Vilka lagar gäller vid offentlig upphandling?

Det är främst tre lagar som används vid offentlig upphandling: Lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU), den klassiska sektorn och Lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF), försörjningssektorn samt Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV).