Svea hovrätt referat RH 2000:106

Court
Svea hovrätt
Reference
RH 2000:106
Målnummer
B3210-00
Avdelning
4
Avgörandedatum
2000-06-16
Rubrik
Villkorlig dom med samhällstjänst vid misshandel (summariskt referat). - Referat nr 3 av totalt 8 hovrättsdomar som har meddelats under år 2000 och i vilka påföljden har bestämts till villkorlig dom med samhällstjänst (referat RH 2000:104-111). Domarna har vunnit laga kraft.

Gärningen: A.S. deltog den 4 oktober 1999 i en folksamling på 1000–1500 personer vid Råsunda fotbollstadion. Folksamlingen kastade sten på poliser och polisfordon. A.S. skrek tillsammans med andra ”Döda snutarna, döda grisarna.” Han kastade själv en sten som träffade en polis i ryggen och en som skadade en polisbil.

Personliga förhållanden: A.I. född år 1982, var självförsörjande och skötsam.

Rubricering: Våldsamt upplopp.

Tingsrätten: Villkorlig dom med samhällstjänst 50 timmar. Alternativ påföljd: fängelse en månad. – Brottet är så allvarligt att det inte är tillräckligt med böter. Å andra sidan föreligger inte förutsättningar att utdöma en frihetsberövande påföljd (sluten ungdomstjänst).

Hovrätten: Hovrätten fastställde tingsrättens dom (Anm. Endast A.I. hade överklagat tingsrättens dom).