Svea hovrätt referat RH 2004:93

Court
Svea hovrätt
Reference
RH 2004:93
Målnummer
B7051-03
Avdelning
3
Avgörandedatum
2004-06-01
Rubrik
Vapenbrott och annat brott mot vapenlagen (1996:67). - Referat nr 1 av 17 hovrättsdomar som har meddelats under 2004 (referat RH 2004:93-109). Redovisningen upptar inte alla domar avseende vapenbrott eller annat brott mot vapenlagen som har meddelats av hovrätterna under år 2004. Sålunda saknas domar som inte har vunnit laga kraft i tid för att kunna tas med i RH 2004. Vidare har domar som avsett även andra brott än vapenbrott endast undantagsvis tagits med i redovisningen. Också av andra skäl har vissa avgöranden ansetts inte vara lämpliga att referera.

Gärningen: S.B. har under okänd tid och fram till den 10 juni 2003 i sin bostad uppsåtligen utan att ha rätt till det olovligen innehaft sex patroner.

Tingsrätten, som – med hänvisning till att patronerna var avsedda för en automatkarbin – fann att gärningen inte var att bedöma som ringa, dömde S.B. enligt 2 kap. 1 § a och 9 kap. 2 § d vapenlagen till 60 dagsböter.

Hovrätten fastställde tingsrättens dom.