Svea hovrätt referat RH 1998:117

Court
Svea hovrätt
Reference
RH 1998:117
Målnummer
B1422-98
Avdelning
5
Avgörandedatum
1998-07-23
Rubrik
Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling (varusmugglingslagen). - Referat nr 13 av totalt 19 hovrättsdomar som meddelats under 1998 (referat RH 1998:105-123). I de fall de har överklagats till Högsta domstolen har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten anges den gärning som funnits styrkt, hovrättens brottsrubricering och den påföljd som hovrätten har bestämt. Skiljaktiga meningar redovisas inte. Under rubriken "Påföljd" redovisas i förekommande fall också beslut om utvisning och beslut varigenom villkorligt medgiven frihet från att avtjäna straffåterstod förklarats förverkad. Lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobak från land som är medlem i Europeiska unionen berörs i några av referaten och kallas då privatinförsellagen.

Gärningarna: Den 7 maj 1998 införde P.J. och V.M. olovligen tillsammans och i samråd med en tredje person 44 000 cigaretter till Sverige. Brottet gick till så att V.M. på en båt – M/F Russ – forslade cigarettpartiet, förpackat i vattentäta väskor, från Riga. Han dumpade väskorna överbord i höjd med Kalvö inom Nacka kommun. P.J. och en person till inväntade i en annan båt M/F Russ vid Kalvö. De skulle ha bärgat cigaretterna men förekoms av kustbevakningen.

Rubricering (båda): Varusmuggling (1 § varusmugglingslagen).

Påföljd: Båda dömdes till fängelse fyra månader och V.M. utvisades på fem år.

Skäl: (Tingsrätten: Brotten är av den arten att det måste bli ett fängelsestraff). Hovrätten fastställde tingsrättens dom.