Svea hovrätt referat RH 2009:107

Court
Svea hovrätt
Reference
RH 2009:107
Målnummer
B210-09
Avgörandedatum
2009-02-23
Rubrik
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
Lagrum
8 kap. 8 §, 11 §, 12 § och 13 § utlänningslagen (2005:716)

Brott: Våldtäkt

Påföljd: Fängelse 2 år

Utvisning: 10 år