret med H. W. framgår att upptaget i mag-tarmkanalen är beroende av många olika faktorer som t.ex. tarminnehållets kemiska sammansättning. Det framgår vidare bl.a. att det i vissa fall kan vara en fördel att ta ett preparat i annan form än flytande. Exempelvis kan en tablett vara att föredra för att undvika att de aktiva ämnena blir direkt exponerade för magsyrans påverkan.

468                Vid dessa förhållanden måste påståendena om att det generellt finns en fördel med flytande kosttillskott jämfört med andra beredningsformer anses vara ovederhäftiga och vilseledande. Det är i vart fall sannolikt att de påverkat mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut enligt 8 § MFL. Bringwell Sverige AB ska därför förbjudas att använda påståendena under yrkandena 1.1.14, 1.1.50 och 2.1.3 och Bringwell AB ska förbjudas att använda påståendet under yrkande 4. Angående frågan om utformningen av förbuden, se nedan punkt 568 ff.

Påståendet "Det finns kliniska undersökningar som visar, att barn som får kosttillskott presterar bättre resultat i skolan än barn som inte får något tillskott alls" (yrkande 1.1.9)

469                Det här aktuella påståendet har i januari 2011 förekommit på webbplatsen www.mivitotal.se, på en webbsida med rubriken ”Mivitotal® Kids” och i anslutning till en bild på en flaska Mivitotal.

470                Bayer AB har gjort gällande bl.a. att påståendet är ovederhäftigt i relation till den aktuella produkten samt anfört att det ger intryck av att intag av Mivitotal är nödvändigt för att ett barn ska prestera bra i skolan.

471                Bringwell Sverige AB har bestritt att fråga är om ett påstående av innebörd att den aktuella produkten påverkar barns utveckling i positiv riktning.

472                I det sammanhang där det förekommit – under rubriken ”Mivitotal® Kids” och i direkt avslutning till bild på en flaska Mivitotal Kids – är påståendet ägnat att ge mottagaren intrycket av att Mivitotal i vart fall kan ha viss positiv effekt på barns skolresultat även här i Sverige.

473                Bevisningen i målet ger visst stöd för att kosttillskott kan ha viss positiv effekt på barns skolresultat i områden i världen där det råder mat- eller näringsbrist. Bringwell Sverige AB har dock inte visat att dessa studier skulle vara överförbara på svenska förhållanden. Påståendet måste därför bedömas som ovederhäftigt och vilseledande enligt 10 § MFL. Det är i vart fall sannolikt att påståendet påverkat mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut enligt 8 § MFL. Bringwell Sverige AB ska därför förbjudas att använda påståendet. Angående frågan om utformningen av förbudet, se nedan punkt 568 ff.

Påståendena ”näringsrika och effektiva som måltidsersättare” (yrkande 1.1.11) och ”fungerar även när du vill byta ut ett mål mat då och då” (1.1.12)

474                Påståendena avser marknadsföring av Mivitotal Bar och har i januari 2011 förekommit på webbplatsen www.mivitotal.se under rubriken ”Mivitotal® Bars” och i anslutning till en bild på en förpackning av produkten ifråga.

475                Bayer AB har i denna del gjort gällande bl.a. att påståendena är ovederhäftiga och vilseledande då Mivitotal Bar marknadsförs som ett fullvärdigt alternativ till en näringsmässigt komplett måltid.

476                Bringwell Sverige AB har invänt att Mivitotal Bar kan användas för att skjuta upp en måltid eller för att vid något enstaka tillfälle byta ut en måltid och i detta avseende bl.a. likställt Mivitotal Bar med frukt.

477                Enligt Marknadsdomstolens mening kan marknadsföringspåståendena inte ges annan innebörd än att en måltid faktiskt kan ersättas eller bytas ut mot en Mivitotal Bar. Bringwell Sverige AB har inte åberopat någon bevisning som visar att Mivitotal Bar kan ersätta ett mål mat som uppfyller rimliga krav på närings- och energiinnehåll. Påståendet är därför ovederhäftigt och vilseledande enligt 10 § MFL. Det är i vart fall sannolikt att påståendena påverkat mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut enligt 8 § MFL. Bringwell Sverige AB ska därför förbjudas att använda påståendena. Angående frågan om utformningen av förbuden, se nedan punkt 568 ff.

Påståendena ”Speciellt sammansatt för att tillmötesgå barns behov av vitaminer, mineraler och kolloidala mineraler”(yrkande 1.1.10),”Speciellt sammansatt för att tillmötesgå barns behov under en extrem utvecklings- och tillväxtperiod” (1.1.57) och "barn är extra känsliga för näringsbrist"

(1.1.58)

478                De här aktuella påståendena har i januari 2011 förekommit dels på webbplatsen www.mivitotal.se, på en webbsida med rubriken ”Mivitotal®Kids” och i anslutning till en bild på en flaska Mivitotal Kids (yrkande 1.1.10), dels på webbplatsen www.helapharma.se på en webbsida med rubriken ”Mivitotal Kids” efter under-rubriken ”Kosttillskott på barnens villkor” (1.1.57 och 1.1.58).

479                Bayer AB har bl.a. gjort gällande att de här aktuella påståendena ger intryck av att Mivitotal är nödvändigt för att barn ska få i sig tillräckligt av vitaminer och mineraler (1.1.10), samt att Mivitotal är speciellt sammansatt för barn (1.1.57) och att barn är extra känsliga för näringsbrist (1.1.58). Vidare har Bayer AB gjort gällande att påståendena är vilseledande då Bringwell Sverige AB inte förebringat tillförlitlig vetenskaplig dokumentation till styrkande av påståendenas vederhäftighet i relation till den aktuella produkten.

480                Bringwell Sverige AB har bestritt vad Bayer AB sålunda påstått samt i denna del åberopat dels skrifter från Livsmedelsverket angående rekommenderade intag av vitaminer, dels skriftliga utlåtanden, bl.a. ett utlåtande av I. J. och P. G.

481                Marknadsdomstolen konstaterar att påståendena rör Mivitotals sammansättning samt barns behov av näring och näringsämnen såsom vitaminer och mineraler. Påståendena är i det sammanhang de förekommit – under rubriker bestående av eller innehållande varumärket Mivitotal Kids – ägnade att uppfattas bl.a. så att barn är extra känsliga för näringsbrist samt att Mivitotal Kids har en sammansättning som är särskilt lämplig för barn och att det i allmänhet finns skäl att komplettera maten med ett kosttillskott såsom Mivitotal Kids.

482                Av den åberopade bevisningen kan sägas framgå att rekommenderat intag av vitaminer skiljer sig åt mellan barn och vuxna. Det kan dock inte – så som anges i J. och G. utlåtande, vilket för övrigt inte innehåller någon uppgift om vad utlåtandet i denna del grundas på – anses vara ”allmänt känt” att barn skulle vara extra känsliga för näringsbrist. Även i övrigt saknas tillräckligt underlag för ett sådant påstående. Oavsett hur det förhåller sig med barns känslighet för näringsbrist är det inte visat att det i allmänhet finns skäl att komplettera barns mat med ett kosttillskott. Inte heller framgår av bevisningen hur Mivitotal Kids skulle vara speciellt sammansatt för att tillmötesgå barns behov av näring eller näringsämnen . Vid dessa förhållanden är påståendena vilseledande enligt 10 § MFL. Det är i vart fall sannolikt att påståendena påverkat mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut enligt 8 § MFL. Bringwell Sverige AB ska därför förbjudas att använda påståendena. Angående frågan om utformningen av förbuden, se nedan punkt 568 ff.

Påståendet ”snabbmat och halvfabrikat på menyn ger inte tillräckligt av alla de näringsämnen som behövs för att främja en god hälsa under ett barns tillväxt och utveckling” (yrkande 1.1.8)

483                Påståendet har i januari 2011 förekommit på webbplatsen www.mivitotal.se under rubriken Mivitotal® Kids och i anslutning till en bild på en flaska Mivitotal Kids.

484                Bayer AB har gjort gällande bl.a. att påståendet ger intryck av att Mivitotal är nödvändigt för att ett barn ska få tillräckligt av alla de näringsämnen som behövs för att främja en god hälsa och att det är nödvändigt för barnets tillväxt och utveckling. Bayer AB har vidare anfört att Bringwell Sverige AB inte styrkt påståendet samt att det därför är ovederhäftigt och därmed vilseledande enligt 10 § MFL.

485                Bringwell Sverige AB har invänt att påståendet inte avser någon Mivitotalprodukt samt anfört att fråga är om en allmän beskrivning av undermålig mat och att påståendet i sig är riktigt.

486                Särskilt med hänsyn till användningen av uttrycket ”på menyn” är påståendet i det sammanhang det förekommit, enligt Marknadsdomstolens mening, ägnat att uppfattas som att även barn som ibland äter snabbmat eller halvfabrikat kan behöva komplettera sin mat med ett kosttillskott.

487                Marknadsdomstolen konstaterar, att utredningen ger visst stöd för att en kosthållning med s.k. snabbmat och halvfabrikat kan ha nackdelar från hälsosynpunkt, bl.a. för att sådan mat ofta innehåller för mycket salt och för lite kostfibrer och vitaminer. Enligt Marknadsdomstolens bedömning ger dock bevisningen inte stöd för påståendet så som det är ägnat att uppfattas, dvs. att även den som ibland äter snabbmat eller halvfabrikat kan behöva komplettera med ett kosttillskott.

488                Påståendet är på grund av det anförda att bedöma som vilseledande enligt 10 § MFL. Det är i vart fall sannolikt att påståendet påverkat mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut enligt 8 § MFL. Bringwell Sverige AB ska därför förbjudas att använda påståendet. Angående frågan om utformningen av förbuden, se nedan punkt 568 ff.

Påståendet ”Det är särskilt viktigt för idrottsmän som tränar hårt, att få tillräckligt med protein i sin kost och som kosttillskott” (yrkande 1.1.49)

489                Påståendet har förekommit på webbplatsen www.mivitotal.se i januari 2011. Påståendet har utgjort en del av en text presenterad under huvudrubriken ”Vem bör använda Mivitotal®?” och underrubriken ”Vad är då vitaminer?” och ordet ”Mineraler”.

490                Bayer AB har gjort gällande bl.a. att påståendet ger intryck av att intag av Mivitotal är särskilt viktigt för idrottsmän samt att det är ovederhäftigt i den kontext det förekommit och därmed vilseledande enligt 10 § MFL.

491                Bringwell Sverige AB har invänt bl.a. att hårt tränande människor bör komplettera sin mat med kosttillskott och att tillskott har en positiv effekt för dem samt att påståendet således är vederhäftigt.

492                Marknadsdomstolen konstaterar, att påståendet, särskilt genom avfattningen ”och som kosttillskott”, inte kan uppfattas på annat sätt än att idrottsmän som tränar hårt måste eller i vart fall bör komplettera sin mat med ett kosttillskott såsom Mivitotal för att få i sig tillräckligt med proteiner.

493                Av utredningen i målet framgår att intag av protein är viktigt för idrottsmän, bl.a. inom styrkesporter. Vad gäller vikten av att idrottsmän får i sig protein som kosttillskott är dock utredningen inte entydig. Vid dessa förhållanden har Bringwell Sverige AB inte förmått visa att påståendet är vederhäftigt. Påståendet är därför att bedöma som vilseledande enligt 10 § MFL och det är i vart fall sannolikt att påståendet påverkat mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut enligt 8 § MFL. Bringwell Sverige AB ska därför förbjudas att använda påståendet. Angående frågan om utformningen av förbuden, se nedan punkt 568 ff.

Påståendena ”Uthålligheten samt energin i kroppen kan därför förlängas.” (yrkande 1.1.5) och ”Muskeltröttheten förebyggs, syreupptagningsförmågan ökar, energiomsättningen bibehålls och stresstoleransen ökar” (1.1.6)

494                De här aktuella påståendena har under januari 2011 förekommit på webbplatsen www.mivitotal.se, på en webbsida med rubriken ”Mivitotal® Flex”. Påståendena har utgjort en del av en längre text – som bl.a. innehåller uppgifter om aminosyran L-karnitin – och i direkt anslutning till en bild på en flaska med kosttillskottet Mivitotal Flex.

495                Bayer AB har gjort gällande att påståendena i denna del inte kan uppfattas på annat sätt än att intag av Mivitotal har den verkan som anges i påståendena, såsom att uthålligheten förlängs (1.1.5) och att muskeltrötthet förebyggs. Bayer AB har vidare gjort gällande bl.a. att det inte finns tillräckliga vetenskapliga belägg för att intag av Mivitotal ger den effekt som anges i påståendena och att de därför är vilseledande.

496                Bringwell Sverige AB har invänt bl.a. att påståendena inte avser Mivitotal utan i stället är en allmän beskrivning av den verkan som aminosyran L-karnitin ger samt att beskrivningen är riktig och därmed inte vilseledande.

497                Marknadsdomstolen konstaterar, att påståendena gjorts i anslutning till en redovisning av den verkan som vissa av de ämnen har som ingår i Mivitotal, bl.a. aminosyran L-karnitin. Mot denna bakgrund måste påståendena vid en flyktig läsning anses har varit ägnade att ge intryck av att intag av Mivitotal flex – genom sitt innehåll av bl.a. L-karnitin – ger de effekter som anges i dessa.

498                Bevisningen i denna del innehåller motstridiga uppgifter om L-karnitins effekter i de avseenden som anges i påståendena, i vart fall vad gäller friska personer. Vidare saknas närmare utredning om huruvida intag av Mivitotal ger de effekter som anges i de båda påståendena. Vid dessa förhållanden har Bringwell Sverige AB inte förmått visa att påståendena är vederhäftiga.

499                Påståendena är på grund av det anförda att bedöma som vilseledande enligt 10 § MFL. Det är i vart fall sannolikt att de påverkat mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut enligt 8 § MFL. Bringwell Sverige AB ska till följd härav förbjudas att använda påståendena. Angående frågan om utformningen av förbuden, se nedan punkt 568 ff.

Påståendet ”skyddar kroppen och bygger upp dess funktion och försvarssystem.” (yrkandet 1.1.51)

500                Det här aktuella påståendet har i januari 2011 förekommit på webbplatserna www.mivitotal.se och www.helapharma.se . Påståendet har utgjort en del av en text under huvudrubriken ”Mivitotal Premium” och underrubriken ”Fullproppad med pigghet”, i vilken bl.a. anges att Mivitotal Premium innehåller ”bioflavonoider”.

501                Bayer AB har gjort gällande bl.a. att påståendet i denna del ger intryck av att intag av Mivitotal är nödvändigt för att skydda människokroppen och bygga upp dess funktion och försvarssystem samt att påståendet är vilseledande enligt 10 § MFL eftersom det inte är vederhäftigt i den kontext det har framställts.

502                Bringwell Sverige AB har invänt bl.a. att påståendet inte avser Mivitotal utan i stället är en allmän beskrivning av flavonoider (antioxidanter) och vilken verkan de har.

503                Marknadsdomstolen konstaterar, att påståendena gjorts i anslutning till en redovisning av den verkan som vissa av de komponenter har som ingår i Mivitotal Premium , bl.a. bioflavonoider. För en genomsnittlig mottagare av marknadsföringen måste påståendena vid en flyktig läsning anses ha varit ägnade att ge intryck av att ett intag av Mivitotal ger de effekter som anges i dessa.

504                Bevisningen i denna del ger stöd för att flavonoider har en antioxidativ förmåga och därmed spelar en viktig roll för människors hälsa. Det saknas emellertid närmare utredning om huruvida intag av Mivitotal har den verkan som anges i påståendet. Bringwell Sverige AB har vid dessa förhållanden inte förmått visa att påståendet varit vederhäftigt.

505                Påståendet är på grund av det anförda att bedöma som vilseledande enligt 10 § MFL. Det är i vart fall sannolikt att det påverkat mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut enligt 8 § MFL. Bringwell Sverige AB ska till följd härav förbjudas att använda påståendet. Angående frågan om utformningen av förbuden, se nedan punkt 568 ff.

Påståendet ”Risken för överdosering är minimal” (yrkande 1.1.39)

506                Påståendet har förekommit på webbplatsen www.mivitotal.se, i januari 2011. Påståendet har utgjort en del av en text presenterad under huvudrubriken ”Vem bör använda Mivitotal®?” och underrubriken ”Vad är då vitaminer?”.

507                Bayer AB har gjort gällande bl.a. att påståendet inte kan uppfattas på något annat sätt än att risken för överdosering av Mivitotal och därigenom av vitaminer och mineraler är minimal. Bayer AB har därvid anfört att Bringwell Sverige AB inte förebringat någon tillförlitlig vetenskaplig dokumentation till styrkande av att påståendet är vederhäftigt och att påståendet därför är vilseledande enligt 10 § MFL.

508                Bringwell Sverige AB har invänt att påståendet är en allmän beskrivning av vattenlösliga vitaminer samt att det är notoriskt att vattenlösliga vitaminer utsöndras med urinen sedan vävnadsmättnad uppnåtts och att risken för överdosering därför är minimal.

509                Av det sammanhang där påståendet förekommit framgår att det syftar på vattenlösliga vitaminer och att det därigenom utsäger att risken för överdosering av sådana är minimal. Genom sin placering under huvudrubriken ”Vem bör använda Mivitotal®?” har påståendet vid en flyktig läsning varit ägnat att ge mottagaren intryck av att även risken för överdosering av Mivitotal är minimal.

510                Av utredningen i målet framgår emellertid inte att risken för överdosering av vattenlösliga vitaminer är minimal och än mindre att risken för att överdosering av Mivitotal är minimal. Bringwell Sverige AB har därmed inte förmått visa att påståendet är vederhäftigt och det är därför att anse som vilseledande enligt 10 § MFL. Det är i vart fall sannolikt att påståendet påverkat mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut enligt 8 § MFL. Bringwell Sverige AB ska till följd härav förbjudas att använda påståendet. Angående frågan om utformningen av förbudet, se punkt 568 ff.

Om påståendet ”Vissa mineraler som är livsnödvändiga för organismen, förekommer endast i så små mängder att man bara kan finna spår av dem” (yrkande 1.1.43)

511                Påståendet har förekommit på webbplatsen www.mivitotal.se i januari 2011. Påståendet har utgjort en del av en text presenterad under huvudrubriken ”Vem bör använda Mivitotal®?” och underrubriken ”Vad är då vitaminer?”.

512                Bayer AB har gjort gällande bl.a. att påståendet ger intryck av att intag av Mivitotal är en förutsättning för att få i sig livsnödvändiga mineraler och att ett uteblivet intag kan vara skadligt för kroppen. Bayer AB har vidare anfört att Bringwell Sverige AB inte lagt fram någon tillförlitlig vetenskaplig dokumentation till styrkande av att påståendet är vederhäftigt och påståendet därför är ovederhäftigt och vilseledande enligt 10 § MFL.

513                Bringwell Sverige AB har invänt att påståendet innehåller allmän och korrekt information om mineraler och att det inte avser någon Mivitotalprodukt.

514                Marknadsdomstolen konstaterar, att påståendet i den kontext där det använts måste tolkas så, att vissa för människan livsnödvändiga mineraler förekommer i så små mängder i maten att man endast kan finna spår av dem. I sitt sammanhang, särskilt genom sin placering under huvudrubriken ”Vem bör använda Mivitotal®?”, har påståendet vid en flyktig läsning varit ägnat att ge mottagaren intryck av att det i allmänhet finns skäl att komplettera maten med ett kosttillskott för att säkerställa behovet av sådana mineraler.

515                Väl framgår av utredningen att vissa för människan livsnödvändiga mineraler förekommer i så små mängder i maten att man endast kan finna spår av dem. Det framgår emellertid inte att det i allmänhet finns ett behov av att komplettera maten med ett kosttillskott för att säkerställa behovet av mineraler. Bringwell Sverige AB har således inte visat att påståendet, så som det är ägnat att uppfattas, är vederhäftigt.

516                Påståendet måste vid dessa förhållanden bedömas vara vilseledande enligt 10 § MFL. Det är i vart fall sannolikt att påståendet påverkat mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut enligt 8 § MFL. Bringwell Sverige AB ska till följd härav förbjudas att använda påståendet. Angående frågan om utformningen av förbudet, se nedan punkt 568 ff.

Påståendena "Brist på bara ett enda vitamin kan få kroppen ur balans", (yrkande 1.1.16), "Till och med vid minsta lilla brist av ett näringsämne, så kommer Din kropp inte att fungera helt korrekt" (1.1.19), "vitaminer och mineraler är nödvändiga även för hud, blodbildning, enzymproduktion, energiproduktion, nervsystemet m.fl." (1.1.32), "Vitaminer är nödvändiga för att upprätthålla liv" (1.1.34), "Vitaminer är nödvändiga för att din kropp ska fungera normalt och för att du inte ska få bristsjukdomar" (1.1.36) och "Det är av vital betydelse att man får i sig ett brett spektrum av vitaminer och mineraler" (1.1.41) samt ”Man tror att zink har en styrande funktion över hypofysen, den körtel som reglerar hormonbalansen” (1.1.31)

517                De här aktuella påståendena har förekommit på webbplatsen www.mivitotal.se i januari 2011.

518                Påståendena enligt yrkandena 1.1.16 och 1.1.19 har stått under huvudrubriken ”Vad är Mivitotal?”; påståendet i yrkande 1.1.16 efter underrubriken ”Vitaminer” och påståendet i 1.1.19 efter underrubriken ”Flytande näringsämnen”.

519                Påståendena enligt yrkandena 1.1.31, 1.1.32, 1.1.34, 1.1.36 och 1.1.41 har stått under huvudrubriken ”Vem bör använda Mivitotal®?” och undertexten ”¿ låt oss titta lite på hur människor äter idag.”; påståendena i yrkande 1.1.31 och 1.1.32 direkt under huvudrubriken och den därtill hörande undertexten samt i förbindelse med bl.a. det nedan (punkt 432 och 433) behandlade påståendet ”Vi behöver ett bättre näringsskydd än någonsin för att leva i dagens samhälle.” (1.1.30), medan påståendena i yrkandena 11.1.34, 1.1.36 och 1.1. 41 stått efter underrubriken ”Vad är då vitaminer?”, där påståendet under yrkande 1.1.41 placerats under ledordet ”Mineraler”.

520                Bayer AB har gjort gällande att påståendena ger intryck av att ett intag av Mivitotal är nödvändigt för människokroppens funktion; för att kroppen inte ska komma i obalans (1.1.16), för att kroppen ska fungera korrekt (1.1.19), för en normal hormonbalans (1.1.31), för utveckling av hud, blodbildning, enzymproduktion, energiproduktion, nervsystemet m.fl. (1.1.32), för att upprätthålla liv (1.1.34), för att undvika brist på vitamin och för att kroppen ska fungera normalt (1.1.36) och för att man ska få i sig tillräckligt med vitaminer och mineraler (1.1.41) samt att påståendena i den kontext de förekommer är ovederhäftiga och vilseledande enligt 10 § MFL.

521                Bringwell Sverige AB har invänt att påståendena innehåller allmän och riktig information om vitaminer m.m. samt har anfört bl.a. att påståendena inte avser någon Mivitotalprodukt och bestritt att de ger intryck av att intag av Mivitotal är nödvändigt för kroppens funktion på det sätt som Bayer AB gjort gällande.

522                Marknadsdomstolen konstaterar, att påståendena på olika sätt ger uttryck för människokroppens behov av vitaminer m.m. Enligt vad utredningen visar, är påståendena under yrkandena 1.1.16, 1.1.32, 1.1.34, 1.1.36, 1.1.41 i och för sig riktiga. Däremot är inte visat att påståendena under yrkande 1.1.19 eller 1.1.31 är riktiga, dvs. att minsta lilla brist av ett näringsämne kan leda till att kroppen inte fungerar helt korrekt respektive att zink har en styrande funktion över hypofysen. Användningen av uttrycket ”man tror” med avseende på zink i påståendet under yrkande 1.1.19, kan inte anses vara ägnat att på något beaktansvärt sätt minska det intryck som påståendet ger.

523                I de sammanhang påståendena under yrkandena 1.1.16, 1.1.32, 1.1.34, 1.1.36 och 1.1.41 har förekommit – under huvudrubrikerna ”Vad är Mivitotal” respektive ”Vem bör använda Mivitotal®?” – var dock påståendena vid en flyktig läsning varit ägnade att ge mottagaren intryck av att det i allmänhet finns skäl att komplettera maten med ett kosttillskott såsom Mivitotal för att säkerställa behovet av vitaminer m.m.

524                Det är, som ovan anförts, inte visat att minsta lilla brist av ett näringsämne kan leda till att kroppen inte fungerar helt korrekt (1.1.19) eller att zink har en styrande funktion över hypofysen (1.1.31). Än mindre är visat att det i allmänhet finns ett behov av att komplettera maten med ett kosttillskott såsom Mivitotal för att säkerställa behovet av vitaminer m.m. och därmed de funktioner i kroppen som anges i respektive påstående. Bringwell Sverige AB har således inte visat att påståendena, så som de varit ägnade att uppfattas, är vederhäftiga.

525                Påståendena måste på grund av det anförda bedömas vara vilseledande enligt 10 § MFL. Det är i vart fall sannolikt att påståendena påverkat mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut enligt 8 § MFL. Bringwell Sverige AB ska till följd härav förbjudas att använda påståendena. Angående frågan om utformningen av förbuden, se nedan punkt 568 ff.

Påståendena "Näringen i de grönsaker, rotfrukter och säd som vi äter, är knappast fullvärdig. Jordarna är utarmade och fattiga på mineraler och ger oss inte alls samma näring som tidigare" (yrkande 1.1.21), "Människan idag utsätts för mycket fler gifter än någonsin tidigare i historien med följd att vi får betydligt ökade halter av fria radikaler i kroppen som kan vara en bidragande orsak till uppkomsten av en lång rad olika sjukdomar" (1.1.29), "Den moderna maten raffineras hårt vilket gör att viktiga mineraler och spårämnen går förlorade" (1.1.44) och "Dagens jordbruksmetoder utarmar våra jordar på mineraler" (1.1.45)

526                Påståendena har i januari 2011 förekommit på webbplatsen www.mivitotal.se. Samtliga påståenden har stått under huvudrubriken ”Vem bör använda Mivitotal®?”; påståendena i yrkande 1.1.21 och 1.1.29 direkt under huvudrubriken och undertexten ”¿ låt oss titta lite på hur människor äter idag.”, medan påståendena enligt yrkandena 1.1.44 och 1.1. 45 stått efter underrubriken ”Vad är då vitaminer?” och ordet ”Mineraler”.

527                Bayer AB har gjort gällande bl.a. att påståendena ger ett intryck av att intag av Mivitotal är en förutsättning för att få i sig nödvändiga näringsämnen (1.1.21) och viktiga mineraler (1.1.44 och 1.1.45) samt nödvändigt för att undvika olika sjukdomar (1.1.29).

528                Bringwell Sverige AB har invänt att påståendena innehåller allmän och riktig information om näringsämnen m.m. samt har anfört att påståendena inte avser någon Mivitotalprodukt. Bolaget har bestritt att påståendena ger intryck av att intag av Mivitotal är en förutsättning för att man ska få i sig nödvändiga näringsämnen, inbegripet mineraler, eller nödvändigt för att undvika olika sjukdomar.

529                Marknadsdomstolen konstaterar, att påståendena kan sägas röra de moderna jordbruksmetodernas påverkan på matens näringsinnehåll m.m. och riskerna för brister av olika slag eller sjukdom. I de sammanhang påståendena förekommit – särskilt genom deras placering under huvudrubriken ”Vem bör använda Mivitotal®?” – har påståendena vid en översiktlig läsning varit ägnade att ge mottagaren intryck av att det i allmänhet finns skäl att komplettera maten med ett kosttillskott såsom Mivitotal för att säkerställa behovet av näringsämnen m.m.

530                Utredningen ger ett visst stöd för att mat genom raffinering förlorar en del av sitt näringsinnehåll (1.1.44) och att människan idag utsätts för fler gifter än tidigare och att det kan vara en bidragande orsak till olika sjukdomar (1.1.29). Det är emellertid inte visat, vare sig att näringen i grönsaker m.m. knappast är fullvärdig (1.1 .21) eller att jordarna är utarmade och fattiga på mineraler (1.1.21 och 1.1.45) och inte ger samma näring som tidigare (1.1.21).

531                Inte heller är visat att det i allmänhet finns ett behov av att komplettera maten med ett kosttillskott för att säkerställa behovet av vitaminer m.m. Bringwell Sverige AB har således inte visat att påståendena, så som de varit ägnade att uppfattas, är vederhäftiga.

532                Påståendena måste på grund av det anförda bedömas vara vilseledande enligt 10 § MFL. Det är i vart fall sannolikt att påståendena påverkat mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut enligt 8 § MFL. Bringwell Sverige AB ska till följd härav förbjudas att använda påståendena. Angående frågan om utformningen av förbuden, se nedan punkt 568 ff.

Påståendena "I takt med stigande ålder sker en del förändringar i kroppens förmåga till nedbrytning och upptag av näringsämnen. Detta i kombination med en rad andra faktorer ökar risken för näringsbrister även om kosten är väl sammansatt" (yrkande 1.1.20), "Finns det då ett samband mellan sjukdom och näringsbrist? Ja, till viss del i alla fall" (1.1.22), "Som ett exempel kan nämnas att en brist på tre vitaminer som folsyra, B6 och B12 kan ge för höga homocysteinvärden i kroppen. Dessa förhöjda värden är en betydande riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdomar" (1.1.23), "Gravida kvinnor bör äta folsyra och B12 då man vet att dessa vitaminer förebygger ryggmärgsbråck hos fostret" (1.1.24), "En brist på bland annat kalcium kan resultera i benskörhet, osteoporos" (1.1.25) och ”Man kan få problem med upptag av fettlösliga vitaminer om man har gallbesvär eller om bukspottkörteln inte producerar tillräcklig mängd enzymer till matsmältningen” (1.1.37)

533                Påståendena har i januari 2011 förekommit på webbplatsen www.mivitotal.se. Påståendet enligt yrkande 1.1.20 har stått under huvudrubriken ”Vad är Mivitotal?” och underrubriken ”Flytande näringsämnen”. Övriga påståenden har stått under huvudrubriken ”Vem bör använda Mivitotal®?” och undertexten ”¿ låt oss titta lite på hur människor äter idag.”; påståendena enligt yrkande 1.1.22-1.1.25 direkt under huvudrubriken med undertext och påståendet enligt yrkandet 1.1.37 efter underrubriken ”Vad är då vitaminer?”.

534                Bayer AB har sammanfattningsvis gjort gällande bl.a. att påståendena ger ett intryck av att intag av Mivitotal är en förutsättning för att få i sig nödvändiga näringsämnen m.m. och därigenom förebygga näringsbrist (1.1.20, 1.1.22) eller undvika näringsbrist (1.1.23, 1.1.24, 1.1.25) och minska risken för sjukdom (1.1.23) eller förebygga sjukdom (1.1.22, 1.1.24 och 1.1.25). Bolaget har såvitt avser påståendet enligt yrkande 1.1.37 anfört bl.a. att påståendet är felaktigt och vilseledande.

535                Bringwell Sverige AB har invänt bl.a. att påståendena innehåller allmän och riktig information om näringsämnen m.m. samt har anfört att påståendena inte avser någon Mivitotalprodukt. Bolaget har bestritt att påståendena ger intryck av att intag av Mivitotal är en förutsättning för att man ska få i sig nödvändiga näringsämnen och därigenom förebygga eller undvika näringsbrist eller för att förebygga eller undvika olika sjukdomar.

536                Marknadsdomstolen konstaterar, att påståendena rör bl.a. samband mellan ålder respektive sjukdom och näringsbrist (1.1.20 resp. 1.1.37) samt samband mellan näringsbrist och sjukdom (1.1.22-1.1.25). I de sammanhang påståendena förekommit – under huvudrubrikerna ”Vad är Mivitotal?” respektive ”Vem bör använda Mivitotal®?” – har påståendena vid en flyktig varit läsning ägnade att ge mottagaren intryck av att det i allmänhet finns skäl att komplettera maten med ett kosttillskott såsom Mivitotal för att säkerställa behovet av näringsämnen m.m. (1.1.20 och 1.1.37) för att brist på näringsämnen kan leda till sjukdom (1.1.22-1.1.25).

537                Av utredningen framgår, att åldrande medför förändringar i kroppens förmåga till nedbrytning och upptag av näringsämnen samt att det i vissa fall kan medföra näringsbrist (1.1.20). Det kan emellertid inte anses finnas tillräckligt stöd för påståendet att man kan få problem med upptag av fettlösliga vitaminer om man har gallbesvär eller brist på bukspottkörtelsaft (1.1.37).

538                Vidare framgår av utredningen, att det finns samband mellan näringsbrist och olika sjukdomar (1.1.22-1.1.25). Det kan dock inte anses finnas tillräckligt stöd för påståendena i alla delar, t.ex. inte för påståendet att förhöjda homocysteinvärden utgör en ”betydande” riskfaktor (1.1.23).

539                Inte heller är visat att det i allmänhet finns skäl att komplettera maten med ett kosttillskott såsom Mivitotal för att säkerställa behovet av näringsämnen m.m. (1.1.20 och 1.1.37) eller för att brist på näringsämnen kan leda till sjukdom (1.1.22-1.1.25). Bringwell Sverige AB har följaktligen inte visat att påståendena, så som de varit ägnade att uppfattas, är vederhäftiga.

540                Påståendena är på grund av det anförda att bedöma som vilseledande enligt 10 § MFL. Det är i vart fall sannolikt att påståendena påverkat mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut enligt 8 § MFL. Bringwell Sverige AB ska till följd härav förbjudas att använda påståendena. Angående frågan om utformningen av förbuden, se nedan punkt 568 ff.

Påståendena "Hälsoläget i Sverige idag är mycket besvärligt, vissa sjukdomar ökar lavinartat, t.ex. diabetes" (yrkande 1.1.26), "Benskörhet är en mycket besvärlig sjukdom som ökar kraftigt liksom cancersjukdomar i många former, bl.a. prostatacancer" (1.1.27) och "Hjärt- och kärlsjukdomar är den sjukdom som flest svenskar dör av" (1.1.28)

541                Påståendena har i januari 2011 förekommit på webbplatsen www.mivitotal.se under huvudrubriken ”Vem bör använda Mivitotal®?” och undertexten ”¿ låt oss titta lite på hur människor äter idag.”.

542                Bayer AB har gjort gällande bl.a. att påståendena ger ett intryck av att intag av Mivitotal är nödvändigt för att förebygga sjukdomar såsom diabetes (1.1.26), benskörhet och cancer (1.1.27) samt hjärt- och kärlsjukdomar (1.1.28).

543                Bringwell Sverige AB har invänt bl.a. att påståendena innehåller allmän och riktig information om näringsämnen m.m. samt har anfört att påståendena inte avser någon Mivitotal-produkt. Bolaget har bestritt att påståendena ger intryck av att intag av Mivitotal är nödvändigt för att förebygga de sjukdomar som nämns i påståendena.

544                Marknadsdomstolen konstaterar, att påståendena innehåller uppgifter om förekomsten m.m. av vissa sjukdomar i Sverige. I det sammanhang påståendena förekommit – under huvudrubriken ”Vem bör använda Mivitotal®?” och undertexten ”¿ låt oss titta lite på hur människor äter idag.”, med den beskrivning av behovet av kosttillskott som texten innehåller (se domsbilaga 1) – är påståendena vid en flyktig läsning ägnade att ge mottagaren intryck av att det i allmänhet finns skäl att komplettera maten med ett kosttillskott, för att säkerställa behovet av näringsämnen m.m. och därigenom förebygga sjukdom.

545                Väl får utredningen anses ge stöd för att förekomsten av diabetes, benskörhet och vissa cancerformer ökar i Sverige samt att hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken här i landet. Utredningen får också anses ge stöd för att beskriva benskörhet som en ”mycket besvärlig sjukdom”. Det är dock inte visat att ökningen av t.ex. diabetes är av sådan omfattning att den kan beskrivas som ”lavinartad”, eller att benskörhet eller prostatacancer ökar på ett sätt som kan beskrivas som ”kraftigt”. Än mindre är visat att hälsoläget i Sverige är sådant att det kan beskrivas som ”mycket besvärligt”.

546                Avgörande för bedömningen i målet är dock, att det inte är visat att det allmänt sett finns skäl att komplettera maten med ett kosttillskott såsom Mivitotal för att säkerställa behovet av näringsämnen m.m. och därigenom förebygga sjukdom. Bringwell Sverige AB har följaktligen inte visat att påståendena, så som de varit ägnade att uppfattas, är vederhäftiga.

547                Påståendena är vid dessa förhållanden att bedöma som vilseledande enligt 10 § MFL. Det är i vart fall sannolikt att påståendena påverkat mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut enligt 8 § MFL. Bringwell Sverige AB ska till följd härav förbjudas att använda påståendena. Angående frågan om utformningen av förbuden, se nedan punkt 568 ff.

Påståendena ”Ribos är en kolhydrat som förekommer naturligt i cellerna och som är nödvändig för kroppens energiproduktion. Ett tillskott av ribos har en energigivande och prestationshöjande effekt” (yrkande 1.1.4), ”L-taurin är en aminosyra som stöttar vätskebalansen i cellerna och därför har stor betydelse för återhämtningen efter träning” (1.1.7).

548                Här aktuella påståenden har i januari 2011 förekommit på webbplatsen www.mivitotal.se . Påståendena har förekommit under rubriken ”Mivitotal® flex”, i anslutning till en bild på en flaska Mivitotal samt i förbindelse med en text som innehåller bl.a. ”Denna kombination blir ett utmärkt energigivande och uppiggande kosttillskott för Dig som behöver en snabb, extra energikick” samt det nedan (under punkt 554 ff.) behandlade påståendet ”förstärkt med Ribos, L-Carnitine och L-taurin” (1.1.3).

549                Bayer AB har gjort gällande bl.a. att det första påståendet inte kan uppfattas på annat sätt än att Mivitotal innehåller ribos samt att detta ämne är nödvändigt för den mänskliga kroppen och har en energigivande och prestationshöjande effekt (yrkande 1.1.4) samt att det andra påståendet ger intryck av att Mivitotal innehåller L-taurin och att detta ämne stöttar vätskebalansen i cellerna och därför har stor betydelse för återhämtning (1.1.7).

550                Bringwell Sverige AB har invänt bl.a. att påståendena innehåller en allmän beskrivning av ribos respektive L-taurin samt att de inte innefattar någon uppgift om att Mivitotal har vissa egenskaper (yrkandena 1.1.4 resp. 1.1.7).

551                Marknadsdomstolen konstaterar, att vart och ett av påståendena innehåller uppgifter om ett ämne och dess betydelse i kroppens funktion med avseende på prestations- respektive återhämtningsförmåga. I det sammanhang påståendena förekommit – under rubriken ”Mivitotal® flex” och med uppgiften om ett ”energigivande och uppiggande kosttillskott för Dig som behöver en snabb, extra energikick” (se domsbilaga 2) – har påståendena vid en flyktig läsning varit ägnade att ge mottagaren intryck av att intag av ”Mivitotal® flex” genom sitt innehåll av ribos och L-taurin har betydelse för kroppens prestations- respektive återhämtningsförmåga (1.1.4 och 1.1.7).

552                Av utredningen framgår att ribos har betydelse för den cellulära energiprocessen i kroppen och att L-taurin har betydelse för vätskebalansen i cellerna. Det är dock inte visat vare sig att tillskott av ribos har prestationshöjande effekt eller att L-taurin har betydelse för återhämtning efter träning. Än mindre är visat att intag av Mivitotal flex genom sitt innehåll av ribos och L-taurin har betydelse för kroppens prestations- respektive återhämtningsförmåga.

553                Bringwell Sverige AB har följaktligen inte visat att påståendena, så som de varit ägnade att uppfattas, är vederhäftiga. Påståendena är därför att bedöma som vilseledande enligt 10 § MFL. Det är i vart fall sannolikt att påståendena påverkat mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut enligt 8 § MFL. Bringwell Sverige AB ska till följd härav förbjudas att använda påståendena. Angående frågan om utformningen av förbuden, se nedan punkt 568 ff.

Påståendet ”förstärkt med Ribos, L-Carnitine och L-taurin” (yrkande 1.1.3)

554                Påståendet har förekommit i bl.a. en annons i tidskriften Café samt på webbplatsen, www.mivitotal.se i januari och i mars 2011. I tidskriften har påståendet förekommit under annonsrubriken ”Mivitotal – ger extra energi!”, i förbindelse med texten ”Mivitotal – ett komplett kosttillskott”. På webbplatsen har påståendet förekommit dels under rubriken ”Mivitotal® flex”, i anslutning till en bild på en flaska Mivitotal (i januari 2011) och i förbindelse med bl.a. texten ”Grunden för att förbättra en produkt är nya forskningsrön och vetenskapliga studier.” , dels under rubriken ”Aktiv – Idrott – Träna” och i anslutning till en bild på en flaska Mivitotal och i förbindelse med bl.a. texten ”för dig som är aktiv och tränar” (i mars 2011).

555                Bayer AB har gjort gällande bl.a. att detta påstående utgör ett näringspåstående samt att uttrycket ”förstärkt” är en till ”ökat innehåll” ekvivalent term som enligt EU-förordningen 1924/2006 inte får användas med avseende på vare sig ribos, L-karnitin eller L-taurin av det skälet att det inte för något av dessa ämnen finns en reglering av den mängd som en produkt måste innehålla och att kraven för användning av påståendet ”källa” i förordningens mening därmed inte är uppfyllda. – Bayer AB har härvid anfört, att ett påstående som inte är tillåtet enligt förordningen är otillbörligt och därför inte behöver uppfylla det s.k. transaktionstest enligt 6 § MFL för att förbud ska meddelas.

556                Bringwell Sverige AB har invänt bl.a. att påståendets innebörd är att vissa ämnen tillsats (”förstärkt”) produkten samt har bestritt att begreppet ”förstärkt” är en till ”ökat innehåll” ekvivalent term. – Bringwell Sverige AB har bestritt att ett påstående som inte är tillåtet enligt förordningen är otillbörligt och att ett transaktionstest därför skulle kunna undvaras.

557                Marknadsdomstolen konstaterar, att påståendet måste anses utgöra ett näringspåstående i EU-förordningens mening, med hänsyn till att påståendet i de sammanhang där det förekommit i vart fall antyder att Mivitotal har särskilda, gynnsamma näringsmässiga egenskaper genom sitt innehåll av bl.a. ribos, L-karnitin och L-taurin. Vidare konstaterar domstolen, att näringspåståenden, enligt artikel 8.1 i EU-förordningen, endast ska tillåtas om de är förtecknade i bilagan till och överensstämmer med villkoren i förordningen.

558                I bilagan till förordningen anges bl.a., att ett påstående om ”ÖKAT INNEHÅLL AV” ett näringsämne, liksom varje annat påstående som kan antas ha samma innebörd för konsumenten, innebär att innehållet av ett eller flera näringsämnen, förutom vitaminer och mineraler, har ökats, och att ett sådant påstående endast får användas om produkten uppfyller kraven för påståendet att vara ”källa” till näringsämnet ifråga och innehållet har ökats med minst 30 procent jämfört med en ”liknande produkt”.

559                Vidare anges, att ett påstående om att ett livsmedel är en ”KÄLLA” till vitaminer och/eller mineralämnen, liksom varje annat påstående som kan antas ha samma innebörd för konsumenten, endast får göras om produkten innehåller minst en betydande mängd enligt vad som anges i bilagan till direktiv 90/496/EEG eller en mängd som anges i undantag som beviljats i enlighet med artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 av den 20 december 2006 om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel.

560                Härutöver sägs i preambeln till förordningen (punkt 20), att alla påståenden som anses ha samma innebörd för konsumenten som ett näringspåstående som ingår i den ovan nämnda förteckningen bör omfattas av samma villkor för användning som där anges. Exempelvis ska påståenden om tillsatta vitaminer och mineraler, såsom ”med …”, ”återställd …”, ”tillsatt …” eller ”berikad”, omfattas av samma villkor som för påståendet ”källa till …”.

561                Marknadsdomstolen finner, att uttrycket ”förstärkt”, på liknande sätt som ”berikad”, för en genomsnittskonsument måste anses ha samma innebörd som uttrycket ”ökat innehåll av”. Uttrycket ”förstärkt” får därmed användas i förbindelse med ribos, L-karnitin eller L-taurin under förutsättning av att det dels finns en reglering av den mängd av ämnet som måste finnas i ett livsmedel, dels att denna mängd i den aktuella produkten ökats med minst 30 procent. Någon sådan reglering av en viss mängd finns dock inte för något av de tre aktuella ämnena.

562                På grund av det anförda är påståendet oförenligt med artikel 8.1 i förordningen. I enlighet med den s.k. lagstridighetsprincipen överensstämmer påståendet därmed inte med god marknadsföringssed enligt 5 § MFL. Med hänsyn till att det saknas stöd i lag för att marknadsföring som är oförenlig med förordningen är otillbörlig, måste frågan om marknadsföringen är otillbörlig prövas. Marknadsdomstolen finner vid en sådan prövning, att det i vart fall är sannolikt att påståendet i märkbar mån påverkat mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut enligt 6 § MFL. Vid dessa förhållanden ska Bringwell Sverige AB förbjudas att använda påståendet. Angående frågan om utformningen av förbuden, se nedan punkt 568 ff.

Påståendet ”Mer än bara energi” (yrkande 3.4)

563                Påståendet har förekommit i reklamfilm i bl.a. TV4 i februari 2012 och på webbplatsen www.youtube.com. I filmen visas påståendet tillsammans med förpackningar av Mivitotal Premium, Mivitotal Plus och Mivitotal Sport, samtidigt som en speakerröst läser upp påståendet. I filmen förekommer också bl.a. det ovan (under punkt 447 ff.) behandlade påstående ”Sveriges mest använda flytande multivitamin” (yrkande 3.1).

564                Bayer AB har gjort gällande att det inte framgår vad som avses med ”mer” och att påståendet därför är felaktigt, tvetydigt och vilseledande enligt artiklarna 3 och 10 i EU-förordningen, att det därigenom strider mot lag och därmed också mot 5 § MFL samt att det strider mot 10 § MFL.

565                Bringwell AB och medpart har bestritt att fråga är om ett hälsopåstående samt har anfört att det i påståendet inte görs någon koppling till hälsa. Vidare har de anfört att påståendet inte innebär annat än att den som brukar Mivitotal får i sig mer än energi samt att påståendet är korrekt.

566                Marknadsdomstolen konstaterar, att påståendet enligt sin ordalydelse inte kan sägas innebära annat än att Mivitotal innehåller också andra beståndsdelar än sådana som ger energi. Väl skulle påståendet härigenom kunna uppfattas på så sätt att Mivitotal har positiva egenskaper som kosttillskott. Med hänsyn till att påståendet i detta avseende har en så uttunnad innebörd kan det emellertid, inte ens i de sammanhang det förekommit, anses vara ägnat att uppfattas som ett påstående om ett samband mellan Mivitotal eller någon av dess beståndsdelar och en gynnsam inverkan på allmän hälsa eller hälsorelaterat välbefinnande.

567                På grund av det anförda och då Mivitotal innehåller också andra beståndsdelar än sådana som ger energi kan påståendet inte anses stå i strid med vare sig EU-förord-ningen eller MFL.

Om utformningen av förbud

568                Bayer AB har i sin talan mot Bringwell Sverige AB (mål C 3/11) yrkat förbud för bolaget att vid marknadsföring av kosttillskott använda vissa påståenden eller ”andra liknande påståenden ” (yrkandena under 1.1). Bayer AB har också yrkat förbud för Bringwell Sverige AB att använda vissa påståenden eller ”liknande uttryck” (1.2), ”andra liknande formuleringar som på väsentligen samma sätt ¿” (2.1.1 och 2.1.2) respektive ”andra liknande formuleringar eller bilder som på väsentligen samma sätt ¿” (2.1.3).

569                Bringwell Sverige AB har, även såvitt avser i övrigt medgivna yrkanden, motsatt sig förbud för ”andra liknande påståenden”.

570                Marknadsdomstolens konstaterar, att förbuden i vissa fall bör utformas med inriktning på innebörden av ett påstående, och inte på det sätt påståendet avfattats i respektive yrkande. Vidare finns skäl att inte bara förbjuda de påståenden som anges under respektive yrkande eller deras innebörd, utan även påståenden av väsentligen samma innebörd. Marknadsdomstolen anmärker här, att förbud mot användning av påståenden av väsentligen samma innebörd innebär en snävare avgränsning av ett förbud än den som följer av t.ex. uttrycket "andra liknande påståenden".

571                Vidare har Bayer AB i sin talan mot Bringwell Sverige AB begränsat sina förbudsyrkanden under 1.1 och 2.1 till användning av de aktuella påståendena tillsammans med beteckningen Mivitotal.

572                Marknadsdomstolen är bunden av denna utformning av yrkandena eftersom domstolen annars skulle döma över annat eller mera än vad Bayer AB yrkat (se 17 kap. 3 § rättegångsbalken). Förbuden under punkterna 1.1 och 2.1 i domslutet ska följaktligen vara begränsade på detta sätt. Som ovan anförts är också det stora flertalet av dessa påståenden vilseledande när de använts tillsammans med Mivitotal. Marknadsdomstolen har dock funnit att påståendena under yrkandena 1.1.4 och 1.1.7 samt 1.1.26, 1.1.27 och 1.1.28 varit vilseledande genom att de – förutom att de använts tillsammans med Mivitotal – förekommit i en kontext av visst innehåll (se punkt 551 resp. punkt 544). Förbuden avseende dessa påståenden bör därför begränsas till att avse användning av påståendena på sätt som skett, eller på väsentligen samma sätt.

573                Bayer AB:s yrkanden under punkterna 3 och 4 (mål C 10/12) om förbud mot användning av vissa påståenden vid marknadsföring är – till skillnad från yrkandena under 1.1, 1.2 och 2.1 – begränsade till användning ”på sätt som skett, eller på väsentligen samma sätt”. Marknadsdomstolen är bunden även av denna utformning av yrkandena och förbuden under punkterna 3 och 4 i domslutet ska följaktligen vara begränsade på detta sätt. – Förbuden under punkten 3 bör, som Bayer AB yrkat, förutom de påtalade påståendena, omfatta påståenden av väsentligen samma innebörd.

574                Bringwell Sverige AB har gjort gällande att ett eventuellt förbud bör innehålla lokutionen ”om så inte är fallet”. Anledningen till detta är, enligt bolaget, att det annars skulle vara betaget rätten att använda sig av påståendena för all framtid, även om dessa skulle vara korrekta vid en senare tidpunkt.

575                Lokutionen ”om så inte är fallet” har – liksom den motsvarande lokutionen ”om [svaranden] inte kan styrka formuleringen” – använts av Marknadsdomstolen sedan lång tid tillbaka vid bifall till förbudstalan såvitt avser marknadsföringspåståenden (se t.ex. MD 1987:32, 1993:2 och 1995:1). Syftet härmed har varit att göra det tydligt för parterna, att förbudet inte gäller om det aktuella påståendet vid en senare tidpunkt skulle vara korrekt på grund av förhållanden som inträffat efter det att förbudsdomen meddelats. Ett särskilt skäl till att tydliggöra detta har varit, att undvika att part som fått ett förbud meddelat mot sig skulle anse sig nödsakad, även i klara fall, att begära en ny prövning av saken vid ändrade förhållanden.

576                Oavsett det ursprungliga syftet med lokutionen har denna, av de domstolar som har att pröva frågan om utdömande av vite, ansetts innebära en begränsning av vitesförbudets omfattning (se t.ex. NJA 2010 s. 48 och Svea hovrätts beslut 2012-02-28 i mål B 5876-11). Det kan emellertid ifrågasättas om en sådan begränsning är befogad. Vitesprocessen är nämligen inte avsedd att innebära ”någon prövning av de sakliga förutsättningarna för föreläggandet”, utan den domstol som har att pröva frågan om utdömande av vitet bör ”godta de bedömningar” som Marknadsdomstolen gjort (se prop. 1970:57 s. 92). Att inte någon ”omprövning” av domstolens avgöranden sker inom ramen för vitesprocessen är önskvärt dels med hänsyn till Marknadsdomstolens ställning på marknadsrättens område, dels av processekonomiska skäl.

577                Vidare torde ändrade förhållanden, vilka gör att ett marknadsföringspåstående som förbjudits senare kommit att bli korrekt, medföra att det föreligger ”giltig ursäkt” för svaranden att inte följa vitesförbudet (jfr Lavin, Viteslagstiftningen – en kommentar, 2:a uppl., s. 146 ff.). För det fall sådana ändrade förhållanden har styrkts av svaranden i vitesprocessen bör vitet alltså inte dömas ut, oavsett om lokutionen ”om så inte är fallet” finns med i Marknadsdomstolens domslut. Genom att inte använda uttrycket ”om så inte är fallet” i förbudsdomar uppnås också en överensstämmelse med allmänna civilprocessuella regler om att efterföljande omständigheter (s.k. facta supervenentia) genombryter rättskraften och omfattningen av rätten till en omprövning i Marknadsdomstolen enligt 53 § MFL (jfr Heuman, Festskrift till Gregow s. 114 ff. och prop. 1994/95:123 s. 143 och 188 samt MD 2012:3).

578                I de fall kärandens förbudsyrkande innehåller lokutionen ”om så inte är fallet” eller dylikt är Marknadsdomstolen emellertid bunden härav, eftersom domstolen utan iakttagande av denna inskränkning skulle döma över annat eller mera än vad käranden yrkat.

579                Bayer AB har i mål C 3/11 där talan riktats mot Bringwell Sverige AB inte använt lokutionen ”om så inte är fallet”, men väl i mål C 10/12 där talan riktats mot Bringwell AB och D. R. Av de skäl som Marknadsdomstolen redogjort för ovan saknas i det nu aktuella hänseendet anledning att utforma förbuden såsom svarandena yrkat i mål C 3/11. Marknadsdomstolen är dock bunden av den aktuella begränsningen av yrkandena i mål C 10/12.

580                På grund av det anförda ska förbuden ges den utformning som framgår av domslutet .

Vite

581                Enligt 26 § MFL ska ett förbud förenas med vite, om det inte av särskilda skäl är obehövligt. Sådana särskilda skäl föreligger inte i målet. Det föreligger inte heller skäl att frångå rådande praxis beträffande vitesbeloppets storlek.

Rättegångskostnader

582                Bayer AB och Bringwell Sverige AB har i enlighet med 18 kap. 6 § rättegångsbalken yrkat ersättning för rättegångskostnader i målet oavsett fördelningen av rättegångskostnader i övrigt, till följd av att motpart genom försummelse föranlett uppskov i målet eller eljest vållat kostnader för motparten.

583                Bayer AB har fordrat ersättning med det belopp som Marknadsdomstolen finner skäligt samt har anfört att Bringwell Sverige AB vållat bolaget kostnader genom att föranleda att två utsatta huvudförhandlingar måst ställas in samt genom att begära hörande av Bayer AB:s ombud S. K. och genom att inkomma sent med inlagor i målet.

584                Bringwell Sverige AB har yrkat att Bayer AB ska ersätta bolaget kostnader om sammanlagt 250 000 kr samt har anfört att bolaget föranlett att två utsatta huvudförhandlingar måst ställas in.

585                Marknadsdomstolen konstaterar, att två utsatta huvudförhandlingar ställts in till följd av omfattande skriftväxling kort tid före planerad förhandling. Ingen av parterna kan emellertid ensam anses ha föranlett att förhandlingarna ställts in. Inte heller i övrigt kan omständigheterna anses vara sådana att någon part skall ersätta motpart för rättegångskostnad oavsett fördelningen av rättegångskostnader i övrigt.

C 3/11

586                Bayer har i mål C 3/11 – bortsett från att bolaget återkallat två yrkanden och tappat med avseende på yrkandet 3.4 – vunnit fullt bifall till sin talan mot Bringwell Sverige AB. Vad Bayer AB har tappat är av ringa betydelse och bolaget har därmed rätt till skälig ersättning för sina rättegångskostnader.

587                Bayer har i detta mål yrkat ersättning med sammantaget 2 840 755 kr, varav 2 383 305 kr för ombudsarvode – 1 719 400 kr avseende nuvarande ombuds arvode och 663 905 kr avseende ett tidigare ombuds arvode – 40 000 kr för bolagets eget arbete och 417 450 kr för utlägg avseende sakkunnigutlåtande m.m.

588                Bringwell Sverige AB och medparter har vitsordat ett belopp om 1 203 905 kr som skäligt i och för sig, varav 663 905 kr för tidigare ombuds arvode och 400 000 kr för nuvarande ombuds arvode, 40 000 kr för Bayer AB:s eget arbete och 100 000 kr för utlägg.

589                Marknadsdomstolen konstaterar, att målet varit omfattande och inte utan komplexitet samt att beredningen av målet föranlett ett flertal beslut under rättegången. En förhållandevis stor arbetsinsats får därför anses ha varit påkallad för att tillvarata Bayer AB:s rätt. Uppenbart är emellertid, att kostnaderna för Bayer AB:s talan har ökat till följd av att bolaget valt att byta ombud i målet. Denna ökade kostnad måste Bayer AB självt stå för och den ska således inte bäras av Bringwell Sverige AB.

590                I betraktande av det nu sagda finner Marknadsdomstolen att Bayer AB i mål C 3/11 får anses vara skäligen tillgodosett med sammantaget 1 500 000 kr avseende ombudsarvode.

591                När det gäller den av Bayer AB fordrade ersättningen för bolagets eget arbete har Bringwell Sverige AB vitsordat den som skälig i och för sig och Bayer AB bör följaktligen tillerkännas detta belopp.

592                Vad sedan gäller den ersättning som Bayer AB begärt för utlägg avseende sakkunnigutlåtandet avgivet av H. W., konstaterar Marknadsdomstolen att yttrandet varit påkallat för att tillvarata Bayer AB:s rätt i vad det avser granskning och bedömning av de i målet aktuella påståendenas vederhäftighet. Däremot kan det inte anses ha varit påkallat att uppdra åt H. W. att göra rättsliga bedömningar av huruvida de aktuella påståendena i sitt sammanhang varit vilseledande m.m.

593                Särskilt med hänsyn till det nyss anförda finner Marknadsdomstolen att Bayer AB får anses skäligen tillgodosett med en ersättning för utlägg i denna del om 200 000 kr.

594                Av det anförda följer att Bringwell Sverige AB ska ersätta Bayer AB dess rättegångskostnader med sammanlagt (1 500 000 40 000 200 000 =) 1 740 000 kr.

C 10/12

595                Bayer AB har i mål C 10/12 vunnit fullt bifall till sin talan mot Bringwell AB, men tappat mot D. R.

596                Bayer AB har därmed rätt till skälig ersättning för sina rättegångskostnader i vad de avser talan mot Bringwell AB.

597                Bayer AB har i detta mål yrkat ersättning med sammantaget 648 000 kr, avseende ombudsarvode. Bringwell AB och D. R. har vitsordat en fjärdedel av detta belopp, eller 162 000 kr, som skäligt i och för sig.

598                Vid bestämmandet av Bayer AB:s ersättning för rättegångskostnad i målet mot Bringwell AB, måste beaktas att en del av den sammanlagt fordrade ersättningen avser Bayer AB:s talan mot D. R.. Bayer AB har inte närmare redovisat i vilken mån bolagets kostnader varit hänförliga till dess talan mot Bringwell AB respektive D. R.

599                I betraktande av bl.a., att frågan om D. R. ansvar inte varit av ringa betydelse, bedömer Marknadsdomstolen att hälften av det belopp som Bayer AB sammantaget fordrat ersättning med, eller 324 000 kr, utgör skälig ersättning för bolagets rättegångskostnad i målet mot Bringwell AB.

600                Med hänsyn till att Marknadsdomstolen har lämnat Bayer AB:s talan såvitt avser D. R. utan bifall, ska bolaget ersätta D. R. dennes rättegångskostnader.

601                Bringwell AB och D. R. har sammantaget yrkat ersättning med 250 000 kr, avseende ombudsarvode. Bayer AB har överlämnat till rätten att bedöma skäligheten av detta yrkande.

602                Med beaktande av bl.a., att frågan om D. R. ansvar inte varit av ringa betydelse, finner Marknadsdomstolen att Bayer AB ska ersätta D. R. för rättegångskostnader med skäliga ansedda 125 000 kr.

På Marknadsdomstolens vägnar

Per Carlson

Ledamöter: Per Carlson, ordförande, Christer Fallenius, Magnus Ulriksson, Astri Muren, Anders Stenlund. Enhälligt

Sekreterare: Mattias Laine