Svea hovrätt referat RH 1998:16

Court
Svea hovrätt
Reference
RH 1998:16
Målnummer
Ö4515-97
Avdelning
8
Avgörandedatum
1997-12-30
Rubrik
En kronofogdemyndighet meddelade utslag i ett mål om betalningsföreläggande, på grund av att svaranden inte i rätt tid hade bestritt ansökan. Resning avseende utslaget på grund av nya omständigheter och nya bevis, har ansetts inte kunna beviljas.
Lagrum
58 kap. 1 § rättegångsbalken

Referatstext