Svea hovrätt referat RH 2002:89

Court
Svea hovrätt
Reference
RH 2002:89
Målnummer
B8657-01
Avdelning
9
Avgörandedatum
2002-01-05
Rubrik
Sluten ungdomsvård. - Referat nr 5 av totalt 21 hovrättsdomar som har meddelats under 2002 (referat RH 2002:85-105). Under år 2002 har hovrätterna för summariska referat skickat in domar som avser brott mot alkohollagen och domar där påföljden bestämts till sluten ungdomsvård. Redovisningen upptar inte alla domar inom de angivna ämnesområdena utan får närmast ses som en exemplifiering av rättstillämpningen. Domstolarnas motiveringar återges inte ordagrant utan redovisas i de flesta fallen i sammanfattning. Samtliga domar har vunnit laga kraft. Skiljaktiga meningar redovisas inte.

Gärningen: Den 22 september 2001 tillgrep M.P. och en kamrat en handväska från en rollator som kördes av en äldre kvinna. Väskan innehöll bl.a. en plånbok med 200-300 kr i kontanter, en portmonnä med mynt och ett färdtjänstkort. Vidare hade M.P. brukat hasch vid ett tillfälle i september 2001.

Personliga förhållanden: M.P. är född 1986. Han förekom under tre avsnitt i belastningsregistret. Bl. a. dömdes han sommaren 2001 för skadegörelse till vård inom socialtjänsten. I september samma år dömdes han för grovt rån, sexuellt ofredande, brott mot knivlagen och narkotikabrott till sluten ungdomsvård i sex månader. Det fanns ett omhändertagandebeslut enligt LVU.

Tingsrätten dömde M.P. grov stöld och narkotikabrott till sluten ungdomsvård i två månader. – Vid påföljdsbestämningen beaktade tingsrätten särskilt stöldbrottets straffvärde – fängelse i tio månader – återfallet och M.P:s ålder.

Hovrätten fastställde tingsrättens dom.