Jurist och konsult offentlig upphandling – Experter på överprövning, anbud och avtal

offentlig upphandling av upphandlingsjuristen.com

Är ni missnöjda med en offentlig upphandling?

Få hjälp av en upphandlingsjurist eller en upphandlingskonsult. Med oss får ni de bästa förutsättningarna att vinna upphandlingen.

Vi vet hur mycket arbete och tid ni lagt ner på ert anbud och hur viktigt  det är att vinna en upphandling.

Om ni har förlorat en upphandling är det viktigt att granska och analysera tilldelningsbeslutet.

Vid offentlig upphandling ställs det höga krav på den upphandlande myndigheten.  Den upphandlande myndigheten ska bland annat behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt, och inte ställa upp högre krav på leverantören eller leveransen än vad som behövs och vad som får anses vara ändamålsenligt. Vidare ska upphandlingen ske på ett öppet och förutsägbart sätt.

Vi på Upphandlingsjuristen har specialiserat oss på offentlig upphandling och har enbart jobbat med upphandlingar i mer än 10 år. Därför kan våra jurister och konsulter allt om vad som krävs för att skriva ett vinnande anbud samt lyckas med en överprövning av upphandlingen eller för att ogiltigförklara ett redan ingånget avtal. Vi hjälper er även att granska om den upphandlande myndigheten har utvärderat och fattat beslut i enlighet med förfrågningsunderlaget, samt kontrollerar om det vinnande anbudet är korrekt. I många fall kan vi hitta brister i det vinnande anbudet som den upphandlande myndigheten har bortsett ifrån eller inte uppmärksammat. Våra jurister biträder er även under avtalstiden med eventuella avtalsrättsliga frågor och tvister. Välj oss som partner så får ni professionell hjälp med allt inom området offentlig upphandling.

Upphandlingsjuristen tillvaratar era intressen och vi kommer alltid göra vårt yttersta med stort engagemang och lojalitet. Med vår erfarenhet och väl inarbetade rutin gör vi alltid ett kostnadseffektivt arbete.

På vår sida Offentlig upphandling har vi samlat användbar information om offentlig upphandling som kan vara värdefull att känna till, såsom hur en överprövning av en upphandling går till och vad principerna för offentlig upphandling innebär i praktiken.

Välkommen att kontakta oss på Upphandlingsjuristen.
Tel: 08-716 62 00
info@upphandlingsjuristen.com