Svea hovrätt referat RH 2003:71

Court
Svea hovrätt
Reference
RH 2003:71
Målnummer
B 2120-03
Avdelning
1
Avgörandedatum
2003-05-23
Rubrik
Brottsrubricering, påföljdsbestämning och skadestånd vid grov kvinnofridskränkning. - Referat nr 2 av totalt 22 hovrättsdomar som har meddelats under 2003 (referat RH 2003:70-91). Redovisningen upptar inte alla domar avseende grov kvinnofridskränkning som har meddelats av hovrätterna under år 2003 utan får närmast ses som en exemplifiering av hovrätternas rättstillämpning. Särskilt skall anmärkas att i de inte så få fall då domen upptar annat eller andra brott än grov kvinnofridskränkning redovisas inte domen, om inte det andra brottet kan sägas utgöra ett led i kränkningen. Domstolarnas motiveringar återges inte ordagrant utan merendels i sammanfattning. Skiljaktiga meningar redovisas inte. Samtliga domar har vunnit laga kraft.

Gärningarna: (1) Vid något till fälle år 1999 misshandlade M.E. sin sambo genom att kasta henne mot en garderob så att hon slog i bakhuvudet. Vid samma tillfälle sparkade han henne två gånger på låren med blåmärken som följd och knuffade henne slutligen mot en bokhylla så att hon slog i ryggen. (2) I november samma år misshandlade M.E. sambon genom att sparka henne med tåhätteförsedda skor flera gånger på armarna och benen, tilldela henne ett knytnävsslag som träffade hennes haka, bita henne i kinden, dra henne i håret och slutligen knuffa henne in i badrumsväggen så att hon slog i huvudet med blåmärken som följd. (3) I september 2000 misshandlade M.E. sin sambo genom att sparka henne två gånger på ena låret och sedan kasta henne in i en vägg så att hon slog i bakhuvudet, allt med smärta och blåmärken som följd. (4) Vid ett tillfälle sommaren 2001 misshandlade M.E. sin sambo genom att sparka henne två gånger på ena låret och skinkan med smärta och blåmärken som följd. (5) Vid ett tillfälle i augusti 2002 misshandlade M.E. sambon genom att linda en sladd runt hennes hals och dra åt med smärta och andnöd som följd. (6) I januari 2003 misshandlade M.E. sambon genom att trycka sin armbåge hårt över hennes mun och samtidigt trycka ena knäet mot hennes mage, ta strypgrepp runt hennes hals och genom att sparka henne på vänster ben samt vräka omkull henne på golvet och trycka ena armen mot hennes hals. Misshandeln orsakade blödning i mungipan, smärta och andnöd. (7) Vid flera tillfällen under tiden 1999 ? den 23 januari 2003 hotade M.E. sin sambo att döda och/eller misshandla henne.

Personliga förhållanden: M.E. är född år 1973. Utredningen i ansvarsdelen tyder på att han hade alkoholproblem. M.E. var häktad i målet.

Tingsrätten dömde M.E. för grov kvinnofridskränkning till fängelse i ett år och sex månader och ålade honom att betala skadestånd med yrkade 60 000 kr, varav 50 000 kr för kränkning och 10 000 kr för sveda och värk. ? I skadeståndsdelen anmärkte tingsrätten att den inte kunde döma ut högre skadestånd än som hade yrkats.

Hovrätten ändrade tingsrättens dom endast på så sätt att hovrätten dömde gärningarna under (1) och (2) för misshandel och vissa gärningar under (7) som olaga hot med hänvisning till att gärningarna hade begåtts före den 1 januari 2000 och till rättsfallet NJA 1999 s. 102. Hovrätten framhöll att om rubriceringen inte föranledde någon ändrig i fråga om påföljdsbestämningen.